Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О

 

Яви се БОГ,... и плисна Светлина.

Пътека златна, Слънчева разля.

По нея праща Си ДЕТЕТО –

ХРИСТОС, най-святото в небето.

 

По стълба фeерийно витална

пренасят Малкия Исус

Феите със топли длани

обгрижват святият Му Дух.

 

Звънят звънчета с звук кристален

Ангели пеят радостна вест,

“СПАСИТЕЛ БЛАГ в Света се РАЖДА”

тържествен химн ехти на вред.

 

Роди се в скута на Светица

от скромността на Майчица Девица

до тях Бащата Йосиф засиял

Избран за тоз прекрасен БОЖИ ДАР.

 

Днес,на Свято РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

да си простим, да тръгнем пак отново

по Светлата пътека начертана

От БЛАГИЯ ОТЕЦ - ВЕНЕЦ и СЛАВА.