Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1. Паневритмията да се играе и изпълнява многократно – цялата, на части, и пак цялата, и то с месеци и години редовно.

2. При такова повторение у човека се изработва координация между разните части на тялото; известна музикална памет – памет на движенията и връзките между тях (междинни или спомагателни движения), пластичност и плавност.

3. Стойката на тялото – прав гръбначен стълб, и походката – стъпване първо на пръсти и после на пети, са едни от най-важните, но и най- пренебрегнатите въпроси. Това се отнася до формата.

4. После или който може едновременно, трябва съсредоточение за смисъла и съдържанието, където умът и сърцето да участват при всяко движение, за да бъде движението изразител на красота, хармония и истина.

Само така човек ще бъде разположен и ще има придобивки, но трябват условия.

Всички ще се радваме и благодарим, когато един близък ден ще играем и споделяме тези красиви и дълбоки истински творения, произхождащи от дълбочините на битието за щастието на човека.

Източник: Митовска М., „Живата връзка“,  ИК Всемир, С, 2013.