Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 

Кога: 1,2 и 3 март 2014 г;

Къде: Братската градина в Айтос;

Какво: Братска среща, посветена на 100 г. от раждането на епохата на Водолея;

Тема: „Идеята за Братство в днешните времена“.

 

 Каним чистосърдечно всеки, който е в унисон с пулса на времето, на братска среща, в която да има живи, искрени разговори, топли братски чувства, хубави песни, сладки гозби, физическа работа в братската градина, разходки по места, свързани с историята на Братството в Айтос и Тополица и др. Нека спокойно и пълноценно да обсъдим важни, актуални въпроси като например: култура на индивидуалните отношенията помежду ни; взаимодействие и комуникация между различните групи в общия живот на Братството; визия и идеи за Братството в Новото време по отношение на ръководство, структура, организация на нашата общност; новото строителство; въпроси свързани с музиката и др.

Бихме искали тази братска среща да бъде свободна по характер и без ограничения по какъвто и да е хоризонтален или вертикален признак – всеки е поканен в качеството си на клетка, монада, индивид. Ще бъдат разочаровани тези, които очакват, че ще има решения, които ще бъдат налагани, на когото и да било или, че ще се търси конфронтация, реваншизъм и самоцелна критика. Екипът е отворен за инициативни, мислещи хора, с които да се запретнем и да се ангажираме с организирането и реализирането на този проект.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Събота – 1 март

9:00 – 12:00 – Работа в Братската градина.

12:00 – 16:30 – Поход от Айтос до Тополица по билото – посещение на братския салон и чешмата в с. Тополица.

История на клона на ”Всемирното Бяло Братство” в село ”Тополица”

Чешмата в с.Тополица - Асинета (О. Славчева)

Школа в село Тополица - Асинета (О. Славчева)

17:00 – 17:30 – Хармонизиране с пеене

17:30 – 18:30 – Откриване на братската среща „Идеята за Братство в днешните времена“ – организационни въпроси.

18:30 – 20:00 – Вечеря.

20:00 – 21:45 – Духовен обмен – музика, песни, стихове…

21:45 – 22:00 – Равносметка и молитва.

 

Неделя – 2 март

7:00 – Посрещане на изгрева на върха, наряд и упражнения.

8:00 – 9:00 – Закуска.

9:00 – 9:10 – Слово от Учителя, посветено на Раждането на Новата Епоха

9:10 – 9:20 – Епохата на Водолея – Й. Стоянов (Бургас).

9:20 – 9:30 – Характерни качества на човека в епохата на Водолея – Ив. Атанасов (Бургас).

9:30 – 10:30 – Работа по групи и разговори, свързани с Епохата на Водолей.

10:30 – 11:00 – Кафе/чай.

11:00 – 11:20 – Учителя за добрата обхода

За радостта да сме заедно - Ж. Николова (Пловдив).

11:20 – 12:30 – Работа по групи и разговори, свързани с добрата обхода помежду ни в братството.

13:00 – 14:00 – Обяд.

14:30 – 14:50 – Същност на Синархичния модел - Божественият план – Хр. Маджаров (Варна).

14:50 – 15:10 – Практическо приложение на идеята за „четирите съвета“ във Варненското братство – Хр. Коларов (Варна).

15:10 – 15:30 – Принципен анализ на организационните методи на Учителя – Ал. Станчин (София).

15:30 – 15:40 – Хармонизиране с пеене.

15:40 – 16:30 – Работа по групи и разговори, свързани с управлението на Братството.

16:30 – 17:00 – Кафе/чай.

17:00 – 17:20 – Уставът на Братството – изменения и допълнения – В. Кирилов (Сливен).

17:20 – 17:35 – Две предложения за промяна на Устава на ББ  – Хр. Ташев (Пловдив).

17:35 – 17:50 – Някои размишления за предстоящото ОС през април 2014 г. - Г. Христов (Бургас)

17:50 – 18:30 – Работа по групи и разговори, свързани с подобряване и оптимизиране на устава на Братството.

18:30 – 20:00 – Вечеря.

20:00 – 21:45 – Духовен обмен – музика, песни, стихове…

21:45 – 22:00 – Равносметка и молитва.

 

Понеделник – 3 март

7:00 – Посрещане на изгрева на върха, наряд и упражнения.

8:00 – 9:00 – Закуска.

9:00 – 9:20 – Новото строителство в светлината на Учението – Й. Стоянов (Бургас).

9:20 – 9:40 – Геодезичен купол – предимства и ефективност – В. Славев (Благоевград).

9:40 – 10:00 – Старозагорският братски салон – практически опитности, съпътствали построяването му – Т. Златанов (Ст. Загора).

10:00 – 10:30 – Практическо изработване на геодезичен купол от хартия и разговор по темата.

10:30 – 11:00 – Кафе/чай.

11:00 – 12:15 – Работа по групи и разговори, свързани с предстоящото ОС на ОББ.

12:15 – 12:45 – Цялостна равносметка от братската среща.

12:45 – 13:00 – Финално хармонизиране с пеене – Р. Крантева (Бургас).

13:00 – 14:00 – Обяд.

 

НЕОБХОДИМО Е ДО СЕ НОСЯТ СПАЛНИ ЧУВАЛИ, ТЪЙ КАТО ЗАВИВКИТЕ СА НЕДОСТАТЪЧНИ!