Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„Вземете например числата. Такива числа, които наричат особени числа. Например числото 142 857. Това е едно цяло число. Но е число, произлязло от единица, разделена на 7. Това число има такива свойства, че, като го умножите на 2, дава пак същите цифри, само че има една малка пермутация. 142 857 х 2 = 285 714. Ако го умножите на 3 ще даде пак същите цифри. Ако го умножите на 4, 5, 6, ще даде пак същите цифри. Ако го умножите на 7 ще даде само деветорки. Това е едно мистично число. Математиците го определят като ключ, тъй като има особени свойства, но защо? Ако числата се разглеждат като ключ на числата, то е един въпрос, но ако се разглеждат като живи, разумни числа, то е друг въпрос. 2, 5, 8 са отрицателни числа, а 1, 4, 7 са положителни. Имате три положителни числа и три отрицателни. Ако 4 умножите на 2, какво ще даде? – 8, едно отрицателно число. Ако съберете 2 и 8, имате 10. Но като съберете 1 и 0 ще имате единица – едно положително число.“ (МОК, 13 г., 7.09.1934 г.)

 

Няколко интересни пермутации с това мистично число:

1 × 142,857 = 142,857

2 × 142,857 = 285,714

3 × 142,857 = 428,571

4 × 142,857 = 571,428

5 × 142,857 = 714,285

6 × 142,857 = 857,142

7 × 142,857 = 999,999

 

142857 × 8 = 1142856

1 + 142856 = 142857

142857 × 815 = 116428455

116 + 428455 = 428571

1428572 = 142857 × 142857 = 20408122449

20408 + 122449 = 142857

 

Това число е повтарящата се част след десетичната запетая на рационално число 1/7 = 0,142857. По този начин, кратни на 1/7 са просто повтарящи се копия на съответните кратни на 142857:1 ÷ 7 = 0.142857

2 ÷ 7 = 0.285714

3 ÷ 7 = 0.428571

4 ÷ 7 = 0.571428

5 ÷ 7 = 0.714285

6 ÷ 7 = 0.857142

7 ÷ 7 = 0.999999 = 1

8 ÷ 7 = 1.142857

9 ÷ 7 = 1.285714

 

Увеличаването от множества на 7 ще доведе до 999999 чрез този процес:

142857 × 74 = 342999657

342 + 999657 = 999999

 

Ако извадим квадрата на последните три цифри и квадрата на първите три цифри, можем да получим обратно циклична пермутация на същото число:

8572 = 734449

1422 = 20164

734449 − 20164 = 714285

 

142 857² = 20 408 122 449

20 408 + 122 449 = 142 857

20 + 408 + 122 + 449 = 999