Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

С един от водещите консултанти на Търговско дружество за безметежно съществуване (ТДБС) ОББ ЕООД Г-жа Карамфила Зеленкова разговаря журналистът Афанасий Султанов от вестник Псевдо духовни халюцинации. Интервюто публикуваме без съкращения.

 – Г-жо Зеленкова, вашето сдружение, макар и да не е пазарен лидер, е една от най-стабилните духовни компании в страната. На какво се дължи вашият успех.

 – Факторите са много. Сред най-важните от тях мога да спомена нашето сплотено, предано на себе си и отдадено на идеята ръководство, устава на сдружението, както и дълбокото разбиране и своевременното откликване на нуждите на цялото общество. Не само на нашите членове и симпатизанти.

 – Поводът за нашата среща е, че вие откривате частно училище за деца, които ще се обучават по методите на Вселенската педагогика.

 – Да, ние усилено работихме по този проект и това само потвърждава казаното от мене по-горе. Ние запълваме една ниша на нашия духовен пазар. Училището ще бъде люлка на въжделенията на група родители, които представляват 0.002% от населението на страната.

 – Само толкова ли са родителите с високо съзнание в България?

 – Разбира се, че не. Те са много повече, но вие добре знаете, че за преобладаващата част подобно образование е немислимо . Ние трябва да признаем, че доброто образование изисква преди всичко много средства.

 – Поправете ме, ако греша, но Вселенската педагогика, като метод, не включва ли предимно възпитаването у децата на любов към Бога, добри взаимоотношения, трудови навици, правилно хранене, добра физическа и дихателна култура, хигиена, любов към Природата, науката, музиката и всички живи същества. Все неща, които не изглежда да изискват толкова много ресурси.

 – В основата си това е така, но за да се приложи това обучение ефективно, на нас ни е необходима една солидна материална база. Децата и преподавателите трябва да бъдат потопени в една комфортна и хармонична среда, в една уютна и приятна атмосфера. Качествено новото обучение изисква и съответните условия. Не забравяйте, че децата, които ще се учат в новото училище живеят при много добри условия и училищната обстановка трябва най-малкото да наподобява техните домове. Това са едни крайно чувствителни и деликатни деца, отглеждани с много грижи и внимание.

 – Да разбирам ли, че усвоените до момента средства, както и тези, които ще постъпват чрез таксите за обучение, в преобладаващата си част ще се изразходват за вашия комфорт, да не кажа лукс.

 – Да, така е, но аз вече достатъчно добре се обосновах защо това ни е толкова необходимо. И трябва да подчертая, че таксите никак не са високи.

 – Какво ще кажете за всички останали деца от държавните училища и особено за тези от домовете за сираци.

 – Действително, там условията са невъзможни за нормална работа, за правилен учебно-възпитателен процес. Но това е работа на държавните институции. Ние реализираме един проект според силите и възможностите си и считаме, че това е една малка, но много важна крачка към духовното повдигане на цялата нация.

 – Казвате „според силите и възможностите си“. Вие и останалите ръководители финансирате ли пряко този проект.

 – Самите ние не разполагаме с финансов ресурс. Ние използваме средствата на нашите братя и сестри, които ни вярват и безрезервно ни подкрепят.

 – Г-жо Зеленкова, вашето дете без съмнение ще се учи в това училище. Вие ще плащате ли пълната такса за неговото обучение. Доколкото разбрах, не се предвиждат каквито и да било отстъпки за нито един ученик.

 – Вижте, нашето семейство работи за това дружество толкова години. Отдаваме живота си на идеята. Освен това, ние търсим спонсори, убеждаваме хората да ни подкрепят. Мисля, че не е коректно да ми задавате подобни въпроси.

 – Струва ми се, че в хода на нашия разговор вече възникнаха четири много сериозни противоречия с идеите, които изповядвате.

 – Не знам какво имате предвид, но ще ви кажа следното: Физическият свят е свят на противоречия. Вие не бихте могли да ги разрешите, докато не повдигнете съзнанието си на по-високо ниво. За нас, духовните хора, противоречия не съществуват. Аз бих могла да ви помогна, да ви насоча. Все пак, това е съществена част от моята работа. Но вашите противоречия само и единствено вие можете да си ги разрешите.

 – Съвсем наскоро прочетох статия, в която се казва: „училището отваря врати“. В същото време на сайта ви откриваме само два телефона и нито едно име. Как организирате вашата кампания по приема на ученици, какви са вашите послания? Кой ги отправя? Имате ли вече избран директор, сформиран колектив? Остава усещането, че при вас липсва най-елементарна прозрачност относно действията ви.

 – Прозрачността е характеристика на чистата среда. Ще ви припомня Втория херметичен принцип: Каквото горе, това и долу, каквото отвътре, това и отвън. Т.е. ако вашето съзнание е мътно, нечисто, то такива ще ви изглеждат и нещата около вас. Ние като дружество с висок идеал, единствено по рода си не само в страната, но бих казала и в света, нямаме нужда от реклама и не сме длъжни да обсъждаме с широката аудитория ценности, които са ясни сами по себе си. Успелите родители, които търсят най-доброто за децата си, ни намират сами и съвсем спонтанно се явяват наши клиенти и дългосрочни партньори. Ние работим много усилено и нямаме време да водим излишни разяснителни кампании.

 – Не звучи ли това много надменно фарисейски? Все пак, цялото ваше дружество и училището в частност се крепят на даренията на десетки хиляди обикновени хора, чиито деца или внуци едва ли някога ще имат достъп до такова ммм… комфортно образование.

 – Струва ми се, че започвате да се държите оскърбително.

 – Добре, добре, аз самият, вероятно, съм по-голям фарисей от вас.

 – Как смеете?! Това не е възможно!

 – Извинете ме, наистина се обърках! Извинете!

 – Коригирайте се и моля, не използвайте вече това остаряло понятие. В съвременния свят то е заменено с „неолибералист“. Трябва да отбележа, че вече ви отделям повече от времето, за което се договорихме.

 – Един наш млад, гениален диригент, който безапелационно покорява всички световни сцени е завършил основно образование и гимназия в родния си град Търговище.

 – Ние вървим от общото към частното, а не обратното. И мисля, че така е редно. Пример: Събираме пари от общото и ги усвояваме при нас, в частното.

 – След като училището започне да функционира, т.е. да реализира приходи и печалби, би било редно да възстановите на общата каса средствата, които сте изразходвали за ремонт, оборудване и наем на сградата и то с благодарност, че сте ги ползвали.

 – Г-н Султанов, започвам все повече да си мисля, че вие напълно отговаряте на името на вестника, който представяте. Не само нищо няма да върнем, ами и много повече ще искаме. Тези деца растат, изискванията на средата се повишават. В момента, в който този проект заработи, ние ще започнем работа по основаването и на гимназия. Поддържаме партньорства със сериозни хора и мнозина от тях ще бъдат поласкани да предоставят под наем някой от имотите си за нуждите на гимназията на Вселенската педагогика.

 – Г-жо Зеленкова, вие чели ли сте „Приказка за стълбата“?

 – Разбира се, че съм я чела. Но ще ви кажа: Там Смирненски използва един остарял метод. То е едно тромаво изкачване по стълбата. Ние сега, в епохата на Водолея, летим, летим по нея на крилете на нашите нови идеи.

 – Благодаря ви за това интервю и ви пожелавам да си правите сметките и с кръчмаря.

 – Моля, с малки изключения, беше ми приятно.

 – Довиждане!

 – Довиждане!

Това интервю е измислица и приликата с действителни лица и събития е случайна

http://www.slovo.bg/old/smirnenski/story.htm