Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Изминаха повече от 10 години (материалът е писан 2011 г.), откакто тази беседа се появи в нашите среди, но и до ден днешен една шепа хора знаят, че тя не е от Учителя. В настоящия материал ще се проследят всички гледни точки и налични факти по въпроса. Това може да се смята за първото официално изявление (опровержение). Истината както винаги е много проста и ясна и всякакви по-нататъшни спекулации са излишни. Нека всички замесени страни в това очевидно объркване се смирим пред Нея и занапред да бъдем по-внимателни в преценките и предположенията си.

Веднага трябва да се отбележи, че тази беседа е шедьовър на ораторското изкуство. Във философски план тя е една безценна съкровищница. Тук никой не иска да омаловажи нейните безспорни качества. Целта е само една – да се каже истината за нейния автор или по-скоро за източника, от който е произлязла. Ако се предполага, че словото в нея е боговдъхновено, то авторът е само Един.

На 7.09.2011 г. Андрей Грива разказа: “Аз намерих тази беседа в архива на Катя Грива, беше написана на пилюр [тънка прозрачна хартия, служеща за писане на формуляри в повече екземпляри]. Ние я подготвихме за печат, тъй като ми се видя много интересна и различна и така я отпечатахме неофициално, но тя никога не е попадала в каталози. Впоследствие се разбра, че беседата всъщност е държана от Михаил Иванов на френски и я има във френския каталог. Ние това го разбрахме 1,5-2 години по-късно. Вероятно някой я е донесъл на К. Грива и тя не е искала да я изхвърли. Някои дават обяснение, че М. Иванов е говорил с Учителя по тези въпроси и затова те се дават там. Ние я отпечатахме през 2000 г., а след това Светлозар Няголов я взе и я размножи на ксерокс, като каза, че му е дадена от брат Боев. Той даже я издаде със същата корица като нашата. Братството официално не е излизало с изявление по този въпрос, но аз съм казвал на тези, които са ме питали и са се интересували.”

В поредицата “Изгревът”, т. ХХII беседата е публикувана от името на Учителя и разни въпроси, свързани с нея, се разглеждат обширно от 722 до 765 стр. Светлозар Няголов обяснява своите предположения на стр. 737: “Майката на Станка Желева (София) през 1950 г., след Паневритмия отива по пътеката да се види със сестра Невена Неделчева. На завоя на пътеката – срещу бараката на Колю Драгнев, намира един ръкопис. Пита по целия Изгрев на кого е, но никой не го знае. Той е взет от някой брат от стенограмите на брат Боев, написан ръкописно на български ... 1938 г. братя и сестри се разговаряли с Учителя за Агарта пред салона. Тогава Учителят ги поканил да влязат в салона и да им поговори по интересуващите ги въпроси. Там, в събота, на 14.05.1938 г. в 18 ч. изнася беседата “За двете риби и петте хляба”.

На стр. 741 Вергилий Кръстев излага своя версия: “Тази беседа е изнесена по молба на приятелите, за да им говори Учителят за Агарта. Тя е останала непозната за мнозина. Не е отразена в каталога на Елена Андреева. Тази беседа не съществува и в държавния архив.” На стр. 764 и 765 той доразвива своите предположения: “Този материал е по стенографски бележки от беседи на Учителя, дешифриран от Боян Боев. Запазен е неговият метод на работа, защото той не всичко е записвал, а това, което му е правело впечатление в неговото съзнание.”

В т. ХХIII писанията, отнасящи се до беседата “За двете риби и петте хляба”, продължават от стр. 949 до 966.

Историята, която от своя страна разказа на 8.09.2011 г. Станка Желева, е много кратка. В периода 1972-1978 г. нейната майка София Желева наистина намира на “Изгрева” такъв ръкопис в тетрадка голям формат и тръгва да разпитва на кого е. Нейният баща още тогава изказва съмнение, че тази беседа е на Учителя. Самата Станка Желева го напечатва и го разпространява в няколко бройки. Вероятно така е попаднал и в архива на К. Грива. Когато през 2000 г. този ръкопис излиза чрез Андрей Грива и по-късно чрез Светлозар Няголов като беседа на Учителя, Станка Желева тръгва да търси доказателства от Франция и ги намира. Марта Периклиева, дъщерята на проф. Александър Периклиев, донася от Франция оригинал на френски на същата беседа, държана от Михаил Иванов на 14.05.1938 г. Своевременно Ст. Желева уведомява всички, замесили името на Учителя като автор на беседата “За двете риби и петте хляба”, както следва – Андрей Грива, Светлозар Няголов, Вергилий Кръстев и Стефан Калайджиев (издателство “Хелиопол”). До ден днешен никой от тях официално не е направил изявление по този въпрос.

На 25 май 2002 г. сутринта на събора в Мадара “За двете риби и петте хляба” беше прочетена като беседа от Учителя. Там се получи сериозно брожение от някои приятели, които реагираха спонтанно и изказаха категорично становище, че Учителят не говори по този начин. Основен защитник на тази теза беше брат Пламен Христов от Враца. През 2006 г. той праща свой материал до в-к “Братски живот”, в който оспорва авторството на Учителя. Неговата статия не излиза поради несъгласие с тезата, която се отстоява там. Беседата е отпечатана официално през 2007 г. от издателство “Хелиопол” и там като неин автор отново е посочен Учителя. През същата 2007 г. тя е отпечатана и на английски от “Културна асоциация Беинса Дуно”. В поне два от интернет-сайтовете отново е посочен Учителя като автор – това са www.dir.bg и www.beinsadouno.com.

За автора на тези редове, също заблуден и защитавал становището, че беседата е от Учителя, просветлението настъпи на 18.10.2010 г. Доказателствата бяха ясни, безспорни и категорични, но е нямало кой да ги види:

1. В следния цитат от беседата ясно се разграничават нейният автор и Учителя: “... Трябва да проверим, че действително е така. Как? Учителят ви отговаря само с книгата “В царството на живата природа” ... “ Книгата, за която става дума в последното изречение, през 1936 г. вече е преведена и е позната на френския читател. Това е първата книга, преведена на френски от Учителя. Вижда се, че авторът на беседата сам посочва Учителя за авторитет.

2. Михаил Иванов говори за змиорките в своите лекции, като обяснява защо те мигрират. Също така е известно, че той много почита Вайзак – индийски празник, свързан с раждането на Буда. Френското братство също го почита. Ето един кратък откъс от неговата беседа “Посвещението е разширяване на съзнанието”, държана на 22.02.1981 г.: “Реших да направя една беседа, да обясня защо змиорките доказват съществуването на Атлантида. Те не знаят, че Атлантида е потънала и продължават да ходят там. Това има връзка с празника Вайзак, който се провежда по време на пълнолунието през май всяка година някъде в Азия, в Хималаите. На това място се събират посветените, но със своите астрални тела, разбира се.” Обратното – Учителят никога не използва термините “Вайзак”, “майско пълнолуние” или “змиорки”. Само на едно място в своето Слово той употребява думата змиорка, и то е в преносен смисъл!

3. На 6.09.2011 г. от Канада дойде неоспоримо доказателство чрез Г. Черешаров. В каталога с беседи на М. Иванов присъства беседата “Чудото на двете риби и петте хляба” (Le miracle des deux poissons et des cinq pains), изнесена на 14.05.1938 г. Тя е публикувана в т. 2 на пълните съчинения “Духовна алхимия”. Същата беседа я има и в по-разширена версия в старото издание на “Духовна алхимия”, издателство “Изгрев”, 1947 г. от поредицата “Божествено училище”.

 Каквото е отношението на причината към следствието, такова е и това на Учителя към Михаил Иванов. Това следствие от своя страна породи множество други следствия, с които ние, днешните последователи на Учението, можем да се идентифицираме или не. Причината е наясно със своите следствия!

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

Г. Христов, 9.09.2011 г., Бургас

 

ЗА ДВЕТЕ РИБИ И ПЕТТЕ ХЛЯБА

Евангелие от Йоан  6 гл.

Казах ви, че Христос нахрани 5000 души с 2 риби и 5 хляба. Много е говорено за това чудо, мъчейки се да обяснят как Христос е могъл да направи с помощта на окултните сили това. Но аз няма да ви говоря за това. Аз ще разгледам тази притча така, че да ви покажа колко неща има там скрити в окултно отношение.

Имаше едно време проповедник, който искаше да обясни, че хлябовете не са били толкова малки, колкото обикновените, но че били големи като скали. Верующите го слушали, казвайки си: какво значи това? Един от тях мислейки дълбоко изразил чувствата си с едно леко изсвирване. Проповедникът го попитал какво мисли и не вярва ли в неговите обяснения. А той отговорил: да, вярвам и това не ме учудва, но не мога да си представя, в която са печени тези хлябове.

Има много вероятни обяснения за да разберем това чудо, но за да разберем Библията, не трябва да се държим за буквата. Обясних ви, че всичко, което можем да видим в природата, в минералното царство, растенията, животните, хората и т.н. се представя пред нашите очи разпръснато и без никаква връзка. Често се лъжем като наблюдаваме нещата, без да възстановим връзките между тях, макар че те ще съществуват в действителност и винаги. Трябва човек да е по-издигнат за да види, че има връзка между всичко.

Има три свята: свят на фактите, свят на законите и свят на принципите. Много факти имат връзка помежду си и има закони, които ги управляват. Един закон управлява много факти, които са разпръснати, но законите се управляват от един по-висш свят, светът на принципите. Един принцип управлява много закони, а един закон много факти. Ако искаме да изучим всички фаткти в природата, ние няма да успеем, защото са безбройни. Ние трябва да разберем закона, който управлява многобройните факти във всички царства наведнъж. Четирите царства: областта на посветените, ангелите, архангелите и боговете. Можем да кажем, че всяко нещо притежава форма, тяло, в която е съдържанието и още нещо по-съществено, смисъл. Формата, фактите са достъпли за всички, защото всички могат да видят нещата, съществата, но ако не ги свързваме помежду им, не можем да разберем тяхното съдържание. Не можем също да разберем техния смисъл, което е най-важното, ако не се издигнем по-високо, в един духовен свят. Формите са външният изглед. Трябва да изучаваме формата, съдържанието  и смисъла. Обикновените хора се ограничават в изучаването на фактите. Учените и философите, които обичат да се вдълбочават изучават съдържанието. Посветените, Учителите и Пророците разбират дълбокия смисъл на всички неща и на живота.

В тази беседа ще има разпръснати неща, но с ваша помощ и вашата добра воля, ще се опитаме да се издигнем толкова, че да разберем смисъла им. Бъдете търпеливи, не критикувайте вътрешно това, което ще ви кажа, защото накрая всико ще ви бъде ясно. Тази вечер ще работа като един художник, който пред вас ще създаде една картина.

В притчата за 2 риби и 5 хляба се говори за едно малко дете, което ги дало на Исус. После за 5000 души, без да се броят жените и децата, като се знае, че жените са по-многобройни от мъжете и децата в това време са били в голямо количество. Следователно, имало е една голяма тълпа около Исуса.

Да видим кръга на Зодиака и да забравим за момент притчата. В действителност не можем да я разберем, освен ако се обърнем към астрологията, понежи всички символи в религиите са взети от живия Зодиак. Вие знаете, че Слънцето минава през Зодиака за една година. Живата точка на небесния свод, пресичането на еклиптиката и небесния екватор, отговаряйки на пролетното равноденствие се движи по посока обратна на посоката на Слънцето в Зодиака. Всеки 2160 години тази точка сменя съзвездието, което съвпада с промени във всички царства на живота. Има сили, които в този момент започват да влияят на човечеството чрез новото съзвездие. Посветените в Антлантида познаваха настоящето и бъдещето, благодарение на тази връзка. Те знаяха какви сили се крият в знаците на Зодиака и предвиждаха събитията, които ще станат, когото пролетния знак мине през това или онова съзвездие. Египетските посветени са записвали на пирамидите. Халдейците също са познавали добре астрологията.

Всяка религия е основана на две съзвездия, които са противоположни в кръга на зодиака. Казват, че християнската религия беше под влиянието на Риби и тяхната противоположност Дева. Тази ос, Риби-Дева, беше християнската ос. Ние няма да учим тази вечер другите оси, защото това изучаване изисква много време. Всички религии са представени чрез осите на Зодиака. Тази, която ни интерисува в този момент е оста Риби-Дева.

Ние намираме навсякъде в Евангелието знаците на Риби и Дева. Също във всички религии, където от незапомнени времена съществува символа на Дева, произходът му не се знае. Във всички религии намираме Дева или символа на Дева: Изис в Египет, девината майка, която дава живот на Кришна в Индия. Тя ражда един лотос във водата. Това е един вечен образ в природата. Девата представя чистата природа, неосквернена, свята, която произвежда, която създава вечния син на човечеството, висшето аз или както ние го наричаме Христос. Символът на Рибите се намира също във всички религии. Исус Христос казва на учениците си: ще станете ловци на хора, ще ловите хора както рибите. Исус навсякъде употребяваше символи като например: ако искате хляб от баща си, ще ви даде ли камък, или ако искате риба, ще ви даде ли змия? Тези думи не са казани случайно. Символите риби и хляб представляват навсякъде тези Риби и Дева, защото Девата е представена навсякъде като младо момиче, носещо класове от жито, които дават хляб. С тази ос Христос винаги работеше, говореше, мислеше и лекуваше. Ще видим после колко чудеса могат да бъдат направени с тази ос, ако човек построи живота си на нея. Рибите са споменати навсякъде в Евангелието заедно с хляба. В притчата за петте разумни и петте неразумни девици има масло и лампи. Ще видите после, че те са пак същите символи. Рибите и хляба представляват Новия завет, двете неща, с които се занимаваха учениците на Исуса Христа и върху които размишляваха, понеже Исус учеше тайните, скрити в рибите и хляба. Вие може да помислете, че няма нищо чудно в рибите, че ние ги ядем, че те са толкова прости, че техният живот е толкова еднакъв, че те плуват във водата и нищо повече. Обаче, ако изучим рибите от окултна и духовна гледна точка, ще намерим необясними неща, които ще ни помогнат да разрешим много скрити въпроси, които науката напразно се мъчи да разреши.

Ето много разпръснати неща и вие сте недоволни от това, което чухте, защото не намирате смисъла. Чуйте тази малка приказка.

Имаше един човек, който много обичаше да яде риби. Един ден бил поканен на обяд. Като влязъл в къщата, видял една чудесно приготвена риба и много се зарадвал. Домакините не могли да разберат голямата му радост и учудени го гледали. Като седнали на масата, гостът очаквал с нетърпение да донесат голямата вкусна риба, но бил разочарован като видял да поднасят дребни пържени риби. Голямата риба я нямало и той потънал в тъжни размишления, мислейки че няма да се наяде този обяд. Домакините се учудили на неговото настроение и на това, че не яде. Той мислил за рибата на своите мечти. Когато обядът свършил, той разбрал, че няма да донесат голямата риба и се чудил как да я поиска. Тогава взел една рибка и започнал да й шепне на ухото. Домакините учудени го попитали: какво шепнеш на рибката? Питам я какъв е произходът й, отговорил той, а тя ми каза: извинявай, че съм още много малка и млада и не бих могла да ти отговоря, но има в кухнята една стара и мъдра риба, която може да те осведоми. Домакините разбрали, че намеква за голямата риба и я донесли. Този човек бил умен и постигнал това, което търсел, ще кажете вие. Често постъпваме така и пред сложения обяд ние виждаме в нашата мисъл една голяма риба или нещо друго. Ние мислим за нея и забравяме да ядем това, което ни дават.

Да изучим сега от астрологическа гледна точка Рибите и Девата. Ние ще видим, че над Девата господства Меркурий, а над Риби – Юпитер, малко също и Венера и Нептун, но Юпитер преобладава. Меркурий представлява младо момче, а Юпитер възрастен мъж. Всички планети имат влияние във връзка с човешката възраст. Луната влияе на зачатието и раждането. Меркурий влияе на детската възраст. Всички деца са меркурианци. Венера влияе на пубертетната възраст. Слънцето я следва, когато човек реши да създаде домашно огнище, да си създаде положение и да работи. Марс влияе на възрастния, на женения човек, който се бори да запази своето семейно огнище и своята сигурност. Юпитер е бащата, който влияе на зрялата възраст, има много деца, които го уважават и му се подчиняват. Той е човек, който е уважаван в света и който заема своето място в обществото. Сатурн представлява дядото, който има голямо семейство, който е много стар и се готви за другия свят.

Детето в притчата е Меркурий, но да не бързаме. Рибите са съзвездие на Юпитер, а Девата съзвездие на Меркурий. Девата е символ на чистотата. Рибите са символ на милосърдитето, благоволението, любовта и великодушието. Аз пристъпвам бавно, защото това са трудни неща за тези, които не познават астрологията, а аз искам да бъда разбран.

Риби-Дева, ето оста на Исус Христос. Трябва да знаете, че християнската ера представена от тази ос, искаше да развие душите на всички хора, качествата на съзвездието Дева и тези на съзвездието Рби, т.е. двата принципа, мъжкият принцип на Меркурий и женският принцип на Венера. Затова двата принципа са събрани в християнската религия: милосърдието, благоволението, добротата, чистотата и целомъдрието. Исус Христос представя оста, която свързва 6-ти и 12-те домове. Шестият дом в хороскопа представя болести, медицина и лекарства. Дванадесетият дом всички пречки, изпитания, скърби, скрити неприятности. Това е домът на неприятностите, които съществуват в света. Исус Христос, който представляваше тази ос е роден от Дева и се изявява като Риба.  Ще видим после какво значи това. Исус сам беше наречен “Ихтис”, което значи риба на гръцки. Знаците на тази дума служат за първи букви на всяка една от думите на следното изречение: Исус Христос Теос Иос Сотирис. В превод Исус Христос Син на Бога Спасител, което значи, че Исус е роден от Дева и представлява универсалната Риба т.е. искаше да изрази всички качества на Рибите, ще видим, че те ги имат много. Дева-Риби това беше оста на Исуса.

Ако разгледате Зодиака по този начин, всяка година, в началото на зимата, в полунощ, вие ще видите, че съзвездието Дева иде на хоризонта на 24 или 25 декември. В противоположната посока се виждат Рибите, във височината се виждат Близнаците, а насреща е Стрелец. Всичко това не е случайно. Девата е на изток, а Рибите са на запад. Още нещо: ако изучите знаците на Рака и на Риби, които са двойни, ще видите, че те представляват една мъжка и една женска Риба, съединени заедно, като единият е обратен на другия. Знакът на Рака наподобява цифрата 69, а на Рибите наподобява римско ІІ.

Да изучим сега Рибите. Те са безбройни. Учените са ги намирали в дълбочините на моретата и са писали много неща за тях. Намирали са светещи риби, които осветяват пространството около тях. Понеже дъното на океана е тъмно, рибите са намерили този начин да се осветяват. Между рибите има известни, които пътуват и учените по-преди не знаеха накъде пътуват и какво правят? Преди един век като изучавали рибите, учените се учудили когато забелязали, че всички змиорки, които живеят в реките и езерата са женски. Не можеха да разберат как се размножават, понеже никога не намираха хайвер в змиорките. Не знаеха, че има други мъжки риби и мислеха, че тези риби са хермафродитни. Много теории бяха измислени, за да обяснят тези факти и многочислеността на змиорките в Европа. Един ден, като изучавали океана, на дълбочина 500 метра забелязали, че плуват змиорки в огромно количество и всички се отправяли към Сарагосово море. Едно основно проучване на въпроса доведе до откритието, че всички змиорки от Европа се събират там и хвърлят хайвера си на това място. От яйцата излизат малки рибки дълги 2 милиметра, прозрачни, които носени от течението се връщат в Европа, откъдето са дошли техните родители. Това връщане трае 2 години, през време на което малките рибки достигат дължина до 10-12 сантиметра. Пристигнали до бреговете на Европа при устията на реките те се разпръскват като женските по теченията на реките проникват и завземат всички реки, езера и блата. Учените се питат защо змиорките отиват да снасят хайвера си чак там, но и досега не са открили причината. Как те познават това място? Това е една традиция на техния род от хилядолетия. Можем дълго да търсим причината, но тя мъчно ще се намери. Вие ще видите какви тайни са скрити в тези факти. Змиорките са единствените риби, които правят такова пътуване. Змиорките приличат на змиите, а Исус Христос казва: ако поискате риба на баща си, ще ви даде ли змия? Защо змиорките единствени преминават океана и приличат на змии?

Тези, които изучават ветровете ни казват, че облаците преселници се образуват също над Сарагосово море на различна височина до 1000 метра. Тези облаци групирани преминават океана и идват от запад на изток към Европа като се разпръскват над Русия. Всичко това е необикновено. Истинската причина е неизвестна, защото учените обясняват това по физически начин. Вие разбирате, че такива обяснения са недостатъчни, за да се разберат нещата в техния истински смисъл.

На едно и също място змиорките хвърлят хайвера си и там се образуват облачните маси, които преминават над Европа. Какво има в тази земна точка? Каква чудна сила действа там? Има ли там магнитни бури, или в морето има някаква енергия, която привлича змиорките или има нещо друго? Този, който изучава природата знае, че всички неща са свързани помежду си, че нищо не се дължи на случая. Това, което е тайна за обикновената наука не е тайна за божествената, защото първата изучава фактите поотделно, без да ги свързва и без да търси главните причини, което прави откриването на истинските причини по-мъчително. Има други причини за образуването на тези бури. Размислете и може би ще откриете тези причини от научна и окултна гледна точка.

На това място се намира Антлантида, континент, който вече е изчезнал. Там имаше по-рано едно голямо начинание. Има още течения, които минават оттам, но това не е главната причина за наблюдаваните факти. Една друга точка съществува на земното кълбо, която е извор на влиянията, които действат там. Всяка година змиорките заминават, но не в случайно време. Те избират астрологическия момент, когато Слънцето излиза от Скорпион и влиза в Стрелец. В този час всички змиорки от Европа се събират в един кордон, дълъг километри и пътуват през океана. В двете посоки има циркулация на змиорки. От изток на запад те пътуват 6 месеца за да стигнат мястото, където да хвърлят хайвера си. От запад към изток младите змиорки пътуват 2 години, за да стигнат бреговете на континента. Те напускат Европа през есента, месец октомври и ноември и когато се пукне пролетта се връщат бавно. Днешнат беседа е свързана с това преселение на змиорките, които започват да се връщат към Европа, понеже Слънцето е в Телец и Луната ще влезе тази нощ в полунощ в Стрелец и змиорките идват. Следователно, окултните ученици и окултистите знаят, че през годината има едно събиране на много издигнати ученици, които пътуват като змиорките. Къде отиват те? На голямата церемония на Вайзак в Индия, място, което посветените знаят добре. Там се събират всички посветени. В кое време? Всяка година в пълнолуние през май. Днес луната е пълна и сме 14 ден през май, когато след полунощ тя се намира в Стрелец. Всички истински ученици и посветени оставят своите физически тела и се отправят към това място в Индия, за да присъствут на голямата церемония на Вайзак с великите Учители на човечеството. Това, което става там ще знаят само тези, които ще отидат тази вечер и следващите дни. Имам позволение да ви говори за тези неща, макар че е забранено да се говори за това в обикновено време. Тези неща са святи и не са за всички. Великите Учители, които присъстват на тази церемония не се страхуват от нищо, защото този който не може да проникне в царството на съдаржанието и смисъла, няма да разбере нищо, даже ако му покажат великите тайни на природата. Той остава свързан с физическото си тяло на Земята. Обратно, който ще разбере , ще се притече на това място. Той ще отиде там, където Великите Учители ще раздават безсмъртна храна, двете риби и петте хляба. Какво значи следващото съотношение? Бройте 75 градуса източна дължина и 30 градуса северна ширина. Това са Хималаите, Агарта, където става церемонията Вайзак. Бройте 75 градуса западна дължина и 30 градуса северна ширина, това е мястото където змиорките хвърлят хайвера си и благоприятното място за образуване на облачните маси. Тези две точки имат известно съотношение. Агарта, събранието на възвишените същества, които образуват магнетични и електрически течения, които излъчвайки се от града на Посветените ще се съсредоточат в това събрание на Антлантическия океан. Помислете върху това необикновено съотношение между учениците и змиорките, които представляват истински ученици, понеже те са риби от същия вид като тях. Между хората съществуват “змиорки”, т.е. хора по-издигнати от другите, които знаят къде да отидат. Учениците-риби знаят, че трябва да отидат на 75 градуса западна дължина и 30 градуса северна ширина. Тук могат да научат много неща. Рибите снасят хайвера си там. Има милиарди рождения. В Агарта също има, но за чувствата и мислите. Човешките змиорки снасят топли мисли и чувства, за да населят целия свят. Ако изучаваме атмосферата, ще намерим същото чудо. Облаците пътуват в широчината, а змиорките в дълбочината на океана, там където теченията са урегулирани, далеч от повърхността на Земята във водите. Също и учениците обичат да се издигат високо в атмосферата, за да стигнат стабилни пластове, където царува едно голямо спокойствие. Всичко това е подобно, но движенията стават в противоположни посоки от двете страни на Гринуичкия меридиан. Човешките змиорки се отправят през май, а змиорките риби се отправят през октомври, ноември протовоположния месец. Тяхното връщане става, когато учениците бързат към Хималаите. Това не е случайност. Ако разбираме много неща и мислим по този въпрос, ще намерим много чудеса. Казах ви да забележите, че в природата много неща са разпръснати външно и че трябва да ги съединим. Когато имаме кислород и водород не е достатъчно за да имаме вода. Трябва да ги съединим. Кислородът е мъжкия, а водородът е женския. Кислородът е нашия ум, а водородът сърцето. Изучаваме много факти, всички науки и всички философии. Ние разбираме отлично тези факти, знаем всички морални предписания, всички истински пътища, но когато трябва да изпълним, да приложим това явява се у нас едно разтягане между ума и сърцето. Умът знае едно, но сърцето чувства друго. Тази двойственост съществува в нас, в обществото, в народите, навсякъде, където е човека. Нашите сърца не са свързани с умовете ни. Водородът не е съединен с кислорода у нас. Следователно, нямаме вода и сме сухи. Утрешните ученици ще разберат това и ще съединят ума и сърцето, за да образуват вода в човека. Защото без това ние сме сухи т.е. лишени от любов. Всички нервни болести идват от това разтягане, например неврастенията. Тя се причинява от липсата на вода в нервната мрежа, не физическа вода, защото има още вода астрална, ментална и духовна. Това изсъхване предизвиква свиване на нервите и човекът става неврастеник, има нужда от вода. Ще дойде време, когато нашите ум и сърце ще бъдат съединени и ще работят заедно. Това значи, че трябва първо да изпълним това, което знаем и второ да чувстваме според това, което ни диктува нашата съвест. Ние знаем много за небесния живот и за ангелите, но чувстваме обратно. Тази двойственост поражда всички болести, всички мъчнотии и недоволства. Водата символизира съединението между ума и сърцето. Навсякъде в природата нещата са разпръснати и трябва да се съединят.

Вие знаете сега, че змиорките отговарят на един естествен закон, а също издигнатите ученици често несъзнателно привлечени към Агарта, където има един вид магнетизъм, който упражнява своето действие върху чистите души. Вие трябва да разберете, че остта която свързва Хималаите със Сарагосово море е остта на Исус Христос. Тя е тази на Рибите и Дева, върху която всички посветени постигат раждането на върховното Аз у тях. Посветените отиват в тези места, за да ядат петте хляба и двете риби, за да дадат възможност да се роди у тях божествения принцип, Исус Христос. Един ден всички човешки змиорки ще се отправят към това светло място, поканени от това привличане, тази светлина и тази чистота, коит живеят там. Може би между вас тази вечер някои души ще отидат там, ще видят да стават чудеса и ще научат много неща. Досега съмнението нищо не ни донесе. То създаде двойственост у нас, истинска смърт. Понеже съмнението, критиката и ненавистта създават у нас разлъчване между нашата душа и Всемира, което разрушава живота и пречи на издигането. Ако човек познаваше опасностите, които носи съмнението, би го отхвърлил веднага от себе си и би му казал: ти си моя вечен неприятел, ти ми пречиш да разбера тайните на природата. Отсега няма да те слушам вече и няма да следвам твоите съвети. Отсега няма да бъда недоверчив, за да проверя дали истината съществува или не. Ти казваш, че това е фалшиво, глупаво и безполезно, но яз зная, че ти си съмнението и че си най-лошия от учителите.

Обърнете внимание на едно нещо, по важно от това, което ви казах. Исус Христос и апостолите говорят за двете риби, петте хляба и 5000 души. Ние знаем, че техните думи са измерени. Изучете човека анатомически. Това не може да стане, понеже знаем единични неща. Трябва да се обърнем към физиологията, понеже тя изучава функциите, връзките, които съществуват между отделните органи. Това е второто изучаване. После трябва едно трето изучаване, психологическото изучаване, което обяснява ред по-издигнати факти. Това е третия свят. Значи, има три области: анатомията която е описание на света.Това е астрономията, която класира телата като комети, планети, слънца, неболи. Второ астрологията, която обяснява връзките между звездите, влиянията и състоянията на живот, който те проявяват т.е тя е физиологията на света. Трето, кабалата е психологията на света.

Да се опитаме да изучим анатомията на човешкото същество. Да се опитаме да потърсим къде се намират у него Риби и Дева. Според астрологията Дева се намира в слънчевия възел, а Рибите са свързани с краката. Краката и слънчевия възел са съединени помежду си. Те представляват оста на Исус Христос. Ако изучаваме слънчевия възел, ще открием чудни работи. Симпатичната нервна система е съставена от много възли и жлези. Тя има три чифта жлези на нивото на врата и в основата на мозъка. Има 12 чифта възли свързани с гръбначния стълб и белия дроб, 4 чифта свързани със стомаха и 4 чифта във вътрешните органи. Първите три чифта са наречени от науката мозъчни жлези. Дванадесетте чифта се казват гръбначни жлези и т.н. Виждате, че има общо 23 чифта жлези. Това не е случайно, ще ви обясня това по-късно. Има известна връзка между симпатичната нервна система и сърцето. Първите три чифта жлези са символи на духовния свят, на кабалата. Следващите 12 са астрологичния свят, природата. Четирите са елементи на алхимиците, а следващите са отражение на материята в ада. Това, което ни интересува е, че Дева управлява слънчевия възел. Той прилича на знака на Слънцето. Под него се намират две жлези, които имат форма на риби. Освен това има 5 жлези в слънчевия възел. Те представляват 5-те хляба. Така намираме 5-те хляба и двете риби. Може да ви се вижда чудно това, но е така. Има една мъжка и една женска риба, свързани помежду си. Казах ви, че женските змиорки живеят в реките, блатата и езерата, докато мъжките остават по бреговете на големите реки. Но един ден, когато Слънцето влиза в съзвездието Стрелец, женските и мъжките се събират в Сарагосово море, за да хвърлят хайвера си. Този отделен живот и това събиране са необикновени. В слънчевия възел двете риби са символ на Луната. Затова науката ги нарича полушария, но тя не знае защо те са там. Исус Христос е напуснал Палестина, чиято ширина е 30 градуса за да отиде в Хималаите, да яде божествената храна и да научи всичко, което има в човешката природа. Той беше готов да познае великите тайни, които са в оста Риби-Дева. Той останал дълго време да учи в Агарга и на 30 години се върнал в Палестина, за да нахрани хората с 5-те хляба и двете риби, но те не бяха физически риби.

Вие знаете, че детето в утробата на майката е свързано с нея чрез един кордон и така се храни. При раждането се реже тази връзка, която излиза от пъпа му и го свързва с майката, която представлява Девата или Природата. Когато кордонът е прерязан, съществува един друг невидим , който свързва детето непосредствено с пъпа на девствената природа, на Всемира, който го храни /сребърната нишка/. Този, който разруши тази връзка ще умре, защото няма откъде да се храни. Чрез слънчевия възел този кордон крепи съществото. Чрез този орган, който е Дева според астрологията, който наистина е природата. Защо има две риби в слънчевия възел и защо са поставени така? Този, който знае да си служи с тях може да пътува в пространството, защото човек не може да го направи, ако не е свободен, ако не е развил двете риби и петте хляба, които са петте добродетели: доброта, справедливост, любов, мъдрост и истина. Меркурий, това е детето, което е донесло 2-те риби и 5-те хляба. После талпата се нахранила. Тълпата, това са всички клетки, които съставляват физическото ни тяло и които всеки ден се хранят с 5-те хляба и 2-те риби от Слънчевия възел. Защото, ако той не работи добре и не разпределя божествената храна, всички наши клетки ще гладуват и ще умрат. Кой храни тази тълпа от 5000 души, този народ от клетки? Това е слънчевия възел, Девата. Това е Синът, върховната съвест и интуицията , която се ражда в Дева. Този, който не разбира тези неща, няма интуиция, няма любов, няма светлина, няма в себе си новородения Исус. Затова не може да храни тълпата в него и тя е гладна. Днес, макар че притежаваме 2-те риби и 5-те  хляба в слънчевия възел, се храним само физически, понеже върховната  съвест, Исус Христос т.е. интуицията, тази светлина и тази божествена любов още не е родена в нас. Тогава търсим някой, който да ни храни. Как едно същество може да храни всички хора? Да предположим, че ние сме 5000-те души, събрани тук тази вечер и вие чакате да ви нахрахя с 5-те хляба и 2-те риби. Как трябва да постъпя? Аз мога да ви кажа как всеки един от вас би могъл да се храни всеки ден посредством своя слънчев възел. Аз ви дадох физическа храна. Утре вие ще искате още, но ако ви дам начина сами да черпите от неизчерпаемия източник на живота, вашата жажда ще бъде утолена. Много просто е и много лесно. Трябва само човек да го знае и да го иска, защото много пъти човек знае, но не иска.

Никой, който не е чист, не може да проникне в Агарта. С чистота в действия, в храна, в чувства и мисли може да се влезе там. Когато човек си пречисти краката, ще има връзка със слънчевия възел и двете риби. Човек ще може да пътува, да предчувства бъдещи събития и да храни всичките тези клетки. Тогава всички ще са доволни. Ще останат 12 кошници,  пълни с трохи за другите и за животните. Това ще стане чрез  любов  и чистота, чрез Рибите и Дева, които свързани в християнската ос. Защо Христос предствлява тази и защо е бил разпнат? За да разберем, трябва да гледаме Зодиака. Той дойде за да нахрани човечеството, за да изява чистотата , любовта и мъдростта, както в оста Риби – Дева, онзи 6-ти и 12-ти домове. Този е същият, който понесе всички мъчнотии. Исус лекуваше болните си с чистотата си, казвайки: само с пост и молитва вие можете да изгоните дявола и да заповядвате на духовете. Той гонеше дявола и лошите духове, които напускаха болните по негова заповед, влизаха в душите на фарисеите и садукеите да си отмъстят на тях. Понеже тези демони биха искали да останат в болните, които бяха грешни същества и които ги хранеха много добре. Христос като ги пъдеше, трябваше да плати дълговете на тези болни. Ето в какво се състои жертвата на Христос. Той трябваше с всичките си сили да плати бягството на тези лоши духове от болните и влизането им в садукеите и фарисеите. Той знаеше, че ще страда и ще бъде разпнат. В 12-ти дом го срещна Юда. Той го чакаше и казваше, че трябва да бъде предаден. Исус знаеше, че в 12-ти дом на Рибите някой трябваше да го предаде. Юда беше колективно същество и неговата роля беше необходима. Жертвата на Христос беше като невинен да даде на хората тази свобода, тази мъдрост и тази светлина, които текат през Дева и което го задължаваше да страда в Риби. Ние сега ядем риби без да знаем причината. Ще ви говоря за това един ден.

За да свърша, ще ви кажа, че човек не може да разбере истината, Евангелието, нито тайните на природата, ако не е действително чист. Ако не яде чиста храна, ако не пие чисти питиета, ако няма чисти чувства, ако не мисли за чисти неща и ако няма чисти постъпки. Каквото да казва този, който не живее с тези неща, всички инициативи за него са закрити. Той ще чука и ще плаче напразно. Всички врати ще останат затворени.  Можем да ги отворим като имаме връзка между нашите мисли и чувства. Трябва да проверим, че действително е така. Как? Учителят ви отговаря само с книгата “В царството на живата природа”. Ще приведа едно доказателство от Стария завет. Един от еврейските пророци, Езекийл, видя една нива покрита със сухи кости. Господ попита пророка: могат ли да оживеят тези кости? Пророкът отговори: могат Господи, ако ти поискаш. И тогава Господ каза на пророка: пророкувай върху тези кости и им кажи да се съберат! Пророкът направи както му беше заповядано и забеляза, че те почнаха да се съединяват, да се покриват с месо и кожа  и да вземат човешки образ. Тогава Господ каза на пророка: пророкувай сега да дойде Духа.  И когато пророкът каза тези могъщи  думи за Духа, според както му беше заповядано, той видя това множество да стане.

Съвременното човечество прилича на тези сухи кости. Те са разпръснати по цялата повърхност на Земята, без никаква вътрешна връзка. И сега Господ иска от пророка отново да съживи тези сухи кости, за да се почувства човечеството отново като едно. Всички ще станат на краката си и ще познаят, че са изпратени да бъдат свободни, да служат и работят за великото благо на всички.

Беседа от Михаил Иванов, изнесена на 14.05.1938 г.