Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Ако разпределим четирите науки – Алхимия, Астрология, Магия и Кабала – между трите свята: физическия, психическия и духовния, можем да твърдим, че Алхимията отговаря на физическия свят, Астрологията и Магията – на психическия свят, а Кабалата – на духовния свят. Тези четири науки имат своите съответствия и в нашия организъм.

КАБАЛАТА, която изучава света на принципите, съответства на главния мозък.

АСТРОЛОГИЯТА изучава влиянията и силите, движещи се във Вселената, така както кръвта и въздухът циркулират в организма. Съответно тя е свързана със сърцето и белите дробове.

А МАГИЯТА, която изучава начините на използване на тези течения, е свързана с ръцете. Всъщност психическият свят се състои от две области, представляващи това, което Науката за Посвещението нарича душа, понеже душата е пътят, през който протичат енергиите между духа и тялото.

Най-сетне АЛХИМИЯТА, която изучава изкуството и умението да се преобразява материята, отговаря на стомаха – органа, в който се натрупват материалите, които по-късно ще бъдат преработени.