Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ПРАЗНИК НА ПРОЛЕТТА

Земята се пробужда обновена,

трепти зората, Слънцето блести,

надежда свята пролетта вещае

за обич, за любов,за красоти.

 

Облечени в тържествени премени

ефирни, леки, слънчеви, добри

космичен танц - танцуваме засмени

под звуците на пеещи лъчи.

 

Душите ни със Светли Същества общуват

невидими, изящни висоти,

с Тях сливаме се, и сме окрилени

за полет нов - Духът да извисим.

 

Да полетим към светли измерения

където Любовта е ДАР Блажен,

където Радоста е Озарение,

където БОГ, УЧИТЕЛЯ - ни водят в ХРАМ СВЕЩЕН.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ПРОЛЕТТА - 20.март 2014 г.

Андрейана Цонева