Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

П Р О Ш К А

Да си простим

и всичко лошо да забравим.

Защо ли трябва все да се товарим?

Че днеска някой, някъде обиден,

а утре той обидил някой друг.

Нали човешки същества сме малки,

слаби.

Понякога от суета грешим.

Най-първо трябва себе си

от грешки да избавим,

а после и на всички да простим.

И да забравим минали обиди,

слънчевите спомени да възкресим,

да станем леки, волни пеперуди

и радостни в ефира да летим.

И чак след туй душата ще засвети,

ще се облее в Бяла светлина

и твоята звездица ще изгрее

в най-ярката Виделина.

И райската врата ще се отвори,

ще видиш ослепителната красота –

с килими от цветя и бели рози,

ще те посрещнат

със „Добре дошла“,

трапеза с плодове узрели

и житен хляб с най-дъхав аромат,

и в люлка птиците ще те люлеят,

и песни ще ти пеят до захлас.

Да си простим...

И да засветим.

 

Андрейана Цонева

„СЛЪНЧЕВА РАПСОДИЯ", сборник поезия и размисли, София. 2007