Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ВОДОЛЕЙ   (Планета управител: Уран)

  • мъжки, неподвижен, въздушен знак

Характеристики на знака Водолей в категории и понятия:

  • новото в живота – нови идеи, ново мислене, нови чувства, нови постъпки
  • колективно съзнание – екип, колектив, обществена дейност, общност, духовни групи, организирана група от хора без йерархия, без външна организация и устав, обединени от висша кауза
  • космическа висша мъдростозарение, телепатия, интуиция, гениалност, идеализъм, свобода, равенство, братство, приятелство, хуманизъм, алтруизъм, духовна и нравствена чистота, небе, астрология, космос, галактически същества и комуникация с тях, идеята за светлото бъдеще
  • промяна - еволюция, прогрес, развитие, експеримент, революция, бунт, реформи
  • научен и технически прогрес – открития, изобретения, авиация, електричество, компютри, интернет, нов тип извличане на енергия от 4-те стихии - соларна, подземна, ветрена и водна енергия

Положителни и отрицателни качества на Водолея:

+ независим, оригинален, прогресивен, новатор, надежден, добър приятел, човечен, идеалист, интелигентен, изобретателен

- хладен, неемоционален, невъздържан, ексцентричен, странен, краен индивидуалист, непрактичен, бунтар, анархист

За някои епохата на Водолея е настъпила през 1914 година и нейното точно начало е на девети март (стар стил) или на 22.03.1914 г. (нов стил), когато Учителя държи беседата „Пред Новата епоха”. Това е моментът на първа пролет и в този момент точката на пролетното равноденствие е влязла в съзвездие Водолей, което и бележи новата епоха от 2160 години или един голям платонов месец или една дванадесета от Платоновата година – 25 920 години. Точката на прецесия изминава един градус от еклиптиката в продължение на 72 години; еклиптиката има 360 градуса: 72 х 360 = 25 920 години и именно тази точка чрез движението си по небесните съзвездия (а не зодиакални знаци, които имат същите имена и последователност), маркира разните епохи. И тъй като тази точка така да се каже „закъснява” в движението си - всяка първа пролет зад тази точка съзвездието се „движи” назад, затова и епохите не следват естествения ред на съзвездията, а обратно – след Рибите идва Водолея, след него – Козирог и т.н.

Според други точката на прецесия още не е влязла в съзвездие Водолей (по-точно – във фиксирания Водолей), а е все още в съзвездие Риби (във фиксирани Риби) и ще има да изминава в това съзвездие още цели две додекатемории, което се равнява на 2 х 180 години или 360 години. Според тази теза самото „раждане” на епохата на Водолей ще настъпи през около 2 374 година, а идването на Учителя – предвестник и носител на новата култура, е настъпване на зазоряването на тази епоха; така както преди да се „роди” деня в момента на слънчевия изгрев, е все пак достатъчно светло – толкова, че дори може да се чете и дребния шрифт на вестник. Според тази теза приблизително до 2 374 година е „царството” на петата култура на бялата раса, която тогава именно ще предаде щафетата на шестата култура на бялата раса. В последната ще бъдат положени корените на бъдещата шеста раса. Мисията на Учителя е изключително важна и отговорна за земното развитие, тъй като давайки методите, начините и формите на бъдещата шеста култура – корен на шестата раса, чрез които подготвя последните кълнове на петата култура и на последните две култури на петата раса като носители на новите идеи; Той подготвя и самото идване на шестата раса. Шестата раса ще има своите корени в шестата култура на петата раса.

Има и трета версия, която се базира на изказване от Учителя, когато говори за епохата на Рибите – „В продължение на тази епоха, която започва 700 години преди Христа, съзнанието и чувствителността са се развили, и затова хората усещат сега по-големи страдания, отколкото тогава. И тия болезнени състояния ще се усилят още повече. То е признак за разширение на човешкото съзнание.” Ако епохата на Рибите започва 700 години преди Христа – началото и на Римската култура и цивилизация, то кога започва епохата на Водолея и кое е знаковото историческо събитие, което маркира нейното начало?

Каквито и гимнастики на ума да правим, по-важното в случая е дали сме адекватни на новото време, дали сме в унисон с новите пространства и енергии на Космоса, в които Земята навлиза?

„Положението, в което се намират съвременните хора, е подобно на това, в което се намираше Йоан Кръстител. Той минаваше от Стария Завет в Новия, а ние – от Новия Завет – в Завета на Синовете Божии. Под "Завета на Синовете Божии" някои разбират епохата, когато светиите ще дойдат да управляват света. А светът ще се оправи, когато Бог се всели и почне да живее във всички хора. Така, както е сега, не може да се оправи светът, понеже Бог не е във всички хора. Той работи във всички хора, но не живее във всички, понеже не са Го възприели отвътре. Хората не вършат Волята на Бога, а престъпления, и после питат защо Господ е направил така. А Той напомня: „Послушай Моята Воля и ще бъдеш щастлив.” Той те насърчава да даваш, а ти се плашиш какво ще остане за теб. Казва ти: "Дай и ще ти се даде!", а пък ти се съмняваш, че може и да не ти се даде. Когато думите от Писанието: "Ще дойда и ще се вселя в тях и ще направя жилище в тях" се сбъднат, тогава за всички ще има. Тогава хората ще бъдат разумни, всички ще работят, всичко ще бъде общо и на всички ще се дава, и от всички ще се взема. Даване и вземане едновременно, без никаква разлика, за да не остане някой, който да не е дал, и да не остане някой, който да не е взел. Всеки ще носи повече, отколкото му трябва.”

„А една сестра попита: „Учителю, как ще дойде Царството Божие на Земята?”

Преди 2000 години Христос се засели в сърцата на хората и сега расте в тях. И ще дойде време, когато Христос ще се прояви чрез хората и тогава ще дойде Царствто Божие на Земята. Вече 2000 години вие все растете. Новата епоха ще бъде епоха на обнова, обновата сега започва. Новото не могат да донесат нито едните, нито другите, които воюват от двете страни. Новото ще дойде като зазоряване. И хората да не се заблуждават, че новото ще дойде от тези закони, които коват днес. Истинските закони са писани в човешките сьрца. И тъй, както е писано от Бога в човешките сърца, така човек ще се прояви, а не чрез външни закони. Новото ще дойде от чистосърдечните, в чиито сърца са писани законите на Бога.

Ще има взаимопомощ и братство. Няма да изведеш едните вън да ядат, но ще ги туриш заедно с теб на една трапеза. Както ръцете не ги оставяш настрани, но са заедно с теб и ти помагат, че без тях не би могьл да хапнеш и една хапка, така ще е и в Новата епоха: господар и слуга – заедно. Ако някои мислят, че могат да тикнат света в път, който Божественото не смята за прав, то много се лъжат, понеже има едно свещено място, откъдето се регулират нещата. И бъдещата култура ще се отличава с три неща: повдигане на жената, повдигане на бедните, на слабите в света, застъпване на правата на човека, или човещина, свобода и никакво насилие. Майката, ако не е надарена, тя не може да роди гений. За да се родят светии, трябва да се повдигне жената. Хората, като дойдат до Любовта, ще забравят да спорят. Ако човечеството приеме Любовта и прави всичко заради Бога, то светьт ще се оправи.”

Една сестра каза, че днешната епоха носи голямо благословение и че иде една вълна, която хората ще приемат. Учителя се обърна към нея:

Засега само готовите души ще приемат това благословение, което иде. Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса, и представители на Новия Израил или на Шестата раса има във всички народи: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр. Тридесет хиляди обещания е дал Бог на избрания народ. И те ще се изпълнят, но ще се изпълнят спрямо Новия Израил.

Един брат каза: В последното Утринно слово Вие споменахте, че епохата, в която живеем, е изключително важна и трябва да използваме няколкото десетки предстоящи години, защото иначе ще чакаме хиляди години, догдето дойдат пак такива благоприятни условия.

Никакво отлагане! Да се използва вълната, която иде сега.

Братът попита: Тази вълна занапред ли има да идва, или е вече дошла?

Сега вълната се подема, но не е дошла още в същинската си сила, затова можем да кажем, че тя иде. Който се е въплътил на Земята, трябва да използва тези хубави условия за живот и да не отлага. Новата вест е: "Иде пролетта, Любовта, свободата, Мъдростта, безсмъртието. Известете на учениците в Галилея!" Галилея – това е възвишеното, разумното, Божественото в човешката душа. Сега иде една обща пролет, една обща духовна вълна, която ще засегне всички.. Когато се казва: "Ще дойде Ново небе и Нова земя", под ново небе се подразбира светът, който ангелите са наредили, а пък под нова земя – човешкият порядък.

„И днес най-много работят Великите Учители на миналото: Хермес, Орфей, Буда, Мойсей, самият Христос и апостолите. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни постижения, че за една година може да добиете това, което по-рано не можеше да се добие за сто и за хиляда години.”

„Една сестра попита: Коя ще бъде отличителната черта на Шестата раса?

Хората от Шестата раса ще бъдат като едно семейство, ще имат един ум и едно сърце. Те ще образуват едно общество и взаимоотношенията си ще копират от Природата. Ако им се пътува, ще тръгнат, няма да има никакъв застой. В който и град да отидат, ще работят два часа, тогава не ще се работи продължително, и пак ще поемат, накъдето пожелаят. В който и град да влязат, ще бъдат негов член, цялата Земя ще бъде като една кооперация. Шестата раса ще наложи Царството на Природата и тогава другите царства ще се подчинят. И в Писанието се казва: "Царствата на Земята ще станат царства на Господа Исуса Христа."

Сега се образуват типове на Шестата раса, но по-напред вие ще бъдете кандидати за шестата подраса. От 100 души 25 са склонни към Черната ложа, 25 – към страната на Бялата ложа, а останалите 50 души сега са повече към страната на Черната ложа, но в края на краищата те ще бъдат на страната на Бялата ложа.

Висшите духове имат да мислят много повече, отколкото нас. Вселяването на напредналите същества е почнало, но става постепенно. Щом човек не създава препятствие, те се вселяват така, както светлината, а щом им препятства, тези същества се отклоняват. Когато човек усети блаженство, това е тяхното присъствие. Определено е в кои ще се вселят тези светли същества; всичко е определено.”

„Първата група от напреднали същества се вселява в 1945 г. Голяма група от светли същества ще се всели в 1975 г., защото тогава Бялото Братство ще предприеме вече важна акция за Делото Божие.”

„В славянството ще се роди Шестата подраса. Тя ще възникне по цялата Земя, но славянството ще й бъде люлка. Земята ще бъде преустроена с оглед на Щестата раса. Бялата раса ще остави всичко в наследство на Шестата раса и готовите ще станат нейни членове. Днес е последният изпит, днес се дава последният кредит на бялата раса. При следващите времена расите под петата ще бъдат корени на дървото, бялата раса ще бъде дънер и клони, а Шестата – плодовете. Плодовете на Шестата раса ще бъдат свобода и разбирателство между народите. Те ще бъдат едно стадо с един пастир и това няма да бъде по закон, но Любовта ще обедини народите.”

Й. Стоянов

Братска градина в Айтос – 2.03.2014 г.