Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Астрологията е наука за изучаване езика на небето, на небесния шепот, на небесното Слово. Учителя споделя: „Какво означава думата „астрология“? Тя е съставена от думата „астра“ – звезда и „логос“ – слово. Значи астрологията е слово за звездите. Следователно, само онзи може да изучава астрология и да се ползва от нея, който гледа на звездите като на живи, разумни същества, които говорят. Ако не можеш да чуваш говора на Слънцето, на Венера, на Меркурий, на Юпитер, на Сатурн, на Луната, ти не си астролог, нищо не разбираш от астрология.“ („Единственото нещо“, СБ, държана на 14.09.1941 г.) Хармонията на планетните сфери строи нашето тяло, мисли и чувства. От хиляди години е известно, че каквото става Горе, същото става долу и обратно, както е казал първия астролого-астроном Хермес – първият човек, на когото Бог разкрива тайните на небесната архитектура, вдигайки воала на забулената Изида.

Основната задача на астрологията е да дава отговори, да обяснява, да хвърля светлина, да упътва душите до Извора, от където те сами да пият жива вода! В миналото е съществувала само една наука за звездите, която във времето се подразделя на астрономия и астрология. В самата астрология има два големи дяла: психологическа и предсказателна астрология. Те са две „сестри”, които толкова много се обичат, че не могат една без друга и навсякъде вървят заедно. С тези два крака, образно казано, астрологията отива към Истината, дръзко стъпва в живота и характера на хора и народи, облечена в светлината на Мъдростта. За усвояването на коя и да е наука се изисква не само силен, схватлив и бърз ум, но и топло, любящо сърце. Само този астролог, чието сърце е изпълнено с любов към хората, може да проникне до най-затънтените гънки от душевността на който и да е човек и точно да назове и обясни явления от живота и характера му, защото е открил проекцията на тази душа в себе си чрез любовта. Предсказателната астрология като че ли изглежда лесна за усвояване и прилагане, но за да се постигне истинско майсторство и конкретика на предсказването, се препоръчва задълбочено познаване на психологическата астрология, както и ред качества като смирение, чистота и др. Предсказателната астрология доказва силата на психологическата астрология, която е основата на звездната наука. И двете астрологии, според Учителя, могат да достигнат максимална точност от 75%. Явно в другите 25% се крие свободната воля на всеки човек, способна спонтанно да променя кармични програми чрез свободния избор, който пак не е случаен. Колкото нивото на съзнание се повдига, толкова повече свободна воля има човек, с която да овладява кармичните последствия от миналото, идващи в настоящия живот като определени събития – вътрешни и външни. Учителя слиза и подготвя душите за идващия нов живот, поставя основите на истинския ученически живот, който чака всеки един от нас като дава всички начини и методи за постигане на това високо ниво на съзнание. 4-те нива на съзнание, с които ни запознават съборните беседи (СБ) от 1927 г. са: старозаветен, новозаветен, праведен и ученик. Това са 4 живота, които циркулират във всеки човек в различни съотношения.

В пета СБ от 1927 г. („Обич към знанието”) Учителя свързва 4-те вида живот с 4-те съзнания в човека (съзнание, самосъзнание, подсъзнание и свръхсъзнание): “В беседите си аз направих паралел между четирите живота, които текат у вас. Старозаветният живот представлява сбор от наследени качества на вашите деди и прадеди. Ще изучавате този живот, ще разпознавате и себе си. Аз мога да изнеса тия четири живота и в научна форма. Те представляват четирите съзнания у човека. Де се намира подсъзнателният и свръхсъзнателният живот? – Те са двата полюса на Божествения живот. Подсъзнателният живот е този на ангелите, а свръхсъзнателният е животът на Божествения свят. Съзнателният и самосъзнателният живот представляват двата полюса на човешкия живот. Съзнателният живот е този на светиите, на напредналите духове, които са минали преди нас; самосъзнателният живот е нашият индивидуален живот. При съзнателния и подсъзнателния живот вие трябва да изучавате една област от живата природа, която има връзка със сегашния ви живот. В подсъзнанието, запример, са складирани всички възможности за реализиране на нещата.”

 Защо има смисъл да разглеждаме въпроса за 4-те съзнания, например чрез астрологията? Съществуват поне три причини:

-                     „Познай себе си!“, опознай се докрай! Да схванем как и къде се проявяват 4-те съзнания в живота ни чрез астрологичните инструменти. Това ще ни доближи до състояние да управляваме и контролираме себе си, да разпознаваме всички астрални и ментални течения, на които се натъкваме и така да станем по-успешни господари на себе си.

-                     „Обичай ближния като себе си!” А можем да го обичаме само, ако го познаваме. Чрез окултните науки можем да познаем напълно другия, да го разберем и да го обичаме. Астрологичните философски размишления на причинно-следствените връзки в живота на ближния ще смекчи сърцето ни до степен на всепрощална любов, което означава, че астрологията като наука и като начин на живот развива не само ума, но и сърцето. Писателката Елиф Шафак (със Слънце, Меркурий и Венера в Скорпион) казва: „Лесно е да обичаш един съвършен Бог, безукорен и непогрешим, какъвто е Той. Много по-трудно е да обичаш своите ближни, другите хора с всичките им несъвършенства и недостатъци. Не забравяй, можеш да познаеш само онова, което си в състояние да обичаш. Няма мъдрост без Любов. Ако не се научим да обичаме Божието творение, не можем нито да обичаме истински Бога, нито да Го познаем истински.” Астрологията, както казва Иван Антонов, е наука, основана от самия Бог. Чрез методите, които тази наука ни предлага, можем да схванем как и къде се проявяват 4-те съзнания в живота на всички хора, ако ги погледнем с очите на Любовта, т.е. – с очите на Реалността.

-                     Първата и най-голяма заповед, която всеки пробуден би трябвало да държи в себе си е: „Да възлюбиш Господа Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила!“ Какво по-голямо блаженство от това, да любим Първопричината на всичко и да изучаваме небесната писменост, която е създадена заради нас! Астрологията наистина е наука, основана от Бога и нейното изучаване ни разкрива великата Божия мисъл. Той е вложил тези 4 съзнания в нас и с това е посял една възвишена идея, до смисъла на която можем да се домогнем чрез методите на астрологията, встъпвайки в преддверието на Божията Мъдрост. За коя астрология, обаче, става въпрос? Учителя казва: За в бъдеще, за да разберете човешката ръка, човешкото око, за да научите астрономията, астрологията, трябва да сте превъзмогнали всички мъчнотии в живота си. Само ученикът може да се занимава с тези науки. Тези науки не са достъпни за онзи, който не е ученик. Той може да се занимава със старозаветна, с новозаветна астрология, с астрологията на праведния, но не може да се занимава с астрологията на ученика. Ако ти искаш да проникнеш в смисъла, който Бог е вложил в звездите, ако искаш да проникнеш във великото, което те крият в себе си, ти можеш да бъдеш ученик. („Братя в единомислие”, СБ, 1927 г.). Можем да предположим, че в астрологията на ученика няма изключения, няма догадки и предположения, там всичко е вярно 100%. А кой е ученик, как да го различим в себе си?

„По какво се познава ученикът? Вие ще познаете ученика по следните качества: той носи в себе си една мека светлина, която не предизвиква никакво дразнене на очите. Той говори с толкова мек тон, че никога не дразни ухото. Той може да те нахрани с такава храна, че никога няма да разстрои стомаха ти, нито да развали вкуса ти. Вие трябва да разбирате тия неща не по форма, но по вътрешен смисъл. Когато имате радост, която изхвърля всички противоречия вън от вас, вие сте засегнали една малка част от живота на ученика. Тази радост ви показва какви трябва да бъдете като ученици.” (Първа СБ от 1927 г. „Пътят на ученика”)

„Когато говоря за ученика, аз взимам думата „ученик“ в тесен, а не в широк смисъл. В тесен смисъл на думата, под „ученик“ разбирам този, който учи тук, на земята, в този ограничен кръг на живота. Той ще се учи тук и ще постигне толкова, колкото условията на този земен живот му позволяват. Като говоря за ученика в широк смисъл на думата, разбирам идейния ученик, който се учи и тук на земята, в този свят, и горе на небето, в другия свят. Той никога не напуща школата: денем се учи в лабораторията на земята, а вечер отива горе, при своя Учител, който му преподава теория. На другия ден се връща пак на земята, за да продължи своите практически занятия в лабораторията. Този ученик постоянно учи: горе на небето учи теория, а долу на земята – практика. Когато говоря за идейните ученици, подразбирам тия именно, които горе учат, а долу прилагат. Когато говоря за учениците в тесен смисъл на думата, разбирам тия, които учат на земята, а като заспят вечерно време, не ходят горе да се учат. На другия ден като станат, продължават пак да учат. Те нямат връзка с невидимия свят и не знаят, дали са ученици, или не. Те казват: „Докато сме в училището, ученици сме, но като го свършим, не сме вече ученици“. Идейните ученици, или тия, за които говоря в широк смисъл, знаят, че всякога са ученици. И в един живот, и във втори, и в трети, и в четвърти, те знаят, че всякога са били и ще бъдат ученици. И след време, когато нашата земя, както и цялата слънчева система, завърши своето развитие, те ще минат като ученици в нова школа, при нови условия. Бог тогава ще им даде друго име, а не ученици. Думата „ученик“ не е подходяща да изрази дълбоката идея, която е скрита в това понятие.” (Четвърта СБ от 1927 г. „Ще се превърне в радост”)

Невидимите с просто око планети са тези, които изграждат висшето съзнание - ученикът във всеки човек: музиката е първият предмет на окултния ученик – Нептун – проекция на Божията Любов и милосърдие; астрологията е вторият предмет – Уран – проекция на Божията Мъдрост и Светлина. Плутон е проекция на Божията Истина и воля. Традиционно се смята, че Уран покровителства астрологията, а Урания е нейната Муза. Уран символизира още: приятелството, новото в живота, интуитивните прозрения и откровения, възвишеният ум, идеите, идващи от висшия Невидим свят, реалната връзка с този свят, както и темата за свободата. 4-те съзнания са 4 психотипа, които се ползват с различна степен на свобода. В първа СБ „Пътят на ученика” четем: „Та казвам: В света има три положения, в които вие може да действате. Първото положение: вие сте разумно същество, което невидимият свят изпраща на земята и ви дава тяло, без да ви пита, искате ли, или не искате. Такова е положението на старозаветния човек. Второто положение: изпращат ви на земята, дават ви тяло, като се ползвате само с една малка свобода, да кажете де искате да дойдете. Това е положението на новозаветния човек. Третото положение: изпращат ви от невидимия свят на земята при най-благоприятни условия да се учите, за което се ползвате със сравнително по-голяма свобода. Това е положението на праведния човек. В старозаветния живот вие ще изкупувате греховете си и ще се мъчите. В новозаветния живот вие ще се самоусъвършенствате. В живота на праведния ще помагате на другите, а като дойдете на земята като ученик, ще изучавате първото правило, чрез което Любовта може да се приложи във вашия живот. При Любовта аз определям себе си, своите постъпки, отношенията си към хората и към съвършените същества.”

В последното изречение е скрит кръста на всеки хороскоп – кръстът, който всеки носи в себе си – това е кръст, образуван от двете оси на хороскопа MC/IC и Asc/Dsc. MC e средата на небето, местният меридиан, IC e дъното на небето – това са пресечните точки на меридиана с еклиптиката, а Asc и Dsc – пресечните точки на източния и западния хоризонт с еклиптиката.

-          „себе си”Asc

-          „своите постъпки” MC

-          „отношенията си към хората”Dsc

-          „съвършените същества” – IC

схема съзнания_2.jpg

По-долу има примерна таблица, синтезираща темата за 4-те съзнания, за 4-те живота. Информацията в таблицата донякъде обобщава съдържанието на Съборното Слово от 1927 г. -  „Пътят на ученика“, а схемите под таблицата са опит за астрологична интерпретация на това съдържание. Може да се проследят 4-те колони като се има пред вид и смисъла по редове:

I   За каналите и ролята им в оформянето на 4-те съзнания:

Основните и базови инструменти на астрологията са 4: знаци, планети, домове и аспекти. Тези основни фактори се съчетават по уникален и неповторим начин във всеки един от нас. Елементите на тези 4 инструмента се обединяват от 12 канала. Това обобщаване крие редица предимства и може да се каже, че астрологията борави само с 12 канала, в които се включват и знаците, и планетите, и домовете, и аспектите.

12-те канала представляват 12 силови потока, които имат 12 различни вибрации. Всеки канал обединява вибрацията на зодиакален знак; планетата, която е на трон в знака; домът, който съответства на този знак и аспектът, който се асоциира със знака и като градусова дъга попада в него, започвайки от символичното начало на Зодиака – точката на пролетното равноденствие. Така например съвпадът има вибрацията на Овен, Марс и първи дом; тригонът – на Лъв, Стрелец, Слънце, Юпитер, пети и девети дом; квадратът – на Рак, Козирог, Луната, Сатурн, четвърти и десети дом и т.н. Таблицата по-долу илюстрира съдържанието на всеки канал с неговите 4 инструмента: знак, планета, дом и аспект.

 

12 е свещеното число на астрологията. Според Николай Дойнов „за образуването и оформянето на дванадесетте планети в Слънчевата система са взели участие небесните образувания, намиращи се в дванадесетте сектора от еклиптиката, определени от дванадесетте зодиакални съзвездия. Дванадесетте със своите зодиакални съзвездия са: Вулкан със зодиакално съзвездие Лъв, Меркурий с Близнаци, Венера с Везни, Земята и Луната с Рак, Марс с Овен, Фаетон с Дева, Юпитер със Стрелец, Сатурн с Козирог, Уран с Водолей, Нептун с Риби, Плутон със Скорпион, планетата зад Плутон – Хано, с Бик – Телец.“ (Хано и Прозерпина са две имена на една и съща планета). Учителя също споменава, че на всеки знак съответства по една планета и че в бъдеще ще се открият още планети, така че тяхното число ще бъде колкото е числото на знаците и домовете – 12. Това е казано преди откриването на Хано (Прозерпина). За Вулкан почти не се говори... Николай Дойнов споменава за него и за т.нар. „вулканов” психотип, който всъщност е слънчевия психотип, защото Вулкан не се отклонява на повече от 5 градуса от Слънцето, гледан от Земята и на практика е винаги в съвпад с нашата звезда, поради което винаги невидим. Фаетон е разрушената планета между орбитите на Марс и Юпитер – сега – астероиден пояс (най-големи астероиди от този пояс – Церера, Юнона, Палада и Веста). Съществуват различни предположения за Фаетон – че е бивша звезда, че е планета, разрушена от сблъсък с т.нар. планета Нибиру, че е неуспяла във формирането си планета и др. Най-вероятно астероидният пояс, в който влизат хиляди малки и големи късове, са останките на живяла някога планета, управлявала знака Дева – знакът, в който екзалтира Меркурий (в 15-тия градус на Дева), а сега поради липса на планета управител, Меркурий е и на трон в същия знак. Митологията разказва за случилото се между Фаетон, Хелиос и Зевс – архетипи на определени строителни сили в макрокосмоса - високо напреднали духовни същества, имащи своята проекция и в нашия микрокосмос – човека. Най-големият астероид от пояса е Церера, която се намира приблизително на същото място, което би заемала планетата Фаетон, ако беше цяла. Даже съществуват ефемериди за Фаетон, а неговото място в хороскопа като точка, е място на разрушението, както и място, много силно свързано с миналото.

Фактори за силен канал:

-          стелиум в съответния зодиакален знак;

-          силно поставена планета, съответна на канала. Тя е силна при следните условия:

o   ако има графичен акцент по конфигурация в хороскопа (по т. нар. „Фигури на Джонс” - напр. ако е в дръжката на конфигурация „кошница“ или „прашка“);

o   силно аспектирана и то с много мажорни аспекти, при това апликиращи и с малък орбис;

o   в изгряващия знак и близо до Asc (до 10-12 градуса под и над него);

o   кулминираща – близо до MC и в същия знак с MC, до 10-12 градуса около MC;

o   в Гокленова зона;

o   в терма на знак, която тази планета управлява;

o   на връх на дом или поне в първите или последните 5 градуса на дома;

o   в златното сечение на знака – т.е. в 12-ия или 18-ия градус;

o   в „сърцето“ на Слънцето (в градуса на Слънцето);

o   в своя домицил - на трон по дом или знак;

o   ако е дневна планета – да е над хоризонта, а ако е нощна планета – да е под хоризонта. Дневните планети от септенера са от сектата на Слънцето – Юпитер и Сатурн, нощните планети са от сектата на Луната – Марс и Венера;

o   планетата да е видима на небето (да не е в лъчите на Слънцето) и с ярък, твърд блясък;

o   планетата да е възможно най-близо до Земята (външните планети в този случай са в опозиция със Слънцето, а вътрешните – в долен съвпад с него);

o   да е източна спрямо Слънцето, т.е. – да изгрява преди него и особено ако се намира между Asc и MC;

o   планета извън домицила си по знак и дом, но в хармонични отношения със своя диспозитор като аспекти и знаци;

o   скоростта на планетата е по-висока от средната й стойност;

o   планетата се намира в оста на възлите си и особено в северния си възел (планетните възли представляват пресечна линия на планетната орбита с орбитата на Земята, т.е. – с еклиптиката).

-              стелиум в съответния дом;

-              голямо количество аспекти, съответни на канала (например наличието на много квадрати между планетите засилва влиянието на 4-ти и 10-ти канал, многото съвпади засилват влиянието на 1-ви канал, защото съвпадът е марсов аспект, както опозицията - венерин).

Фактори за слаб канал:

-              съответният зодиакален знак е интерсептиран – не е на върха на никой дом – неговата енергия остава само потенциална (кармично следствие в настоящето, идващо от миналото);

-              възможно най-слаба позиция на съответната планета:

o   в заточение или падение по знак или дом;

o   в последните три градуса на знака;

o   в златното сечение на дома (на 61,8% от началото или края на дома);

o   в интерсептиран знак;

o   планетата е без аспекти или с един-два минорни аспекта или със сепариращи аспекти с голям орбис. Планетата няма участие в нито една фигура от аспекти;

o   невидима планета – в лъчите на Слънцето;

o   движи се по-бавно от средната си скорост;

o   ако е дневна планета, да е под хоризонта, ако е нощна планета, да е над хоризонта. Силно натоварен кармично хороскоп е тоя, в който имаме Сатурн на MC при нощно раждане и Марс на MC при дневно раждане, особено, ако хвърлят дисхармонични аспекти (Марс и Сатурн са малефици);

-                     съответният дом е с малка градусова дължина, без планети в него. Планетата, която управлява знака на върха на дома, е в слаба позиция. Планетата, която управлява мунданно дома, е в слаба позиция (например Юпитер – вечен управител на 9 дом);

-                     липсва аспект, съответен на канала (ако няма нито един съвпад, това отслабва първи канал).

За да е 100% силен един канал, трябва и 4-те му инструмента да са доминиращи и силни, ако един от тях е в слаба позиция или липсва, силата на канала отслабва с 25%, ако два са слаби – 50% и т.н. Ако и 4-те инструмента на канала са слаби или липсват, енергията на съответната вибрация не се губи, тъй като няма загуби в Природата, но се излива по нетипичен начин чрез компенсиране от други канали със сходна вибрация. 100% слаб канал няма външен израз, не е забележим, процесите са вътрешни, невидими и несъзнателни. Например, възможно най-слаб 7-ми канал се случва, когато знакът Везни е интерсептиран и няма планети в него; когато Венера е във възможно най-слабата си позиция; когато 7-ми дом е малък, няма планети в него и планетата, управляваща знака на върха на дома е в слаба позиция; когато няма нито една опозиция между които и да са планети. В такъв случай енергията на 7-ми канал, свързана с взаимоотношенията, брака, противоположния пол, съдружията, публичните изяви, естетиката, изкуствата, красотата, модата, ценностите, личният етичен кодекс и др. не се губи, но се компенсира чрез другите домове и планети по нестандартен начин, неосъзнат и невидим за човек, роден с такава позиция. Все пак зависи и от нивото на съзнание на човека. Той може на моменти и да се интересува от темата за брака, но няма да има вътрешни и външни условия за брак, което може да доведе до катарзисно пречистване (при по-интелигентните и чувствителни типове) и това е възможно най-доброто, отредено от Съдбата в този живот. Такъв човек, ще не ще, ще влиза във взаимоотношения с хората, но тези отношения като форма и съдържание няма да го интересуват, той ще слага акцент на друго място – според водещия и доминиращ канал. При слаб 7-ми канал ще пострада новозаветният живот в човека и то – неговият женски полюс – ще се явят проблеми със самоусъвършенстването, идващи от затруднени връзки с околните; често – враждебни отношения с хората. Силен 3-ти канал може да компенсира донякъде липсата на 7-ми.

Схемата с каналите има практическо приложение и помага при определяне процента на силата или слабостта на определен канал, което от своя страна ще покаже засилени или липсващи качества и сфери на изява. От таблицата по-горе се вижда например, че новозаветният живот се формира под влиянието на 1-ви, 3-ти и 7-ми канал. Ако е слаб 3-тия канал, ще се явят трудности и проблеми с процеса на самоусъвършенстване в настоящото прераждане и то проблеми, свързани с липса на пластичност или идващи от еднообразен живот и инертност. „Ако мисълта ви е еднообразна, т.е. ако тя върви само в една определена посока, може да разбие черепа ви. По тази причина, именно, много хора заболяват умствено, и нервната им система се разстройва. Следователно, като разбирате този велик закон, ще трансформирате умствената си енергия, ще я отправяте към всички посоки на мозъка. Абсолютно ще избягвате еднообразие в мисълта!” (трета СБ „Братя в единомислие”). Но процесът на самоусъвършенстване при слаб 3-ти канал може да бъде компенсиран при силни 1-ви и 7-ми канали. При слаб 4-ти канал, който формира женския полюс на старозаветния живот, ще се явят проблеми с храносмилателната система, анорексия или язва на стомаха (за последното трябва да има и други фактори), както и нежелание за кармично разплащане на натрупаните от миналото дългове, особено, ако са слабо подчертани и 5-ти и 6-ти канали. Ако е силен, например, 9-ти канал, разширението на съзнанието ще бъде един вечен и планомерен вътрешен процес, който ще засили мъжкия полюс на праведния живот в човека. Това ще доведе до проява на ред качества и сили: помагане на другите, алтруизъм, следване на високия идеал, развит висш ум, ще има добро висше образование, духовни стремления и духовен живот. Такъв човек може да заема високи държавни постове, има пламенен мисионерски дух. В зависимост от вида на силата на 9-ти канал, може да се стигне чак до фанатизъм и йезуитщина. Въобще, всеки канал е поляризиран на положителна и отрицателна съставящи, в зависимост от съчетаването на неговите елементи както между тях самите, така и с елементите на останалите канали. Силният положителен полюс на 12-ти канал ще подпомогне ученето и солидаризирането с висшите същества, ще влее живота на човека в Живота за Цялото, ще внесе импулс за изучаване основните предмети на ученика – Любовта, Светлината, Мира и Радостта.

ІI   Още за планетите и 4-те съзнания (според таблицата за планетите)

За първи път видях да дава подобна таблица-схема за планетите, подредени по вертикала и хоризонтала руския астролог и терапевт Авесалом Подводни, но с някои малки различия от тази. Това е астрологичната „Менделеева таблица“, разграфена на 3 реда и 4 стълба. 3 х 4 = 12, а в момента астрологията борави с 10 планети, двете липсващи брънки от веригата ще се заемат от чакащите своето място нови планети, които ще се открият в бъдеще; Прозерпина може да е едната от тях. Учителя говори: „Сегашният човек е изгубил нещо от онова, което първоначално е било вложено в него. Той трябва да работи усилено върху себе си, да възстанови първоначалното си положение. Отклонението на човека от правия път на живота съответства на отклонението на земната ос. Земната ос се е отклонила на 23 градуса от нормалното си положение. Когато оста дойде в първоначалното си положение, и човек ще изправи своя живот. Съвременните учени намират, че в пътя на движението си Земята претърпява 19 колебания, т.е. 19 люлеения. На какво се дължат тези колебания? Според едни учени това се дължи на опасния път, през който Земята минава. Според други учени причината за това явление е Луната. Нито едното е вярно, нито другото. Според някои окултисти колебанията, които Земята претърпява, се дължат на една тъмна планета, която се намира между Земята и Слънцето. Тази планета е невидима. След грехопадението човечеството чрез мисълта си е влязло в района на тази тъмна планета. Благодарение на влиянието на тази планета върху мозъка на хората става разбъркване на умовете им. Днес човек с човек не могат да се разберат в мисълта си. Като не познават тъмната планета, хората казват, че Луната е причина за приливите и отливите в моретата. Такива приливи и отливи стават и в мозъка на човека.” („Неизвестни величини” - 17-та лекция от МОК - 1926-27 г. – „Посока на растене”)

4 нива на планетно влияние (колоните от схемата с планетите):

-          Слънце, Фаетон и Луна – старозаветен (биологично ниво, физикал);

-          Меркурий, Венера и Марс – новозаветен (преобладаващо ниските слоеве на духовния свят);

-          Юпитер, Прозерпина и Сатурн – праведен (преобладаващо високите слоеве на духовния свят);

-          Уран, Нептун и Плутон – ученик (причинният свят).

3 слоя на планетно влияние (редовете от схемата с планетите):

-          Слънце, Марс, Юпитер и Плутон – „ян”-принцип, активно и творческо начало, видими резултати;

-          Фаетон, Меркурий, Прозерпина и Уран – „ден“-принцип – свързващ принцип, баланс, безполов;

-          Луна, Венера, Сатурн и Нептун – „ин”-принцип, пасивно, възприемащо начало, вътрешна активност.

 

-          Пример:

Силно и слабо поставено Слънце в индивидуалния хороскоп:

-          Силно Слънце:

o   аспектирано Слънце с над 4-5 мажорни апликиращи аспекта;

o   Слънце в 5, 1, 10, 9 и в последните 10 градуса на 12 дом;

o   Слънце на връх на дом или в първите или последните 5 градуса на дома;

o   Слънце в златното сечение на зодиакалния знак – т.е. – в 12-ия или 18-ия градус на знака;

o   Слънце на трон по дом и (или) знак и в неинтерсептиран знак.

§  старозаветен – краен материалист и егоист;

§  новозаветен – лидер, доминиращ характер;

§  праведен – религиозен водач, признат авторитет;

§  ученик – Исус Христос в мен, „Не аз, а Христос живее в мен”; енергична и творческа личност, ярка индивидуалност, която оставя след себе си видим и траен отпечатък в битието и в съзнанието на много хора. Активен ученик, който прави и много грешки, но и който много учи.

-          Слабо Слънце:

o   неаспектирано Слънце или много слабо аспектирано;

o   Слънце в 12, 11, 8 или 6 дом;

o   Слънце в точката на златно сечение на дома (в точката на 61,8% от дължината на дъгата на дома);

o   в интерсептиран знак;

o   в последните 3 градуса на знака.

§  старозаветен – безволев и неинициативен, вял и анемичен, зависим от другите, елементарно вегетиране;

§  новозаветен – влияе се от силни характери, подчинен на чужда воля, незабележим;

§  праведен – тих и добър човек, но страхлив, изглежда смирен, но вътрешно очаква признание от другите хора заради способностите си. Води се по ума на авторитети и силните на деня, поддържа чужди гледни точки;

§  ученик – тип „теменужка”, никога няма да бъде в светлините на прожекторите, никой не го знае какъв е, не парадира, истински тих, скромен и смирен Божи служител. Има развити добродетели, за които не говори, но проявява. Тихо и мълчаливо се самоусъвършенства и помага на другите, без те да знаят, изучава и прилага (без да вдига никакъв шум около себе си) четирите основни предмета на ученика.

 

III   Зодиакални знаци и 4-те съзнания

-          Има връзка между 4-те темперамента - 4-те стихии и 4-те съзнания – 4-те живота;

-          Зодиак и 4-те съзнания:

o   старозаветен – физически съзвездия;

o   новозаветен – фиксиран зодиак;

o   праведен – тропически зодиак;

o   ученик – хелиоцентричен зодиак;

-          Би било погрешно да се класифицират знаците според 4-те съзнания.

 

IV   Домовете и 4-те съзнания

-                     Въпреки, че домовете представят сферите от живота, където се разгръщат и материализират активностите на планетите и знаците, най-духовни и нематериални домове си остават 9-ти и 11-ти;

-          Най-светски домове – 2, 5, 6 и 10 (не буквално);

-          Най-акцентирани домове, предразполагащи към изучаване на окултни науки – 1, 4, 8, 9, 11.

-          Примери:

o   9 дом при 4-те съзнания:

Да вземем само два среза на 9 дом – пътуване в чужбина и висше образование:

- старозаветен – мести тялото си в чужбина с користна мотивация, учи висше образование, за да забогатее чрез него;

- новозаветен – емоционално възприемане на чужди култури, пътувания зад граница за удоволствие, екскурзии с познавателна цел, учи висше образование, защото повечето хора правят така;

- праведен – ментално възприемане на чужди култури, мисионер и проповедник, виден богослов, законник, учи висше образование с цел – престиж, имидж, високо социално положение;

- ученик – чрез Божието Слово, с което постоянно се храни, лети с крилете на духа в небесните простори на свръхсъзнанието, преминавайки всякакви ограничения; няма нужда да мести тялото си зад държавните граници, за да проучва чужди народи и култури (защото е минал през тях и ги носи в себе си), освен с цел – пробуждане на спящи души и обръщането им към Бога. Учи висше образование, за да може и чрез него да служи на Бога, а и така се запознава с последните достижения на светската наука и култура, в която той ще работи с методите, които му дава Учителя. Последният го запознава с окултната наука и култура, на която светската наука и култура е само предговор. Висшите предмети, с които ученикът постоянно се занимава и прилага, са Любовта, Светлината, Мира и Радостта.

o   Оста MC-IC и оста Asc-Dsc:

От схемите по-горе можем да обобщим, че Asc показва нашият индивидуален живот, как се самосъзнаваме и как чрез Любовта аз-ът определя себе си. Dsc символизира вътрешната връзка, която имаме със светиите и напредналите духове и как чрез Любовта определяме отношенията си към хората. MC е най-високата точка в хороскопа, проекция на нашето свръхсъзнание, на Божествения свят в нас, показва какви са нашите постъпки и действия и как аз-ът ги определя чрез Любовта. IC е дъното на небето, проекция на нашето подсъзнание, което показва живота на Ангелите. Подсъзнанието е склад на всички наши опитности от миналото. „В подсъзнанието  са складирани всички възможности за реализиране на нещата.” В IC определяме какви са отношенията ни към съвършените същества чрез Любовта.

o        Традиционно MC се свързва с призванието; мисията в този живот, кариерата, имиджа, йерархията и структурите по вертикала, „плодовете”, които ще принесем и това, което ще оставим след себе си, а IC показва нашето отношение към корените си в рода и родината, родният дом, семейството, недвижимите имоти, физическата и психологическата основа, на която стъпваме под формата на материален и душевен дом – IC - „Имам дом неръкотворен”. Оста MCIC е т.нар. „родителска” ос – IC рисува образа на бащата – този, който поставя основата и строи домът, а MC е проекция на майката – тази, която основно отглежда, възпитава, формира модел на поведение и поставя граници още от вътреутробния период. Ето една примерна интерпретация за това - как се проявява оста MCIC при 4-те типа съзнания в нас с една малка част от значенията на оста:

- старозаветен – изгражда кариера на всяка цена, служейки си с всякакви средства (MC) и строи материален дом за себе си (IC);

- новозаветен – добър професионалист (MC), семеен човек, който държи на корените и традицията (IC), строи дом за сeбе си и семейството си (IC), утвърждава се в обществото, за да докаже пред себе си, че може (MC). Макар и с пробудено съзнание, новозаветният все още е светски човек с наченки на социално, обществено чувство (MC);

- праведен – „напоява” корените си (IC), за да дава добри плодове (MC), сиреч – помага и се грижиза възрастните хора от рода си (корените – IC), за да му върви в живота (MC). Tърси почит и уважение (MC), иска признаване на качествата си от околните (MC), има добре развито социално и обществено чувство, с проблясъци на колективно съзнание (MC), има зародиш за безкористно служене (MC-свръхсъзнание);

- ученик – стреми се към постоянна връзка с Бога (MC-свръхсъзнание), стъпвайки върху Божествената основа в себе си (IC-подсъзнание). MC показва начина на проявление на волята, постъпките, действията - ученикът се стреми да изпълнява само Божията воля (MC). Планетата на MC показва чрез коя сила ученикът ще прослави Бога.

o        Dsc символизира партньора в живота; човека, с който влизаме в равнопоставени, нейерархични взаимоотношения по хоризонтала, както и явните врагове. Това е точката, в която се проектира нашето съзнание – чрез човека отсреща ние се оглеждаме в себе си и се съзнаваме като същност, различна от другите. При 4-те съзнания Dsc се проявява като:

- старозаветен – врагът, конкуренцията;

- новозаветен – брачният партньор, съдружникът, бизнес-партньорът;

- праведен – всички хора, които принадлежат на същия егрегор;

- ученик - Любов към ближния; към Бог, Който малко или много се проявява в ближния.

o        Asc символизира самосъзнанието и показва най-общо характера, спонтанната реакция във всяка една ситуация, „фасадата“ – външния вид и филтъра, през който наблюдаваме всичко в света и през който света ни вижда. Asc е физическото тяло – „катедрата”, през която говорим; „таксито”, в което се движим; формата, която всички виждат и през която ние гледаме и в която обитаваме. Asc символизира началото на нещата и как стартираме във всяка една област на живота. Asc показва нашето раждане, първата вдишка, настоящото прераждане. При 4-те съзнания Аsc се проявява като:

- старозаветен – „аз, който всичко искам, и то на всяка цена”;

- новозаветен – „аз, който съм се пробудил от зимния сън и търся, хлопам, намирам, но ще простите - все още съм влюбен в себе си и много държа на интересите си”;

- праведен – „аз, който съм покорил всички върхове, който всичко знам и мога; аз, който съм различен и уникален и напълно неповторим, ах! – аз!”;

- ученик – „Не аз живея, а Христос живее в мен”.

Ако някой старозаветен иска да стане новозаветен, той трябва да измени начините и методите, по които живее; той трябва да измени своите схващания и разбирания в новозаветни. Той не може да борави със същите термини, със същите понятия, които имал по-рано. Старозаветният човек казва за някого: „Този трябва да се обеси, да се убие, да се глоби. Закон има за престъпленията!“ Новозаветният казва: „Простете този човек, смекчете наказанието му, пуснете го на свобода!“ Праведният казва: „Дайте условия на този човек да се повдигне, да работи. Дайте му пари назаем, да оправи работите си!“ Ученикът казва: „Пратете този човек на училище да се учи!“. (Трета СБ от 1927 г.– „Братя в единомислие”)

V   Аспектите и 4-те съзнания

4 вида взаимовръзки между планетите:

-          физически аспекти (мажорни и минорни) – физически свят – старозаветен;

-                     връзки по диспозиторство (психологически взаимодействия във вътрешния живот на човека) – астрален свят – новозаветен;

-                     паралели и контрапаралели (деклинация спрямо земния екватор) – умствен свят – праведен, орбис 1 градус за планети, 1,5 градус за Луната и 2 градуса за Слънцето;

-                     латитюди (ширина спрямо еклиптиката) – Божествен свят – ученик, орбис 15 градусови минути.

 

VI   Други асоциации по темата

Да вземем по една основна функция на всяко съзнание – хранене за старозаветен, дишане за новозаветен, мислене за праведен и учене за ученика. Старозаветният се храни по един начин, новозаветният – по друг, праведният – по трети и ученикът – по съвсем различен начин от останалите. Ученикът е разрешил 4-те основни въпроса на храненето – „как да се храни?“, „с какво да се храни?“, „кога да се храни?“ и „колко да яде?“ Той се храни с любов и благодарност, употребява прясна и отгледана с любов растителна храна и плодове, пие само чиста изворна вода от предимно южни склонове, храни се само като е гладен, често пости и никога не преяжда, а спира там, където му е най-сладко, за да предизвика една особена възходяща енергия в тялото си, знаейки, че малкото винаги се благославя. Въпреки, че храненето е функция на стомаха, т.е. – на старозаветния живот в нас, всички хора се хранят по специфичен за нивото на съзнание начин. Същите аналогии се отнасят и за дишането, и за мисленето, и за ученето, и за коя да е дейност.

-                     Измерения на Зодиака и 4-те съзнания (в схемата по-долу посочените дати на встъпване на Слънцето в отделните знаци на тропическия Зодиак са за 2014 г.):

 

o          представител на третото измерение е кубът. От петте платонови тела (куб, тетраедър, октаедър, додекаедър и икосаедър), кубът символизира материята, физическата субстанция, стихията земя. В астрологията това е тримерният Зодиак на небето, който обхваща един пояс от двете страни на еклиптиката – това е триизмерното аурично яйце, в което е потопена Земята и съответства на живота на ученика;

o          второто измерение живее в плоскостта - проекция на Зодиака в/у еклиптиката – праведен – кръг, квадрат;

o          първо измерение – правата линия - проекция на Зодиака в/у хоризонта – новозаветен (антиси – симетр. точки в Зодиака спрямо слънцестоянията);

o          нулево измерение – точката - проекция на Зодиака от права линия (хоризонт) в точка (точката е начало и край на всичко видимо, тя е безпространствена) – животът на старозаветния е живот на точка, която съдържа Божественото в непроявен потенциал, чакащ разгръщане по пътя на всички измерения.

tree.jpg

-           Структурата на дървото, проекция на 4-те съзнания в него и хороскопа:

o          Старозаветният ж

ивот се проявява в корените на дървото. Корените са в земята – в гъстата материя – там, където не прониква светлина. Тук стремежът е към центъра на земята, но водата и хранителните сокове, всмукани и обработени от корените отиват нагоре под формата на строителни елементи;

o          Новозаветният живот 

се проявява в стеблото и клоните;

o          Праведният живот се проявява в листата;

o          Плодовете на дървот

о представят живота на ученика. По плодовете се познава цялото дърво. Плодът дава цена на цялото дърво. Целта на цялото дърво се крие в плодовете.

 

 

череп.jpg

 Човешката глава, 4-те съзнания в него и хороскопа:

o   старозаветен – 4, 5 и 6 канал и IC – в дъното на хороскопа. Божественото начало е в потенциал;

o   новозаветен – 1, 3 и 7 канал и Аsc – начало на самосъзнателния живот;

o   праведен – 2, 9 и 10 канал и Dsc – начало на съзнателния живот;

o   ученик – 8, 11 и 12 канал и MC – точката на свръхсъзнанието, 7-ма чакра.

Когато висша планета заема MC с хармонични аспекти, е благоприятно за развиване на свръхсъзнанието, интуицията и връзката с Висшия Разумен свят. Старозаветният живот тече в основата на мозъка и оформя долните мозъчни центрове, праведният и ученикът заемат горните и предни дялове на мозъка.

VII   Няколко думи върху хороскопа на д-р Методи Константинов

Д-р Методи Константинов е роден в гр. Казанлък на 26.02.1902 г., заминава от този свят през 1979 г.

„Философ, писател и обществен деец. Един от най-ерудираните и образовани последователи на Учителя Беинса Дуно. Методи Константинов следва философия в София и международно право в Полша, защитава докторат в Познанския университет.

След завръщането си в България работи в Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите. Като директор на дирекция „Пропаганда“ през 1943 г., е запознат с плана за депортиране на българските евреи до лагерите на смъртта и изиграва важна роля в спасяването им. Д-р Методи Константинов е автор на множество публикации на български и френски език, които го утвърждават като задълбочен изследовател с твърде широк спектър на научни търсения и му носят международно признание. Сред тях изпъкват съчинения с научен и езотеричен характер - “Световна астросоциология”, “Новата култура през епохата на Водолей” и др. На 22 март 1922 г. Методи Константинов разпъва палатка на Баучеровата поляна и става първият заселник в селището на Бялото братство на „Изгрева”.” източник: http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=7683

Metodi Horoskop.jpg

Точните дата и час на раждане са верни, защото са взети по данни на самия Методи Константинов, който е бил също така много добър астролог и от там се предполага, че хороскопа му е точен и ректифициран.

След като се направи статистиката по полярност, стихии и качества, след като се проучи синтетичният знак и всички изводи от това, се преминава към изследване на каналите. Ще се огранича с кратко разглеждане само на първи канал:

Констатации: Асцендентът е Везни – мъжки, кардинален и въздушен знак на върха на кардинален дом. Венера (нощна планета), управител на Asc, е в пети дом (под хоризонта) с хармонични мажорни аспекти, ретроградна, видима, в родство по знак, във вражда по дом, източна спрямо Слънцето и като цяло е хармонично поставена и силна, в съвпад с Меркурий (управител на 9-ти дом). В първи дом живее един „жител“ - Луната. В знака Овен няма планета, но Овен заема кардинален връх на хороскопа, което го засилва. Марс, управител на Овен, е в невзрачна позиция в Риби и в 6 дом, но е на върха на Т-квадрат, който го активира и има съвпад със Слънцето. Съвпадите са два: Слънце – Марс и Венера – Меркурий – факт, който засилва канала. В първи канал се намесва влиянието на 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми канали заради Луната в първи дом, Венера в пети, Марс в шести и Венера като управител на Asc. (За пълнота на изследването трябва да се проучат подробно всички знаци в 1 дом, включително и Скорпион в случая).

Изводи: Сравнително силен първи канал – не е имал проблеми със себеизразяването, със самоопределението, показва ясен и строго индивидуален почерк като външен израз, поведение и манталитет. Методи е имал красива, спортна външност, мек характер, податлив на влияние, променлив, емоционален, толерантен, джентълмен, естет, любезен, учтив, приятен събеседник. Пристрастен към безполезни и наркотични храни и напитки (пиел е кафе, а то е наркотик), което сериозно вреди на здравето му и го прави зависим. Творческа личност, плодовит като автор, с медиумични и екстрасензорни способности, интуитивен и чувствителен. Интелектуални и обществени постижения и изяви у нас и в чужбина. Силна намеса на жени в живота му. Любовен тип, постоянно влюбен и разтърсван от преживявания в емоционалната сфера. Контактът на Методи с Учителя повдига и трансформира необработените астрални енергии и дава ход на ускореното му духовно израстване.

Другият автор на „Новата култура през епохата на Водолея“ - Христо Маджаров, споделя:
„На 09.09.1944 г. Методи е юрисконсулт в Министерството на финансите. През ноември, възмутен от неправди, Методи моли Учителя да му разреши да замине за Швейцария, за да създаде център на Учението, невъзможен при тукашния атеизъм. Вместо това той му поръчва да напише книга. После го облича в своя балтон: „Да не те познават духовете!” „На другия ден бях назначен за шеф на личния състав на едно от министерствата”. При ареста на 20 декември, заедно с Лулчев, Методи отишъл, облечен с този балтон. Веднага го освободили. През 1947г. Методи издал голяма книга „Учителят”. В комунистическото правителство настъпила паника; Г. Димитров викнал министъра на културата за доклад; Министерският съвет се ангажирал на заседание… Методи се приготвил за Белене, но се отървал с уволнение. После докторът по философия вадеше прехраната си с тежка работа в бригада за мозайки на италианския майстор Бертоли. Без да напуска България, създаде центрове във Франция, Аржентина и др. Явно, че му е помагала и бялата френска вратовръзка, която Учителят му подарил - отвори се пътят за книгите му към Франция. Пристигаха гости от чужбина, за да се срещнат с него, а някои писма бяха адресирани: “София, д-р М. Константинов”. През 1977 г. му бе направен обиск; а през 1979 г. бе вкаран в болница, от която не го пуснаха жив. “Моят Сатурн влезе в ХІІ дом – писа ми той. - Чака ме болница или затвор. Избрах първото…” Почина на 16.02.1979 г. Два месеца по-късно следствените служби открили някои от книгите му и отишли да го арестуват. Но той бе вече недосегаем за тях…“

Вместо патетично заключение, бих искал да пожелая на всеки пробуден това, което желая и на себе си: да живеем заедно по високия идеал на ученика, изучавайки основните предмети: Любовта, Светлината, Мира и Радостта! Астрологията е отлично средство, а съвършенството е вечна цел!

Йордан Стоянов