Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

КОНЧЕ  ЗВЕЗДОГОНЧЕ   

 

Конче,мое конче,

конче звездогонче,

щом като те зърнах

в трепет се превърнах.

 

В душата ми влезе

с поетична струна,

с музика кристална,

нежна изумрудна.

 

С твойта буйна грива-

криле от коприна,

с мойта жива Вяра –

слънчева градина,

 

ще летиме двете

с вихър златокоси,

ще пребродим друми,

светове,епохи.

 

Конче,мое конче........

                                                  

                                              24.012013 г