Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

27. 12. 1959

Обични брат Боян,

Ти ще си спомниш, че Учителят работи при всички условил Сега ние следваме Неговия пример. При всички условия ще продължаваме работата си. Условията, които ни са дадени, са добри, защото са дадени от Бялото Братство, а ние сме Негови служители. Следователно, работата продължава. Важна е връзката, дълбоката вътрешна връзка. Не е въпрос до външна деятелност, до външния шум, движение, блясък, парадност, не е до количеството, до множеството.

Връзката е важна. Защото Небето е, Което работи, а от нас се иска да поддържаме връзката си с Него. Учителят казва: „Защото е Твое Царството, и Силата, и Славата завинаги.“ И тъй – никакъв страх, никакво безпокойство! Гледайте напред и със спокойни очи. Не сме ли ний предвестници на Новия Ден?

Обични брат Боян, сега опитвам какво нещо е връзката, която Учителят създаде между нас. Тя не е от сега, тя е от началото на времената, не се е прекъсвала и няма да се прекъсне никога, а ще расте, ще се задълбочава и обогатява. Всичко ще премине, само Божият Живот остава – Вечният Избор.

Някои мислят, че трябва да управляват Братството. Заблуждения са това! Какво Братство ще управляват? Това не е човешко учение, това не е човешка организация. Това е Великото Божествено Учение, то не се утвърждава от човешки институти. То не може да бъде ограничено и управлявано от хора. То иде сега на земята в тази епоха по нов, неповторим начин. Кой ще спре това? Или кой ще тури пречка? Господ държи условията в ръката Си, приготвил е всички условия. Те идат с времето си, по Неизменните и Вечни закони на Битието. Ако със силата не е Правдата, тежко й на силата! Безсилието почива върху страха. А на учениците на Божествената Школа е дадено правилото: „Без страх“! Божествената Школа е основана на Любовта. Бодри бъдете, силни бъдете. Такива иска Учителят своите ученици.

Животът на Братството е: нашите мисли, чувства и постъпки. Той е: в отношенията ни към човека и към Живата Разумна Природа. Животът на Братството е Реалност, която опитваме. Това е нашият живот. Ние говорим за него и с думите, и с делата си.

Братски поздрав: Б.

Писмо от Борис Николов до Боян Боев изпратено от затвора.