Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Книгата "Астрология на древните" е любезно предоставена от Кирил Стойчев.

Книгата представлява опит за обобщаване на най-ценните астрологични трудове на древните астролози, до които е имал достъп автора Ф.Грузинов. Главите от първа до четвърта представляват въведение в астрологията, разглежда се древното учение за пра-качествата и елементите, значенията на планетите, зодиакалните знаци и домовете, както и учението за темпераментите. Тази част на книгата може да бъде изключително полезна на всички, които сега правят първите си стъпки в овладяването на науката астрология

Пета глава е посветена на начините за построяване на хороскоп и представлява своеобразен преход към следващите четири глави, в които са изложени най-важните астрологични аксиоми и специфични методи за тълкуване на аспектите и положенията на планетите в рождения хороскоп. С помощта на много примери автора ни въвежда в тънкостите на астрологичната работа. Втората част на книгата може да бъде полезна както на любителите астролози, така и на професионалните астролози в тяхната практика.

Пълно съдържание на книгата

 Вместо предговор

1-4. Астрология

5-10. Хороскоп

10-12. Зодиак

Учение за елементите

13. Древно учение за пра-елементите

14. Метод за аналогии

15. Активност и пасивност на елементите

16. Огън, въздух, вода, земя

17. Мъжко и женско начало

19. Понятие за темперамента

20. Основания за проявяване на качествата

І Елементарно ниво

21-26. Анимическо ниво

27-30. ІІ Психично ниво

31-32. Доминиране на един от елементите

33-34. Осемзнаковият Зодиак на древните

35. Диаграма на автора на „Светлината на Египет”

36-38. Общо за трите огнени знака

39. Цифрово съдържание на пра-качествата на огнените знаци

40-43. Общо за трите въздушни знака

44-47. Общо за трите водни знака

48-51. Общо за трите земни знака

52. Произход на фактора „господство” над Зодиакалните знаци

„Древна схема” на Джаймини и Мулатрикона знаци

53. Произход на орбисите на аспектите според Гарга

54. Фирмикус Матернус за древната схема (на хороскопа на света)

55. Основна природа на планетите

56. Таблица на Вашиста за пра-елементарния състав на планетите, активност и пасивност на планетите според Джаймини

57. Слънце – проява на трите нива

58. Луна – проява на трите нива

59. Меркурий – проява на трите нива

60. Венера – проява на трите нива

61. Марс – проява на трите нива

62. Юпитер – проява на трите нива

63. Сатурн – проява на трите нива

64. Общо за транссатурновите планети

65. Уран

66. Нептун

67. Състояние – подвижно, неподвижно и двойно

68. Раджа гуна, Тама гуна и Саттва гуна

69. Проява на Зодиакалните знаци на трите нива –

70. Овен, Рак, Везни, Козирог

71. Телец, Лъв, Скорпион, Водолей

72. Близнаци, Дева, Стрелец, Риби

73. Таблица на Зодиакалните знаци според елементите и състоянията

74. Позитивност и негативност на Зодиакалните знаци

75. Три гледни точки при класифицирането на знаците

76. Символи на планетите и данни за техния произход

77. Горни и долни планети

78. Символи на новооткритите планети

79. Активност и пасивност на планетите (мъжки и женски планети)

80. Учение за темпераментите

81. Таблица на темпераментите

82. Система за оценяване на преобладаващия темперамент в хороскопа

83. Други начини за общо оценяване на хороскопа

84. Оценяване според преобладаване на състоянието

85. Менталност, виталност и моторност на знаците и „телесен темперамент”

86. Господари и диспозитори: таблица на дневните и нощни господари

87. Екзалтация на планетите

88. Хармонични и нехармонични разстояния между планетите в хороскопа

89. Метод на „планетните вериги”

90. Оценяване на методите от темперамента до планетните вериги

91. Общи данни за съответствията между Зодиакалните знаци и частите на тялото

92. Общи данни за съответствията между планетите и частите на тялото

93. За съответствията между Уран и Нептун и частите на тялото

94. Старо индуско учение за такива съответствия при комбинации „планета-знак”

95. Слънцето в знаците и частите на тялото

96. Луната в знаците и частите на тялото – таблица 1

97. Луната в знаците и частите на тялото – таблица 2

98. Меркурий в знаците и частите на тялото – таблица 1

99. Меркурий в знаците и частите на тялото – таблица 2

100. Венера в знаците и частите на тялото – таблица 1

101. Венера в знаците и частите на тялото – таблица 2

102. Марс в знаците и частите на тялото

103. Юпитер в знаците и частите на тялото

104. Сатурн в знаците и частите на тялото

105. Астрологическите домове като аура на родения

106. Примерно съответствие между домовете и областите от живота на родения

107. Обяснение на термините косигнификатор, триплицитет (тригонокрация), господар на тригонокрацията и таблица

108. Таблица на тригонокрацията на Флудд и арабите

Общи значения на домовете

107 а. Първи дом

108 а. Втори дом

109. Трети дом

110. Четвърти дом

111. Пети дом

112. Шести дом

113. Седми дом

114. Осми дом

115. Девети дом

116. Десети дом

117. Единадесети дом

118. Дванадесети дом

119. Принцип за получаване на допълнителни значения на астрологическите домове (с примери)

120. Кога  и как се прилага учението за допълнителните домове

121. Частите или чувствителните точки на домовете на хороскопа

122. Шестте части на първи дом

123. Трите части на втори дом

124. Двете части на трети дом

125. Шестте части на четвърти дом

126. Седемте части на пети дом

127. Двете части на шести дом

128. Четирите части на седми дом

129. Трите части на осми дом

130. Трите части на девети дом

131. Седемте части на десети дом

132. Двете части на единадесети дом

133. Трите части на дванадесети дом

134. Арабски чувствителни точки според Гатбъри

На първи дом

135. На втори дом

136. На трети дом

137. На четвърти дом

138. На пети дом

139. На шести дом

140. На седми дом

141. На осми дом

142. На девети дом

143. На десети дом

144-145. На единадесети дом

146. На дванадесети дом

147. Чувствителната точка на Сатурн - „Немезида”

148. Чувствителната точка на Юпитер - „Победа”

149. Чувствителната точка на Марс - „Смелост”

150. Чувствителната точка на Слънцето - „Гений”

151. Чувствителната точка на Венера „Любов”

152. Чувствителната точка на Меркурий - „Необходимост”

153. Чувствителната точка на Парс Фортуна – точка на Луната

154. Съставяне на хороскопа. Необходими данни

155. Местно и зоново време. Стар и нов стил

156. Зоново време в България и в София

157. Ако се наложи да се прави хороскоп на родени в други страни

158. Лятно време

159. Кога е било въведено зоновото време в различните страни

160. Колко дена трябва да се прибавят към стария стил, за да се получи новият. Кога е въведен новият стил в различните страни

161. Високосни години от 1804 до 1996 година

162. Лятно време в Англия от 1925 година

163. Лятно време в САЩ

164. Лятно време в Белгия

165. Лятно време във Франция

166. Лятно време в България

167. Лятно време в Англия от 1916 до 1919 година

168. Лятно време в Австрия, Унгария, Германия от 1916 до 1920 година

169. Местно време в различните градове на България

170. Обяснение на термините и условните знаци в ефемеридите на Рафаел

171. Движението на звездното време през различните сезони на годината

172. Как се изчислява звездното време в хороскопа – пример, първа и втора корекция

173. Нанасяне на корекциите в пример

174. Друг начин за изчисляване на звездното време на МС в хороскопа, ако раждането е станало преди обяд

175. Как се определят домовете в таблицата на домовете по системата на Плацидус

176-177. Изчисляване местоположението на планетите в хороскопа по Гринуичко и местно време

178. Пример за времето в Гринуич и за две други места – първото на Запад, а второто на Изток от Гринуич

179. Изчисляване положението на планетите с помощта на логаритмична таблица и начин на прилагането й при изчисленията – изчисляване на дължината

180. Изчисляване на деклинацията и латитудата (склонението и ширината)

181. Изчисляване на положението на Лунните възли

182. Превеждане на средното местно време в истинско слънчево (индуски метод за изчисляване дължината на местния меридиан)

183. Упростен начин за такова изчисляване

184. Още един пример за изчисляване на върховете на домовете и чертеж

185. Обяснение на чертежа от стр. 108

186. Таблица с готови данни за първа и втора корекции на звездното време

187. Таблица за изразяване на градусите в часове и минути

188. Таблица за изразяване на часовете и минутите в градуси от дъгата

189. Примери за прилагане на таблиците 186, 187 и 188

190. Как се постъпва, ако нямаме таблица – логаритмично изчисляване

191. Пример за такова изчисляване на върховете на домовете

192. Изчисляване на върха на 10-ти дом

193. Изчисляване на полюсите на домовете

194. Формула за намиране на полюса на 11-ти дом

195. Как да намерим асцендентната разлика от Слънцето

196. Пример за намиране на полюса на 11-ти дом

197. Пример за намиране на полюса на 12-ти дом

198. Полюсите на 1-ви и 10-ти домове

199. Крив възход на домовете и правила за изчисляване на върховете на домовете

200. Прилагане на тези правила при изчисленията

201. Таблица на полюсите на домовете на Плацидус

202. Изчисляване на домовете за южна географска ширина

203-204. Как да поставим планетите в хороскопите за южна ширина, ако имаме таблица на домовете за северна ширина?

205. Сигнификатори – видове сигнификатори

206. Кардинални сигнификатори

207. Общи сигнификатори

208. Общи сигнификатори на възрастта

209. Общи сигнификатори на състоянието

210. Общи сигнификатори и техният анализ

211. Чатни сигнификатори

212. Частни сигнификатори на раждането, жизнеността, продължителността на живота, детството, родителите, училището и образованието, външността

213. Данни за частните сигнификатори на родения, неговите финанси, любовни дела, приятелство, вражда, братя, сестри, пътешествия, родители

214-215. Принципи за определяне влиянието на планетите в хороскопа

216. Космическо състояние

217. Основна природа на планетите

218. Земно състояние на планетите

219. Примери за заключение за влиянието на планетите

220. Планета и знак

221. Домицил на планетите (таблица на елементите на планетите и знаците на техния домицил)

222. Планети в изгнание

223. Таблица на знаците, в които планетите са в изгнание

224. От какво зависи влиянието на планетата в изгнание

225. Добра планета в изгнание

226. Планета в изгнание и полът на знака на нейното изгнание

227. Юпитер в Дева, особено мнение на индусите

228. Разлика във влиянието на планетата в своя дневен и нощен знак

229. Пол на родения и пол на планетите

230. Тригонокрация – тримата й господари

231. Влиянието на планетите в екзалтация

232. Мястото на „падение” на планетите

233. Таблица на екзалтациите и паденията

234. Полът е по-важен от пра-качествата

235. Понятие за планета в перегрин

236. Таблица на положенията на планети в перегрин

237. Влошаване действието на планетата перегрин

238. Приятелство и вражда между планетите

239. Извод от казаното за приятелството и враждата между планетите

240. Постоянни показатели за приятелството и враждата според Вараха Михира

241. Временни приятели и врагове според Вараха Михира

242-243. Източно и западно от Слънцето положение на планетите

244. Положение на Изток и на Запад от линията на меридиана

245. Понятията в сърцето на Слънцето, в казимо, комбуста, в лъчите на Слънцето, с увеличена светлина, с намалена светлина. Виа комбуста.

246. Бърза планета, бавна планета

247. Директно и ретроградно движение

248. Стационарна планета

249. Необходимостта да се научат наизуст достойнствата и слабостите на планетите в знаците

250. Значимостта на частното влияние на планетите

251-252. Значение на домовете според Юлиус Фирмикус

253. Изчисляване на хороскопа според Фирмикус

254. Основно значение на домовете и знаците според Джаймини

255. Относителна сила на домовете в зависимост от състоянието на знаците на техните върховете.

256. Най-силното положение на ъгловите домове според Джаймини

257. Основен признак на силата на знаците

258. Основното значение на домовете според Елю Чу Цай

259. Различни мнения за това, в кой дом са бащата и майката, според различни автори

260. Значение на домовете според Макс Хайндел

261. Значение на домовете според Уини (Сидней Бенет)

262. Разделяне на домовете на три части и значение на отделните части според Фери и Аврелий

263. Преобладаващо значение на господарите на третините при това тълкуване

264-265. Комплекс от въпроси във връзка с родения и съответстващите на този комплекс домове на хороскопа

266-267. Седем аксиоми на астрологията

268. Правила, свързани с аспектите на планетите

Правило първо

269. Сравняване силата на влияние чрез аспект

270-271. Сравняване силата на влияние чрез господство

272-273. Правила от 2 до 15 за аспектите

274. Как планетата оказва въздействие при аспект.

275. Планетата прави добри и лоши аспекти

276. Съвпад. Шест вида съвпад

277. Щастливи и нещастни (добри и лоши) домове на хороскопа

278. Естествена симпатия между планетите, отправящи аспект

Добра планета в добър аспект, идващ от добър дом

Добра планета в добър аспект, идващ от лош дом

Лош аспект на добра планета и щастлив дом

Лош аспект на добра планета,но зле поставена, в лош дом

Примери от 1-ви до 4-ти

279. Лошият аспект на добра планета не е безопасен

280. Опасност от лошия аспект на зла планета в добър и лош дом

281. Благоприятният аспект на зла планета, като реализация на труден или насилствен успех

Примери - 1-ви и 2-ри

282. Общото между планетата и дома, от който идва аспектът или на който планетата е господар. Пример

283.Примери за благоприятни и неблагоприятни аспекти

284. Благоприятни и неблагоприятни аспекти

285. Съкращения

286. Общи указания във връзка с аспектите. Благоприятен аспект на добра планета

287. Лош аспект на добра планета

288. Добра планета в лошо космическо състояние или в лош дом и нейните добри аспекти

289. Лоши аспекти на зла планета

290. Зла планета в лошо космическо състояние в лош дом и зла планета в добро космическо състояние и нейните аспекти

291. Добри аспекти на зла планета – случай в лошо космическо състояние

292. Зла планета в лошо космическо състояние, получаваща лош аспект от зла или добра планета

293. Добра планета в лошо космическо състояние, получаваща лош аспект

294. Аспект от един и същи вид на едни и същи планети

295. Аспект между две планети

296. Ефектът от един и същи аспект между две планети от различни знаци

297. Важността на аспектите: Слънце, Луна, горни планети, долни планети

298. Апликация и сепарация

299. Добър аспект, който следва добър. Лош аспект, който следва добър

300. Лош аспект след лош аспект

301. Относителна сила на аспектите

302. Най-силен е точният аспект

303. Естествен ред на силата на аспектите

304. Хармония между значенията на дома и планетата, отправяща аспект

305. Планета в чужд знак

306. Аспект към върховете на домовете

307. Съгласуване между планетата и дома при аспект

308. Няколко условия за силата и качеството на аспекта

309. Частни случаи: Зла планета, господар на дома, в който попада нейният аспект

310. Неаспектирана планета

311. Мнения на различни автори за приятелството и враждата между планетите

312. Мнение на Джаймини

313. Тълкувание на Елю Чу Цай

314. Съвпад между Марс и Луна

315. Приятелството и враждата според халдейската доктрина

316. Фейлов за аспектите

317. При разглеждането на аспектите е важно е да се помни значението на хороскопа, като цяло

318. Слънчеви домове

319. Пример 1

320. Пример 2

321. Пример 3

322. Сравнителна важност на различните елементи

323. Сила на аспекта, насочен по и срещу реда на знаците

324. Същото в случай с две планети

325. 24 комбинации на аспект от различни знаци

326. Пример: Юпитер в 1-ви дом в квадратура с Меркурий в 5-ти дом, като Меркурий е в своя домицил, но е ранен

327. Няколко аспекта на няколко планети в един и същи дом

328. Други примери във връзка с аспектите

329. Общи правила за тълкуване влиянието на планетите от (таблица)

330. Въпросът за добрите и злите планети

331. Фактори на небесното положение на планетите

332. Щастливи и нещастни домове на хороскопа

333. Общи резултати, възможни при влиянието на планетите

334. Принцип на астрологическата прогноза

335. Таблица за определяне влиянията на планетите

336. Влияние на противоположния дом

337. Планетата – господар на върха на дома (таблица от точка 335, положения 1, 2, 5, 6, 9, 11)

338. Ако планетата е господар на друг дом

339. Оттенъкът на втората планета при тълкуване на влиянието на планетата, намираща се с нея в аспект

340. Планета в аспект с нейния диспозитор

341. Планета в екзалтация като съ-господар

342. Планета в лошо космическо състояние – нейният диспозитор в добро космическо състояние

343. Планета в добро космическо състояние – нейният диспозитор в лошо космическо състояние

344. Всичко казано за планетата в дома има сила и по отношение на господаря на дома

345. Фирмикус Матернус за взаимодействието на домовете на хороскопа, домовете на Слънцето и мунданните домове

346. Относителна сила при господство над тези домове

347. Домовете на планетите в индуския хороскоп

348. Допълнителна таблица към таблицата от точка 335

349-350. Още за сигнификаторите (погледни т. 205-213)

351. Важната роля на сигнификаторите при тълкуването на хороскопа

352. Съвпадат или не съвпадат областите с домовете

353. При разглеждането на дадения въпрос трябва да се имат предвид само неговите показатели

354. Влиянието на няколко планети в дома

355. Случаи на благоприятно влияние на зли планети

356. Основна природа на планетата, знакът и домът, в който се намира тя – основа на тълкуването

357. Предпазливост при прогнозирането при добро положение на зла планета

358. Зла планета в нещастен дом

359. Примери за влиянието на зли планети

360. Средно космическо положение

361. Добра планета в лошо космическо състояние и в 8-ми или в 12-ти дом Юпитер, Слънце, Марс в Овен в 8-ми дом

362. Какво обуславя доброто и злото в хороскопа

363. Струпването на много планети в дома е показател за изключителност на събитията

364. Случай, в който няколко планети са добри

365. Добра планета следва добра в щастлив дом

366. Добра планета следва добра в нещастен дом

367. Няколко планети в един дом, а господарят на този дом в друг дом

368. Господарят на дома и аналогиите му с дома, на който е господар при щастливи и нещастни домове

369. За комбинирането на значенията на домовете, на които е господар една и съща планета

370. Господарят в друг дом. Примери

371-372. Господарят на 1-ви дом в друг дом. Господарят на друг дом в 1-ви дом (с примери)

373. Предсказание, изведено от аспектите на две планети

374. Зла планета в 8-ми дом в аспект с Марс

Зла планета в 12-ти дом в аспект със Сатурн

375. Противоположни домове и тяхното взаимно влияние

376. Тригонална връзка между домовете

377. Влияние на господаря на дома в смисъла на значението на домовете, на които е Господар

378. Господарят на 1-ви или 10-ти дом в изгнание

379-380. Господарят на дома в 8-ми дом

381. Планета господар на няколко дома без да се намира в нито един от тях

382. От двама господари на дома е по-важен този, който е господар на върха на дома

383. Влияние в хороскопа от по-силния фактор надолу

384. Господство – стабилност; екзалтация – промени; тригонокрация – комбинации с другите хора

385. Няколко сигнификатори на една и съща област в един и същи триплицитет

386. Различни условия за благоприятно действие на зла планета

387. Характерът на природата на Уран и Нептун

388. Злата планета в лошо космическо състояние винаги е лоша

389-390. Цитат от Бхригу за астрологията като изкуство

391. Трябва ли винаги да се комбинират значенията на домовете, ако техният господар се намира в друг дом – много примери и цитати от различни автори

392. Положението на Юпитер в хороскопа на Сефариал

393. Изводи от точки 391 и 392 – първи извод

394. Втори извод

395. Трети извод

396. Четвърти извод

397. Мнението на Морен за тези изводи

398. Мнението на д-р Вайс за тези изводи

399. Още за влиянието на планетите върху противоположния на този дом, в който се намират

400. За комбиниране значението на домовете на различните господари

401. Условие за правилна прогноза

402-404. Взаимоотношение между дом, планета, господар

405. Първи дом, неговият господар в друг дом

Комбинация – 1-ви – 10-ти дом

Комбинация – 1-ви – 8-ми дом

Комбинация – 1-ви – 9-ти дом

Комбинация – 1-ви – 8-ми и 8-ми – 1-ви

406. Три момента във връзка с другите господари

407. Относително влияние на присъствието и господството

408. Пример за това

409. Влияние на планета, намираща в един дом, а господар на друг

410. Винаги трябва да се гледа в какво отношение е разглежданата планета с Асцендента и МС

411. Господарят на 11-ти дом в 12-ти, на 12-ти в 11-ти, Господарят на 11-ти дом в 10-ти, на 10-ти в 11-ти, Господарят на 1-ви дом в 8-ми, на 8-ми в 1-ви

412. Важността на съчетаването на природата, аналогиите на планетите с домовете, космическото състояние и характера на дома, при прогнозирането. Примери за това

413. Предпазливост при прогнозите, изхождайки от положението и господството

414. Пример за правилно тълкуване – господарят на 3-ти дом в 10-ти

415. Връзка между господаря с другите планети

416. Важност на комбинирането на аналогиите на планетите и домовете и примери за това

417. Ролята на домовете при прогнозите, изхождащи от господарите (четири примера)

418. Господарите на различни домове в 8-ми дом, особеност на прогнозата, (три примера)

419. Положението на господаря на 8-ми дом в друг дом (два примера)

420. Планета в 8-ми дом, господар на два дома (два примера)

421. Няколко планети, господари на един дом

422. Действие на планетата в екзалтация (три примера)

423. Слънцето в Риби и неговите двама господари и един според екзалтацията

424. Господство при тригонокрация, както са го разбирали арабските астролози

425. Има ли планетата връзка с дома, в който тя е в падение?

426. Още по въпроса за апликацията и сепарацията – различни особености

427. Три положения, които трябва да се взимат предвид при апликация

428. Съвпади вследствие ретроградното движение на едната от планетите

429. Когато в аспекта участват повече от две планети – примери и чертеж

430. Големина на орбисите според Гарга

Големина на орбисите според Морен дьо Вилфранш

Големина на орбисите, изхождайки от аспектите

Големина на орбисите според средновековните немски астролози

Големина на орбисите за Уран и Нептун

431. Случай, в който планета, намираща между две други, е антагонистична с тях

432. Случай, когато от три планети последната ще догони първата преди втората

433. Планета, догонваща партилния съвпад между други две планети

434. Обратният на горния случай

435. Ако планетата А се приближава към планетата Б, а В със своето ретроградно движение достигне Б, преди А да стигне до Б

436. Планетата А се движи към планетата В, а В се движи към С. При това В ще стигне по-рано до С, отколкото А до мястото на В

437. Аспект, чието място попада между А и Б в непартилен съвпад

438. А се отдалечава от аспекта си с В и се приближава към С

439. Планета в „плен” (три възможности)

440. А и В не са в аспект. Бързата планета С прави аспект в орбисата на мястото между тях. (Обединяване действията на А и В)

441. Как се сравняват аспектите (частни положения)

442. Четири особености на аспекта с Асцендента

443. Сравняване на аспектите от гледна точка на космическото състояние на участващите планети (шест възможности)

444. Сравняване на аспектите според влиянието им

445. Противоположна деклинация при аспектите

446. Тригони и секстили по реда на тяхното благоприятно действие

447. Следване на аспекти един след друг (примери)

448. Аспектите от гледна точка на положението на планети, правещи аспект в домове, или на кои домове са господари планетите (шест положения)

449. Аспектите и мястото, където се образуват

450. Хороскоп за датата 18.8.1830 г. като пример

451. Особеност на хороскопите на управниците

452. Ключови думи за планетите, правещи аспект

453. Критически градуси на знаците

454. Меркурий преди Слънцето

455. Дневен господар на хороскопа. Дните от седмицата и планетите

456. Теория на доминантата

457. Цифрови начини за намиране на доминантата

458. Цифрова система на Джаймини за намиране на доминантата на хороскопа

459. В медицинската астрология доминантата не играе роля

460. Различните планети като благоприятна доминанта

461. Различните планети като неблагоприятна доминанта

462. Аналогия между планетите и събитията

463. Събитията на благоприятното Слънце

464. Събитията на неблагоприятното Слънце

465. Събитията на благоприятната Луна

466. Събитията на неблагоприятната Луна

467. Събитията на Меркурий

468. Събитията на Венера

469. Събитията на Марс

470. Събитията на Юпитер

471. Събитията на Сатурн

472. Събитията на Уран

473. Събитията на Нептун

474. Събитията на знака Овен

475. Събитията на знака Телец

476. Събитията на знака Близнаци

477. Събитията на знака Рак

478. Събитията на знака Лъв

479. Събитията на знака Дева

480. Събитията на знака Везни

481. Събитията на знака Скорпион

482. Събитията на знака Стрелец

483. Събитията на знака Козирог

484. Събитията на знака Водолей

485. Събитията на знака Риби

486. По-малките (минорни) аспекти, прилагани от някои автори при тълкуването на хороскопа

487. Ако в ефемеридите знакът на Слънцето е затъмнен

488. Таблица на орбисата на френските астролози

489. Таблица на орбисата на английските астролози. Значение на малките аспекти

490. Как се разполагат планетите в хороскопа при изчислението на тяхното положение

491. Ключови думи за влиянието на планетите при аспекти според Бейли

492. Ключови думи на Жюлевно по отношение на планетите

493. Връзка на планетата с господаря на хороскопа

494. Синтетична оценка на аспектите

495. Тригони на домовете на хороскопа

496. Квадрати на домовете на хороскопа

497. Таблица на домовете от „Даршана джиотиш” на Палаха (тройна проява)

498. Транснептунови планети

499. За Плутон – според Брунхюбнер

500. Четирите траснептунови планети на индусите

501. Ямагхантака

502. Гулика

503. Мрития

504. Кала

505. Ролята на тези 4-ри планети в хороскопа

506. Хипотетични планети

507. Каид

508. Изида. Планетата на Джайн. Лилит. Вулкан

509. Аполон, Адмет, Вулкан, Посейдон

510. Аспектите като резултат от деленето на 360° на числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9

511. Мнението на Бхригу за аспектите и неговата система за тях

512. Разпространено индуско учение за аспектите

513. Лунни възли. Тяхното значение в индуската астрология

514. Елю Чу Цай за влиянието на планетите и знаците

- - - - - - -

Приложение

515-519. Роднините и домовете на хороскопа.

Как да се намерят:

Домът на бащата

Син и дъщеря

Жена

Брат и сестра

Племенник и племенница

Шурей

Баба и дядо по баща

Баба и дядо по майка

Прадядо по баща

Прабаба по баща

Внук и внучка

Еднаквост на съдбата на различните роднини

Няколко примера

ПРЕДМЕТЕН СПРАВОЧНИК:

520. Аспекти

521. Господство и господари

522. Домове

523. Знаци

524. Хороскоп

525. Планети

526. Сигнификатори

527. Темпераменти

528. Ефемериди

529. Автори, споменати в текста

530. Друго

531. Приятелство и вражда между планетите

532. Тълкуване

533. Таблици

 

Файл/ове/: