Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"Научна астрология" от Георги Радев"Херметична астрология" от Влад Пашов"Увод в Астрологията" от Петър Манев"Астрология - наука за звездите" от Иван Антонов"Астрономия за народа" от Георги Томалевски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астролозите от Школата на Изгрева –
палатков астролагер „Николаевка 2015“

 

Да навлезем в Астрологията, опознавайки себе си!

Програмата се основава на писменото знание оставено от петима астролози от Школата на Учителя – Георги Радев, Влад Пашов, Петър Манев, Иван Антонов и Георги Томалевски. Предвидени са разнообразни лекции, упражнения и интерактивни дейности (моделиране на жизнени ситуации, ролеви игри, съвместно решаване проблеми и др.), астрономически наблюдения. Под формата на споделен опит и знание, с включване на всички присъстващи и без доминиране, ще бъдем споделящи и възприемащи, а не учители и ученици.

На 29 юни (Петровден) ще се почете 151 годишнината от рождението на личността Петър Дънов. Предвидено е посещение на околни села и местности, свързани с израстването и формирането на младия Петър Дънов.

Битова информация:

·         За участието не се заплаща такса.

·         Настаняването е в почивна база „Пикник Николаевка“, (http://piknik-nikolaevka.com/ceni/).
Има благоприятни условия за разполагане на палатки и извън базата.

·         Осигурете си необходимите ви за престоя палатка, храна и други принадлежности.

·         Ще се организират общи обяди, за които желаещите да се включат ще участват солидарно в купуването на продуктите.

·         Носете своя хороскоп, материали за писане, при възможност бинокъл, телескоп или каквото друго сметнете за удачно.

Организацията на астролагер „Николаевка 2015“ е поета на доброволни начала от Георги Христов, Йордан Стоянов, Сийка Рахнева, Даниел Марсел и Веско Василев. Подкрепа на идеята оказва и екипът на ОУ „Христо Ботев“, наследник на основаното от Атанас Георгиев и Константин Дъновски училище през далечната 1847 г. В работата си по проекта търсим съмишленици в безкористието и съработници за Слава Божия, а не последователи и почитатели. Целта ни се свежда до осигуряване на пространство за обмен и взаимодействие на знанията, преживяванията и опита на участниците.

Подробна информация и записванияГеорги Христовgeotoni@abv.bg; тел. 0888865418.

 

Предварителна програма-ритъм на астролагера

 

26 юни – петък

9:00 – Разглеждане на местности и населени места, свързани с Учителя: с. Николаевка, с. Изгрев (Гюн-Доуду), с. Левски (Чатма), гр. Суворово (Козлуджа);

13:00 – Общ обяд;

15:00 – Откриване на астролагера и общо запознаване;

16:00 – Представяне на астролозите от Школата на Изгрева:

-       Георги Радев

-       Влад Пашов

-       Петър Манев

-       Иван Антонов

-       Георги Томалевски

20:30 – Лагерен съвет;

21:00-22:00 – Увод в Астрономията – наблюдение;

 

27 юни – събота

5:30 –7:30 – Изгрев и Паневритмия;

8:00 – Закуска;

9:00 – Астрология на В. Пашов;

10:30 – Кафе/чай;

11:00-12:30 – Астрология на Г. Радев;

13:00 – Общ обяд;

15:00 – Астрологията на П. Манев;

16:30 – Кафе/чай;

17:00-18:30 – Астрология на Ив. Антонов;

20:30 – Лагерен съвет;

21:00-22:00 – Астрономия;

 

28 юни – неделя

5:30 –7:30 – Изгрев и Паневритмия;

8:00 – Закуска;

9:00 – Астрология на Г. Радев;

10:30 – Кафе/чай;

11:00-12:30 – Астрологията на П. Манев;

13:00 – Общ обяд;

15:00 – Астрология на В. Пашов;

16:30 – Кафе/чай;

17:00-18:30 – Астрология на Ив. Антонов

20:30 – Лагерен съвет;

21:00-22:00 – Астрономия;

 

29 юни – понеделник

5:30 –7:30 – Изгрев и Паневритмия;

8:00 – Закуска;

8:30-10:30 – Астрологията на Ив. Антонов, Астрологията на П. Манев

10:30 – Кафе/чай;

11:00 – Концерт, посветен на 151 години от раждането на П. Дънов

13:00 – Общ обяд;

                   14:30-18:30 – с. Засмяно (Гюле кьой) – Астрология на В. Пашов, Астрология на Г. Радев;

20:30 – Лагерен съвет;

21:00-22:00 – Астрономия;

 

30 юни – вторник

5:30 –7:30 – Изгрев и Паневритмия;

8:00 – Закуска;

9:00 – Астрология на В. Пашов;

10:30 – Кафе/чай;

11:00-12:30 – Астрология на Г. Радев;

13:00 – Общ обяд;

15:00 – Астрологията на П. Манев;

16:30 – Кафе/чай;

17:00-18:30 – Астрология на Ив. Антонов;

20:30 – Лагерен съвет;

21:00-22:00 – Астрономия;

 

1юли – сряда

5:30 –7:30 – Изгрев и Паневритмия;

8:00 – Закуска;

9:00 – Проверка/обратна връзка;

10:30 – Кафе/чай;

11:00-13:00 – Проверка/обратна връзка;

13:00 – Общ обяд;

14:00-15:00 – Последен лагерен съвет;

 

 

Материалите от астролагера можете да видите тук