Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Правило: Наблюдението на звездите е неотменна част от работата на астролога!