Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

И    З   В   О   Р   Ч   Е

 

Щом  умия изворчето бяло,

то ми дава свойто огледало.

Вените ми алено-червени

се превръщат в слънчеви дантели.

 

Всяка клетка в мене оживява,

чистичка, вълшебна засиява,

в златно огледало щом се вглеждат,

всяка свойта хубост ѝ отреждат.

 

Щом отпия изворна водица,

и умия челото си бяло,

се превръщам в бисерна сълзица,

грейнала в очите на девица.

                      Андрейана Цонева

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВОДАТА

МИЛИ ПРИЯТЕЛИ.

 21.03.2015 год.