Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

"БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИЖДАШ В СВЕТА" - МАХАТМА ГАНДИ

1. Тогаз Исус продума на народа и на учениците си, 2. и каза: На седалището Моисеево седнаха книжниците и Фарисеите: 3. всичко прочее което ви рекат да пазите, пазете и правете; но по делата им не правете; понеже говорят, а не правят. 4. Защото свързват бремена тежки и мъчни за носене, и турят ги на человеците на плещите; а пак, не рачат нито с пръста си да ги повдигнат. 5. И правят всичките си дела, за да бъдат видени от человеците. И разширяват пазилките си и правят големи полите на дрехите си, 6. и обичат първото място на вечерянията, и предните седалища в съборищата, 7. и поздравленията по пазаря, и да им викат человеците: Учителю! Учителю! 8. Но вие не се наричайте учители; защото един е вашият учител, Христос; а всинца вие братя сте. 9. И никого на земята недейте нарича Отец ваш; защото един е ваший Отец, който е на небеса. 10. Нито наставници се наричайте; защото един е вашият наставник, Христос. 11. И най големият от вас да бъде вам слуга. 12. А който възнесе себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възнесе.

13. Но горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото затваряте царството небесно пред человеците; понеже вие не влезвате, нито които влезват оставяте да влязат.

14. Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото изпояждате домовете на вдовиците, и за причина правите дълги молитви; заради това по-голямо осъждане ще приемете.

15. Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото морето и сушата обхождате, за да направите едного последовател, и когато стане, направяте го дваж повече от вас син на пъкъла []

[]25. Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото очистяте външното на чашата и на блюдото, а отвътре са пълни с грабене и неправда. 26. Фарисею слепи, очисти първом отвътре чашата и блюдото, да бъде и външното им чисто.

27. Горко вам книжници и Фарисеи, лицемери! защото приличате на гробища варосани, които изотвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с кости от мъртви, и с всякаква нечистота. 28. Така и вие извън се виждате на человеците праведни, но извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. [] (Мт, 23)

І. За патентите, търговията с Божественото и още нещо.

Но горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото затваряте царството небесно пред человеците; понеже вие не влезвате, нито които влезват оставяте да влязат. (Мт. 23:13)

Без да се е обсъждало на официален форум на Братството и без въобще да се поставяло като въпрос, взимайки търговски марки на Божествени символи, формули и словосъчетания, ръководството влиза в противоречие с основни Приодни закони, които са в действие, откакто свят светува. Вж Учителя За патентите. По този начин ние дискредитираме себе си, общността и Учението!

Търговски марки, регистрирани от Общество Бяло Братство – България към 01. 02. 2014 г.

Заявка номер

Наименование на марка

Регистров номер

Правен статус

2002060099N

ПАНЕВРИТМИЯ

00046763

Одобрена

2002061588N

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ-БЕИНСА ДУНО

00047680

Одобрена

2002061589N

ГЛАВА НА ТВОЕТО СЛОВО Е ИСТИНАТА

 

Отказана

2002061590N

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

00047756

Одобрена

2006086653N

ВСЕМИРНО БЯЛО БРАТСТВО

00063282

Одобрена

2006086654N

БЯЛО БРАТСТВО

00063283

Одобрена

2010113981N

ПАНЕВРИТМИЯ

00081351

Одобрена

2012124273N

СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА

00084879

Одобрена

 

91016918N

ГЛАВА НА ТВОЕТО СЛОВО Е ИСТИНАТА

00019465

Изтекла

91016919N

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

00001859Y

Изтекла

95030338N

БЯЛО БРАТСТВО

00004659Y

Изтекла

95030339N

БЯЛО БРАТСТВО

00027517

Изтекла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ

(Още 1912 г. Учителя отбелязва за дадените 1911 г. Пентаграми): Забележете едно нещо: Пентаграма няма вече да давам, защото приятелите, които го взеха, си навлякоха нещастие и то благодарение на тяхната неподготовка. Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад, защото, когато вие не изпълнявате волята Божия, което е записано в него, заемате негативно положение.

Аз дадох Пентаграмата тая година [1911] и вследствие на него в някои домове какви ли не работи станаха. Някои даже употребиха против мене Пентаграма. Но, като се премахнат недоразуменията, всички тия работи ще се разяснят; напротив, не изравнят ли се тия недоразумения, ще се явят на сцената разни хаджигенчовци и прочие и ще се спъва работата повече, защото не бива да изпущаме от предвид, че в духовния живот и в пътя, който вървим, има кражби. Та нужни са операции, само че когато ние ги правим, е престъпление, а когато Бог ги прави, то е порядъчното и ползотворното.

Без знание не може да се работи с Пентаграма. Учителя като видя, че с нея се отнасят лекомислено и като пострадаха някои приятели от нея, преустанови да я раздава, защото видяха всички, че вместо благоденствие в дома им, тя ги разруши. Причините бяха, че градивните сили, които са концентрирани в нея, бяха обърнати в обратна посока. Всяка една градивна сила, като й се промени посоката обратно, тя става разрушителна. Пример: един брат по невнимание, като слагал Пентаграмата в рамка, обърнал [я] наопаки. Вместо върхът да стои отгоре, той е отишъл отдолу. Налетяха го премеждия едно след друго и домът им се разруши. Когато накрая отиват за помощ при Учителя, Той му се скарва със строг тон: "Ти защо обърна Пентаграмата с върха надолу и предизвика гнева Господен? Ти не знаеш ли, че Бог е огън всепояждующ?" Братът не може да разбере още нищо, но като отива в къщи и се вглежда в нея, чак тогава вижда, че наистина тя е обърната. Това е един от малкото примери. Като видя, че с нея не могат да работят, Той забрани да се раздава.

Един брат в Казанлък направи в двора си каменни стъпала с перила, а на перилата направи Пентаграма с върха надолу. Този брат напусна Братството и след време всичко загуби.

Ако [Пентаграма] срещне противодействие, обратна сила - става катастрофа. Ако в стая, където има Пентаграма се говори лошо, действа лошо, мисли се лошо, тогава той действа разрушително, защото се смесват два вида влияния - положително и отрицателно.

Като ученици бъдете готови да изправяте грешките си сами. Обидиш някого. Иди при него да се извиниш. - Не искам. - Щом не искаш доброволно, ще дойдат неорганизираните сили на природата и ще се справят с тебе по закона на петоъгълника, но обърнат с върха надолу. Не чакайте да се приложи Божият закон насила. "

Кой да е мислил, че на някой ще му хрумне, че тази свещена фигура, символ на нашата Школа, ще виси някога като търговска марка в някакви регистри! А последствията?

В официални документи и обяви досега никой не беше си позволявал да иска пари, там където фигурира името на Учителя, а още повече, когато това се отнася до "обучение, основано на идеите и принципите на Учителя Петър Дънов"!

Като "братски новини" можем да видим по-долу и една реклама за частен конкурс, нямащ никаква пряка връзка с целите и идеите на Учението! Парадоксално обаче е, че в официалния ни сайт няма място за братски инициантиви от национално естество, където взимат участието десетки хора - братя и сестри от различни градове. Част от тези инициативи са :

Среща "Паневритмията ни обединява" - Стара Загора, 7-8 декември, 

Братска среща, посветена на 100 г. от раждането на епохата на Водолея - 1,2 и 3 март 2014 г. ,

15-16 март 2014 г. - 100 години Слово Сила и Живот,

На сайта не намериха място даже утвърдени дейности, над които се работи повече от 10 години в братските среди като например лагерите на Сдружение "Слънчогледи": Пролетен детски лагер „Долината на розите – 2014“ и ред др.

Мотиви за отказите няма, само едно надменно мълчани и високомерие, или страх?! Докога?

Наскоро се разбра, че има сериозна неточност в официалната страница на Братството във Фейсбук. Като опции там се дават десетки възможности, но (умишлено или не) е избрана  формата НПО (неправителствена организация), вместо изброените Църква/религиозна организация. Ние сме регистрирани все още като религиозна организация и посочвайки, че сме НПО, даваме подвеждаща информация. Нарушаваме елемнтарни етични и морални обществени норми, а искаме да сме образец в обществото. Това е нашия общ кредит на доверие пред хората, защо трябва така лесно да го пилеем?!

Забелязвайки тази нередност, на 24.02.2014 г. Г. Х. изпрати уведомително съобщение: „Здравейте! Вярвам, че от недоглеждане сте написали Общество Бяло Братство като НПО. Моля, направете необходимото, за да го поправите, докато не се е възползвал някой недобронамерен, който да ни обвини в лъжа! Все още Братството се води като религия, защото там сме регистрирани (за съжаление). Благодаря!"

До ден днешен 7.03. 2014 няма отговор. Стилът е същият - мълчание, продиктувано от високомерие и надменност. Нежелание да се признае грешката!

Възникнали въпроси:

Имаме ли право на продажба на словото, музиката и въобще търговия с интелектуалния продукт на Учителя? Къде отива библейският закон „даром сте взели, даром давайте“? (Мт, 10: 8)

Това е общ кредит на доверие към Братството ни и всеки един също е отговорен и съпричастен, затова че проблемите не се изказват на глас! На мен не ми е безразлично! Не може така безотговорно да опетняваме доброто име, свързано с безкористност и доброволчество, създавано през годините още от времето на Учителя…

Учителя: „Хора трябват! Като се събудят тези деца – хората, трябва ръководство, трябват работници, които да ги упътват, а не да ги вкарват в кошара и да образуват ограничения. Когато се пробуди една значителна част от човечеството, ще има нужда от работници.“

ІІ. Кой подготвя ръководителя на Братството 1 г. по рано?

 Интервю на Г. Герасимова и А. Грива в предаването на Ст. Керев по тв 7 в предаването „Винаги в неделя“ 11.11.2012 | 19:51  (видео: 8:40 мин.–9:18 мин.)

Ст.К.: Въпрос на Василев: Защо системно се отказва информация за финансовото и имотно  състояние на Обществото? Не знам дали вие можете да отговорите, като знам, че не сте шефове на това Общество

Г. Г.: – Можем да отговорим много лесно, защото той [А. Грива] е бил 9 години председател на УС. В Братството това става …с приемане…Значи една година преди да свърши мандата на предишното ръководство преди 10 години се подготвяше Андрей, Андрей една година преди да изтече неговия мандат се подготвяше новият екип, така че има една приемственост и общо работим всички заедно. А всеки, който от хората, които работят и се и са допринесли нещо за братството може да получи информация за абсолютно всичко […]“

Възникнали въпроси:

Трябва ли 1 г. по-рано да се подготвя ръководител на Братството? Ако да – от кой, за какво и къде? Какъв е смисълът на ОС – само да легитимира един предварително избран човек?

Най-важният въпрос: Къде е ролята на Небето?

Учителя: „Ако мистичните братства се обединят в един орден външно и механически, то утре някои могат да го употребят за свои лични цели. Нека да се държи за духовната свобода и никое мистично братство да не получава нареждания и ръководство от някой външен център, а да се ръководи направо отгоре и да не се ограничава принципът хората да станат проводници на Истината. Трябва да се образува дълбока вътрешна верига, а не външен съюз на братства. Всяко мистично братство трябва да има пряк контакт с Небето. Ако получава външни нареждания от другаде, тогава къде остава прекият и жив контакт с Небето? Вече съществува една организация на духовните работници, на която хората трябва да дадат израз, и няма защо да я създават сега. Тази организация е Великото Всемирно Бяло Братство.“  

ІІІ. Кои са членове на Братството и кой иска да определя това?

Интервю на Г. Герасимова и А. Грива в предаването „Винаги в неделя“ по тв 7 с водещ Ст. Керев, излъчено на 11.11.2012 | 19:51  (видео: 11:18 мин.–12:35 мин.)

 „Г. Г.: – […] Аз мога да кажа нещо, което е важно за нас, за нашето общество в днешна дата е, че трябва може би да се замислим да дефинираме думата Общество Бяло Братство вече…кой стои зад нея! Защото вече става…това е въпрос , който стои пред всички нас, защото стават вече много хората, които се интересуват от Учителя и това става една доста сериозна маса от хора, която на този етап е триструктурна […] Така че може да се говори за една група хора около три [кръга]:

  1. Едни хора, които им е интересно, тепърва влизат, излизат и т. н….
  2. Едни хора, които посещават лекциите..
  3. В това общество всеки може да стане член, това е една свободна идея и затова казвам, че е триструктурно, защото в някакъв момент остават едни хора …]“

Възникнали въпроси:

Кой определя тези три кръга, по какъв критерий и кой го е упълномощил? Кой има право да определя кой е в/от Братството и кой не?

Учителя: „Един брат, ръководител на Братството в провинциален град, попита: „Ако искат списък на членовете на Братството, дали да дадем такъв?“  

Кажете им, че изобщо нямаме никакви списъци, понеже хората, които посещават беседите, нямат никакъв ангажимент и не са дали някакво обещание. Всеки е свободен да има каквито иска убеждения и не могат да са ангажирани другите с тези убеждения, които имаме ние.  

Кои са наши? Всички хора, които живеят добре, са все наши членове. По целия свят всички хора, които живеят добър живот, са наши членове. Всички хора, които живеят природосъобразно и които желаят да живеят съгласно божиите дарби, които има човек, са все наши членове.“

ІV. За устава.

Уставът на Братството не е пипан, откакто е приет. Има очевидни пропуски и несъответствия с днешното време. На въпроси по устава отговаря компетентен адвокат:

Разговор с известен адвокат на тема „Устав на ББ“, проведен на 6-ти февруари 2014

Преди три години Хр. Ташев от Пловдив предложи промяна на устава. Тогава остана неразбран и не беше широко подкрепен.: Две предложения на Хр. Ташев за промяна на Устава на ББ от 7 февруари 2011 г

Сега той поема нова инициатива: Две предложения на Хр. Ташев за промяна на Устава на ББ от 24 февруари 2014 г

Учителя: „Една от главните мъчнотии е, че вие се стараете да поправяте неща, които не се нуждаят от поправяне. Вие искате да сложите ред и порядък на туй общество, когато не се нуждае от ред и порядък. Това общество си има свой ред и порядък, то си има ръководство от друго място. Сега вземете за пример защо вие не харесвате туй общество? Вие казвате: Какво ще кажат хората, какъв е уставът на това общество? Я вижте как е нагласен светът! Ами че какво се нуждае туй общество от устави? Като имат другите общества устави, защо не седите при тях? Цялата ви грешка е в това, че вие искате, като дойдете тук, да се проявите като в света. Не, тук ще се проявите най-естествено, по Божествено. Ти искаш да кажеш нещо, кажи го, но тъй че да се почувства, че дълбоко си го преживял.“

„Често ме запитват какво да кажат на ония, които питат какви сме.“ Ние сме от онези, които нито лъжат, нито се лъжат" Когато ни питат какво представлява Новото учение ще кажете с една дума - чистота. Ако ви искат още две думи, ще кажете - чистота във всичко. Братството ще загуби силата си, ако се регистрира.

Новото дружество няма нужда от никакво зарегистрирано, от никакъв водосвет. Решете и приложете решението си. Зарегистрирането ще бъде свише.

Не ви давам религия, а ви давам учение за живота.

Бялото братство е идея, а не организация.

Като имат другите общества устави, защо не стоите при тях?

Всичкате ви грешка стои в това, че вие, като дойдете тук, искате да се проявите като в света.“

V. Три начина на ръководство според Учителя.

1. Изцяло от Бога.

Във всички общества, и в най-мистичните, има хора, които влизат и излизат – те не са готови, а се приготвят, те се наричат временни студенти, слушатели. Да допуснем, че и в нашето общество се образува един комитет, както в световните общества – тук нямаме положението като на онзи ректор в университета, избран да управлява своето учреждение. Обаче в духовния свят законът е друг. Той, духовният свят, си поставя своя ръководител на обществото. Този ръководител трябва да се роди, той в една година не става, той си е роден за такъв. Роденият за проповедник си остава такъв, каквото и да прави, каквото и да върши, където и да ходи. В тази работа трябва да имате най-първо съзнанието, че от духовния свят ви е нещо възложено и тогава отвън ще дойде една запалка и като се запали отвън, тогава ще четат. Да кажем, че един от вас е ръководител на 5-10 души, как ще ги ръководи? Тогава вземете за пример ятото щъркели, какво прави ръководителят им? - Дава им насока и като се умори той, старият щъркел, който е бил много силен, дава водачеството на следващия след него, но му казва да пази посоката, а той постоянно обикаля всички други и пак се връща, и застава начело на ятото. Това е работата на Божествения Дух. Той се проявява чрез този водач.

2. Половината от Бога, половината от хората.

„Изберете сега една комисия по вдъхновение, от братството, от 7 души, да следи за общия ред. За една година да бъдат избрани, а след една година – други. /Първият да бъде избран от Учителя, вторият - от първия, третият - от втория и т.н./.Добре, аз избирам Начо Петров. Последният посочва: Стоян Русев; тоя - Елена Иванова; тя - Коен; той - Илия Стойчев; Здравка Попова и Тереза Керемидчиева. Съгласни ли са? - Да.“

3. Изцяло от хората.

„Направете следното нещо: изберете един комитет, в който, според сегашните традиции, да има председател, подпредседател, касиер, съветници и членове. След избора някои от вас ще останат на особено мнение, ще кажат: „Председателят не е на мястото си, друг трябваше да бъде на негово място.“ За подпредседателя някои ще кажат: „И на този липсва нещо.“ За касиера пък ще кажат, че не е честен човек. За да се избегнат тия недоволства, тази завист между вас, направете друго нещо: вие сте осемдесет души, нали – всяка седмица правете нов избор на комитета, за да опитате много начини. След изтичането на седмицата старото настоятелство ще падне, ще се избере ново настоятелство. Ако се яви голям спор, ще постъпите по този начин, но ако всички сте на едно мнение, може да избирате настоятелството за един месец или за една година – този срок е крайният предел. Според мен, най-добрата система е да бъдеш председател само един ден; тази система работи отлично – по този начин ще се роди у вас частната инициатива.“

„Питат ме, в един град не са доволни от ръководителя, та искат от друг град да им дойде някой да ги ръководи. Аз не отговорих, а казвам, тази работа не е моя, вие ако сте толкова умни, че не знаете как да работите с този ръководител, съберете се 10 души и почнете да се редувате.“

 

Но иде време, и сега е, когато истинните поклонници ще се поклонят Отцу с дух и истина; защото Отец таквиз иска поклонниците си. Бог е дух, и които му се кланят, с дух и истина требва да се кланят.(Й, 4: 23, 24)

 

Г. Х.

Братска градина в Айтос – 2.03.2014 г.