Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1.Упражнение за планетните сфери.

Представете си, че ръцете ви са в Слънцето. Ще направите един малък кръг да обхванете първата система – Меркурий. После ще направите втори кръг, малко по-голям и ще си представите, че обхващате Венера. Третият кръг ще бъде още по-голям, ще обхванете земята и т.н. Кръговете стават все по-големи: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Ръцете напред!).

После ще произнесете думите:

Всичко каквото Бог е вложил във Вселената; благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа!

Ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете:

Амин – тъй да бъде!

Думата „Амин“ значи: всичко да бъде тъй, както е написано. „Амин“ е дума, която не може да се преведе; тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено в нас.

2. Пътешествие до Слънцето и назад.

Сега мислено ще направим едно пътешествие до Слънцето и назад: пет минути отиване и пет минути връщане назад. Ще дигнете и двете си ръце нагоре, малко отворени, с дланите една срещу друга. Дясната ръка остава горе, а лявата  сваляте долу. Тъй както сте, тръгвате от Земята за Слънцето. Като започнете да се връщате назад, променяте ръцете си: лявата дигате нагоре, а дясната сваляте долу. Като слезете на Земята, сваляте и лявата ръка при дясната; двете ръце поставяте една срещу друга, за да се свържете с магнетическото течение, което постоянно иде от Слънцето към Земята. Във време на упражнението ще гледате да се освободите от всякакви тревоги и безпокойствия; отидете ли до Слънцето с  всички ваши смущения, вие ще се свържете с известни отрицателни течения, които ще ви въздействат дисхармонично. Значи, във време на цялото пътешествие, което ще трае всичко 10 минути, вие ще оставите багажа си на Земята, и на връщане ще си го вземете.

3. Упражнение за хармонизиране чрез предизвикване формата на Слънцето, Луната, Венера, Юпитер и 19-те звезди от І зв. Величина.

Най-хармоничният диск, който съществува в природата, това е дискът на Слънцето. Когато искате да внесете хармония в себе си, можете да предизвикате формата на Слънцето в съзнанието си, за да се образува и в съзнанието хармония. Някой път след Слънцето иде втора Луната, след Луната иде Венера, после иде Юпитер по форма. От звездите най-хармоничен диск има Сириус, после всичките тия от първа величина 19 звезди. И те са хармонични. Ако вие ги изучавате, ще придобиете хубави неща. Някои хора са меланхолични – ако сте свързани с тези звезди от първа величина, меланхолията ще изчезне. Всеки от вас трябва да знае по нещо за 19-те звезди. Вие не сте ги изучавали. Та казвам: небето, това е една книга, разтворена от хиляди години и тия жители на вселената чакат жителите на Земята да се занимаят с главните черти на небето. Вие не знаете какво има на Сириус! Да се занимавате със Сириус, значи да внесете нещо ново във вашата душа.

4. Упражнение-медитация.

Представете си мислено следната картина: в лунна светла нощ се качвате на висок планински връх. Като стигнете върха, ще намерите една висока канара, ще седнете върху нея и ще почнете да размишлявате, да наблюдавате небето. Както седите, по небето се явяват малки облачета, които постепенно растат, стават големи черни облаци и покриват целия хоризонт пред вас – не се вижда вече Луната, не се виждат никакви звезди. Седите неподвижно на канарата, силно концентрирани в мисълта си, и в това време далеч някъде виждате на хоризонта малка светлинка. Небето се отваря, облаците се разсейват, зората се пуква и след малко Слънцето подава своята пурпурна златна главица. Упражнението трябва да трае всичко пет минути.

5. Издигане до прозрачната земя.

Ние не сме баш на кувертата (палубата) на Земята-параход, понеже над нас има още други същества. Нагоре, на 12 000 км от нашата планета, се намира една прозрачна Земя. За да се отиде до нея и за да се влезе в нея, се минава през дванадесет врати. Там живеят Напреднали същества. Този свят е Раят – Горната Земя. При грехопадението са слезли първите хора долу, на сегашната Земя.

Земята прави известни отклонения – закъснения и усилвания. Аз зная причините им. В движението на Земята има повече от десет изключения, които днес учените не могат да обяснят. Тези причини се знаят от вътрешната Божествена наука.

6. Избиране на една звезда и съзвездие от всеки.

За следния път ви давам задачата всеки да си избере по една ЗВЕЗДА и да напише името и и съзвездието, в което влиза. После, проследете каква фигура образува тя със съседните и звезди. За да изберете една звезда, трябва да излезете вечер при звездно небе и да се оставите свободни, без никакво влияние от страна на ума и на сърцето, и така - по вдъхновение, да спрете вниманието си върху някоя звезда. Фигурите, в които са наредени звездите, представляват центрове на сили, които оказват известно влияние върху човека.