Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Тук ще намерите разнообразни материали свързани с Паневритмията на Учителя Беинса Дуно. Това е специален комплекс от упражнения, съчетани с музика и текст, без аналог в световен план. Тези упражнения в своята последователност припомнят нашите отминали еволюционни форми на Земята (400 000 на брой) и ни подготвят за Новото, което предстои - четвъртоизмерния свят, за който сега изработваме своите органи и сетива.