Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Сега аз може да ви подаря звездите, Месечината. Кажете, с кой трен ще се пренесете? Ако ви подаря Месечината, с кой трен ще се пренесете да идете там? Ще кажете: „Туй лесно се подарява“. Има един начин, по който може да се подари Месечината. Ако не можеш да снемеш Месечината, да я издоиш, млякото можеш да раздадеш. За да можеш да снемеш Месечината, трябва да си набожен, религиозен, да е отворен духът ти, на всички да помагаш, тогава можеш да подариш Месечината. (СК, ХV, 3.I.1936 г)