Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Преди 3 год. /април 2011 г. в София/ поех инициативата и предложих на ОС в дневния ред да се включи промяна на Устава /бр. Ангел от Бургас може да го потвърди, заедно мислихме по въпроса/. Изготвих минималните промени, които според мен са необходими. Направих предложение в дневния ред на ОС да се включи 2 т. „Промяна на Устава“, след отчетите и преди избора на ново ръководство. ОС взе решение този въпрос да се разисква в 5 т. „Разни“ /както обикновено се случва т. е. на другия ден/. На следващия ден въпросът се претупа и се реши да се състави временна комисия по промяна на Устава. За председател на комисията бе избрана Весела Боева – като юрист /от КРК/, но тя точно в този ден отсъстваше. В петчленната комисия бях единствения, който искаше реална промяна и то благодарение на предложението на бр. Атанас от Шумен да бъда включен, затова и комисията до момента не е проработила, тя все още очаква и други предложения за изменение, освен моето, което ти изпращам с файл. Моето мнение е, че ръководителите още не са готови да осмислят този въпрос. Според мен е необходимо да се направи национално допитване в Обществото за нуждата от промяна на Устава, да се направи подписка или искане до ОС т.е. нещата да се предложат от братята и сестрите от бр. групи. Така и ръководителите ще бъдат по уверени.

12 февруари 2014 г.