Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

ПРОГРАМА

на XXII-тия   събор на Бялото братство - Мадара 2014г.

Посветен на  празника на българската и славянска писменост  и култура и  150 годишнината от рождението на Учителя

 

Първи ден, петък - 23 май 2014 г

5.50ч.  Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „ Вътрешни и външни връзки”  7.07.1926 г . Място: Мадарското плато на полянката до стъпалата.

7.30ч.  Паневритмия.

9.00ч.  Закуска.

10.00ч. Съборна беседа.

11.00ч. Запознаване с историята на Мадара, екскурзия в археологическия резерват.

12.30ч. Братска трапеза – хижа Мадарски конник.

15.00ч. Лекционна част. „Природната  икономика” -  Веселин Орешков от гр.Троян.

15.50ч. „Начин на живот в духа на Новото учение” -  Георги Георгиев от гр. София.

16.30ч. „Аграрния въпрос в светлината на Новото Учение” -  Иван Агаларов от гр. Русе.

17.30ч. Посещение на археологическия музей „ Мадарски конник”.

19.00ч. Концерт в Голямата пещера.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

 

Втори ден, събота - 24 май 2014 г.

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд и беседата „ Особеното място” 8.07.1926г.   

7.30ч. Паневритмия. Колективно изпълнение на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”  и Господнята молитва на старобългарски.

9.00ч. Закуска.

10.00ч.  Прочит „Призвание към народа ми – български синове на семейство славянско” 8.10.1898 г. Варна.

10.30ч. Учителят  на Бялото братство – Георги Петков от Габрово.

12.30ч. Братска трапеза в хижа „Мадарски конник”.

14.30ч. Лекционна част: „Новата Етика” -  Атанас Атанасов от гр. Шумен.

15.00ч. „Самоопределение и смисъл на живота” - Йордан Йорданов от Варна.

15.30ч. „Подготовка за ЛДШ на Рила”- Николай Конакчиев, председател на комисията за ЛДШ на Рила.

16.30ч. „Обсъждане на промени в устава на  ДО „Бяло братство” водещ Румяна Радкова – председател на комисията по устава.

17.00ч. Съобщения.

19.00ч. Концерт в Голямата пещера с участието на хор „Евера”  и др.

20.30ч. Вечерен духовен наряд.

 

Трети ден, неделя - 25 май 2014г.

5.50ч. Посрещане на изгрева на слънцето с духовен наряд. Беседа: „Добро и съвършенство ”  29.08.1926 г.

7.30ч. Паневритмия. 

9.00ч. Закуска

10.00ч. Неделна беседа „Скритото имане”,  23.05.1926 г.  

11.00ч. Съобщения.

12.00ч. Братска трапеза в х. Мадарски конник.