Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Уран е принцип, който работи за пробуждане на космичното съзнание. Той счупва оковите на всякакво робство и иска свобода както за индивида, така и за обществото. Той е силна личност и работи за освобождението на своите братя човеци. Той е противник на всякакъв догматизъм, формализъм, консерватизъм, традиции и щом му се изпречи нещо на пътя, той го руши.

Водолеят или Уран е студен и въздушен, той е знак на хората, които мислят Той съчетава трите въздушни знака: Водолей, Близнаци и Везни – триадата символ на менталният свят.

Когато говорим за символи един от най-известните е кръстът. Той е символ на страданията и разпъването на Голгота. Тук имаме символ на човека, който е застанал неподвижен прикован от противоречията и страстите човешки, човекът на старото.

Друг внушителен символ е пентаграма. Още в  миналото е нарисуван от Леонардо – човекът разперил крака и ръце, очертан в кръг. Той символизира, новият човек, човекът на мисълта.

Това е човекът в движение, мислещо същество. Където има мисъл има и движение, съответно там има и развитие. Всичко във Вселената се движи. Всичко във Вселената е един Ум – Първи херметичен принцип.

В астрологията кръстът се нарича квадрат 90º , т. нар. „лош аспект“. А символът на пентаграма е образуван от 5 квинтила – всеки от който е по 72º. Аспект квинтил се нарича творчески. Защото само свободният човек е способен да твори и пресъздава. Човекът на Истината, която носи крилете на свободата.

Знаем, че последният 3-ти голям цикъл в Паневритмията завършва с упражнението Пентаграм. Там ние сме в състояние самостоятелно да мислим и постъпваме по свобода, като разработваме основните добродетели. Ето къде е съответствието на новото време. Всички имат честта да минат през отговорността да бъдат глава, ръце и крака в общия човешки организъм, проекция на Космичният човек и като един да служат на Цялото, на Всевишния Единствен Бог на Любовта.

И след края на Паневритмията виждаме, че всички са доволни, позитивни, засмени, готови да работят по „нивите на живота“. Осъзнавайки се като частица от Цялото, която е на точното място, определено и от Бога.

Освен като ментален знак Водолеят е свързан с плеяда от градивни елементи, които образуват цялостно ни тялото, символ на Новата епоха. За тях Учителя говори обстойно. И ето накратко най-важните качества на Водолея:

Едно от тях е братство. Учителят казва:

„На какво почива новото Учение? - На закона за даването. Този закон е основа на новото общество, на новото братство. Всички майки и бащи, братя и сестри, господари и слуги, приятели, приложете този закон. Колкото повече давате, толкова повече ще се обичате.“

„И вие сте се събрали тук да се опознаете. Мъчно е хората да се познават и да живеят помежду си като братя. Всички говорят за братство , за сестринство, но парите са на първо място. Хляб ли купуват, сирене ли купуват. или друго нещо, навсякъде пари се разменят. Докато парите играят важна роля в отношенията на хората, никакво братство и сестринство не може да съществува. Братството изключва всякаква продажба. При братството всички дават, без да очакват нещо. Който иска да осъществи братски отношения между близките си, той трябва да се откаже от продажбата. Казано е в Писанието: „Давайте, за да ви се даде." Брат, който дава щедро на сестра си, никога не осиромашава. Там, дето братя и сестри се обичат в името на Божията Любов, злото е изключено.“  

„Роденият от Духа е благороден човек, той има високо съзнание. За него светът не е мъртав, човек за човека не е вълк, както е казано в пословицата: "Homo homini lupus est". За него важи идеята, която Христос е изказал, че човек за човека е брат. За човека е възможно само братство. Братството е израз на любовта на новородения. Само той съзнава, какво нещо е братство. Като види един човек в лицето му той вижда брат.“  

 Следователно, всяко учение, което поставя братството за основа на човешкия живот е безсмъртно.

 „Хората се делят на черни и бели. Те казват: този е от черното братство, а онзи - от Бялото Братство. Казвам: който не върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от черното братство. Който върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от Бялото Братство. Истината дава свобода на човека.“

Следващото звено от Водолея е равенството. Ето как се произнася Великия Учител за него:

„Какво означава равенството? – Разумност. Значи, равенство се поставя само между разумни процеси, между разумни души. Ако двама души се бият, между тях не може да се тури знакът за равенство, нито знакът плюс. Дето има бой, воюване, знакът е минус.

Равенство значи Свобода. Както в равенството работят сили, така и при свободата силите имат еднакви права. Това, което равенството го дава, и свободата го дава. Значи при равенството и при свободата силите работят еднакво. Когато хората имат еднакви права, тогава те са равни, имат и свобода.  

Когато един велик народ възприеме идеите на това Братство, той трябва да е готов да жертва всичко за тези идеи – не го ли жертва, там няма никакво Братство, никакво равенство. Когато някой проповядва великата идея, че има Господ, а не жертва своя живот, своя имот и честта си за Него, той не е разбрал Великото учение на Живота. Това е Братство и равенство, туй е проповядвал Христос.

Без Любов не може да има единство. Не мислете, че без Любов може да има братство и  равенство. Трябва да внесем Любовта и тогава да говорим за братство и равенство. Но ако няма между нас Любов, тоя въпрос е решен.“

Следващото звено е колективния живот.

„Днес всеки иска да има свои собствени постижения. Това е невъзможно. Няма човек в света, който, отначало до края на живота си, да е работил сам. Всяко добро дело, всяко постижение е резултат на колективен труд. Ето защо, постиженията на цялото са постижения на един; постиженията на един са постижения на цялото.“

Сега вие всички живеете един колективен живот и никой не живее сам. Не мислете, че може да направите нещо. Колективно живеете вие.“

Безкористието е основата на издигнатия Водолей. За него Учителят казва:

За да расте правилно, човек никога не трябва да се сравнява с другите, да се поставя по-горе или по-долу от тях. Той трябва да върши добро, да изпълнява волята Божия и за нищо друго да не мисли. Хранете се всеки ден с плодовете на любовта. Светът се нуждае от хора, готови на жертва. Пожертвайте своите лични удоволствия за придобиване на висшите блага на живота. Пожертвайте своя личен живот за живота на човечеството. Светът се нуждае от истински работници, които работят безкористно и с любов. Това изисква новото учение – учението на любовта. Който следва пътя на любовта, той расте и се увеличава. Който не следва този път, той се смалява и губи всичко.

Христос казва: "Ако не се отречете от всичко, което имате, не можете да влезете в Царството Божие." Това значи, да обичаш безкористно. Ако не се отречете от своите стари идеи, и в небето да влезете, пак ще се карате.“

Алтруизмът свети мощно в знака на Водолея, за него Учителят казва:

Съвременното старо човечество служи още на своя егоизъм и в този смисъл не може да има братство. А новото човечество служи на алтруизма. Егоизмът е определен да стане слуга на човечеството.  

Сега идват носителите на новите идеи, на алтруизма, идеите на Божественото учение и те са хората, които ще се застъпят за всички онеправдани и паднали. Тези хора не са случайни, те имат определени признаци, белези на лицата си, в очите си, на ръцете си. Вие ще ги познаете. Ето какви са тези признаци: ако човекът, носител на Новото учение, е лекар, като дойде в дома ти, ще ти донесе всички лекарства и няма да ти вземе нито пет пари, а ще каже: „Аз служа даром.“ Ако е свещеник, като го извикаш да кръщава или да опява умрели, няма да иска никакви пари, а ще каже: „Аз служа на Новото учение.“ Ако е търговец, като човек на Новото учение ще търгува честно; ако е учител, ще работи даром. Вие ще ми възразите: „Ако всички работят даром, светът ще пропадне.“ Да, сегашният свят ще се промени, но ще дойдат нови разбирания. Някои ще запитат: „Как е възможно да се работи даром, как ще се живее без пари?“ Аз питам: колко хиляди лева плащат на майката и на бащата за задължението им да стават по пет-шест пъти през нощта, за да наглеждат малките си деца? За това няма никакъв закон, няма никаква конституция, а при това тази работа върви много по-добре и по-естествено, отколкото всички други работи, които се подчиняват на установените от държавата закони.

Колко души могат да се изпратят днес между страдащите да им помагат безкористно за Господа? Ще кажете, че сте готови за тази работа. Не само на думи да сте готови, но на дело. Лесно се говори, мъчно се изпълнява.“

Приятелството заема особено място както в нашият живот, така и в колективното тяло на Водолея. За приятелството Учителят казва:

„Богатството е една възможност да завържеш приятелството с хората. Някои хора Бог е направил сиромаси, а пък други богати, за да се сприятелят, защото, ако всички бяха богати, то никой, нито пет пари не щеше да дава за другите.“

„Радвайте се за новите, красиви връзки, които се създават между хората. Те се сприятеляват и така влизат в разумния живот. Да създадеш истинско приятелството с онези, които ти помагат, това значи, да изпълниш Божията воля.“

„Някои се страхуват от връзки. Страхувайте се от старите връзки, които се основават на користолюбие. Радвайте се на новите връзки, основани на любовта. В любовта се крие опознаването на душите. Докато се опознаят, хората ще се карат, ще се помиряват, и най - после ще си подадат ръка на вечно приятелство и любов. Не е страшно, когато хората се карат; страшно е, когато не могат да се помирят.“

„Един човек, който не обича и брата, и сестра си, и тебе не може да обича. Ти гледай човека ­ ако той обича баща си, майка си, брата и сестра си, той може да ти бъде приятел. Под думата “приятел” аз разбирам човек, който има правилно отношение към баща си, майка си, брата и сестра си. Това е приятелство. И всеки, който няма тези отношения, той не може да ти бъде приятел. Защото приятелството е основано на предшестващи причини.“

Гореизложените качества на Водолея обрисуват картината на едно ново виждане на света. Една истинска добра обхода, първо към себе си, така и към другите. Защото най-важното за нас като човеци е да общуваме, да работим заедно и да си помагаме, ако не можем да си помагаме поне да не си пречим. В този ред на мисли Учителят казва:

„Невъзможно е една душа да отклони друга от нейния път, защото Бог бди над душите. Той регулира техния път. Той зорко следи за всичко онова, което е създал. Светът, който Бог е създал, лежи в Негови ръце, а не в ръцете на ангелите или в човешки ръце.“  

Дълбоко вярвам, че Светлите същества наблюдават и записват нашите взаимоотношения. И за Тях не е важно каква външна форма ще съградим, а как си разрешаваме въпросите помежду си, как се обхождаме. Радостите и скърбите наречени – работата, която ще преживеем заедно на един „обект наречен планета Земя.“

Водолеят е знака на човеколюбеца, на любовта между хората. Това е най-важната отличителна черта в характера на новият човек.

„Да възлюби Господа с всичкото си сърце,с всичкия си ум и всичката си душа, да обича себе си, и да възлюби брата си както себе си.“

Амин

Ив. Атанасов

Братска градина в Айтос – 2.03.2014 г.