Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ЛЮБЕТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ! МОЛЕТЕ СЕ ЗА ТЕЗИ,

КОИТО  ВИ  ГОНЯТ!

 

Любете враговете си! Ми рече ТОЙ, ВЕЛИКИЯТ,

Любете враговете си! Ми рече ТОЙ, НАЙ-СИЛНИЯТ.

Любете враговете си !..Словата МУ звучат

като камбанен звън, като крила на птица

като сълза от стих на Майката-Девица!....

Любете   в р а г о в е т е  си!.....

 

Обмислено, премерено, и речено и сторено

безмълвно се помолих въпроса да реша.

Вземах “врага” внимателно /да не го заболи/

поставих го пред себе си – високо да стои

и рекох му:- Кажи сега, що искаш ти от мен.

Какво ти сторих днес, преди,

Ти “враже мой” – кажи?

 

Но аз не искам нищичко, повярвай, разбери,

страданието твое е! ти сам ме сътвори.

изпращаш го чрез мислите – при мен се приближи.

а после тъй грижливо при теб се приюти.

Повярвай ми най-искрено

и мене ме боли!

 

Любете враговете си! сърцето ми проплака

като искра от огън на жертвената клада.

Любете враговете си! гальовно пак звучи.....

 

Прощавам ти! прощавам си! -изрекох аз на глас,

БЛАГОСЛОВЕНА да СИ! - чух НЕЗНАЕН ГЛАС.

Врагът ми се превърна в Приятел Мил и Благ.

С блаженно умиление за Свято ОПРОЩЕНИЕ.

ЛЮБЕТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ!!!.......

Бъдете С В О Б О Д Н И.

                                                             2012 г.  есента