Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

БЯЛОТО БРАТСТВО И СЕЛО ГРАДЕЦ

Иван Попов

Началото

В началото на миналия век, в светът –България, започва физическото проявление и даването му в достъпна форма, на едно Учение за Живота, Духът, Душата и Тялото от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).

Като център, макар и малък, на духовност и живот, през вековете с. Градец не е подминато от тази вълна.20-те години на миналия век тук е най-голямата общност от последователи на Учителя за северозападна  България.

Същност на Учението.

Един живот не е достатъчен, за да се осъзнае и разбере в пълнота това Учение!

Учителят, като същество от Висш порядък,улавя и ни предава елементарните принципи и методи за здравословен, хармоничен живот и духовно развитие, които съвременния човек ги пренебрегва, като ненужни.Тези принципи и методи едва сега повече от 70 години след физическото заминаване от този свят на Учителя, се доказват от научните кръгове…!

Те са простички: чиста храна, чиста вода, чист въздух, чисти мисли и взаимоотношения!

Физически и умствени упражнения.Прилагане на музиката, като средство за тониране с текстове внасящи позитивизъм…

Всичко това до болка необходимо в днешният забързан свят, изпълнен с напрежение, храна и въздух наситени с нежелани съставки влошаващи здравето ни !

Всичко това Учителя го предава на Човечеството, чрез българите, като казва, че ако българинът, най-твърдият елемент на земята сред човеците, приеме това Учение то ще се приеме от цял свят, и предупреждава, че ако българите не го приемат, ще бъдат разпръснати по света като еврейския народ !

Споменатите Знания, методи, упражнения  Учителя ги дава в повече от 7 000 беседи в около половин век отрязък от време, като 22 години от 1922 до 1944 години ги обединява в няколко цикъла : ООК, МОК, Неделни беседи, Съборни беседи, Утринни слова и др. обединени от Него като Школата !

Школата на ББ и с. Градец

Писмени данни от групата в с. Градец до мен са стигнали само, като стихове и разкази на Райна Каменова, учителка по онова време в селото и бележници на Петко Д. деен член на тогавашната група, а също и изтънчен градинар, създал декоративни градинки в селото със стотици рози ашладисани от него.(На края помествам част от споменатите писания ) Така споменатия Петко Д., оставя ярка следа след себе си, да краси селото десетки години ! Години по-късно Мара Лачева, учителка дълги години в селото, споделя възхищението на незнаен посетител в село Градец, ахнал и оприличил селото на розовата долина !!!

Учителят насочва, поощрява, напътства развитието на дарбите и проявата им у хората!

Сред последователите му в селото е имало и такива, опознали до висока степен природните закономерности, показващи климатичните промени, т.е. предсказвали дъжд, буря, часове преди да се случат.

В произведенията на Райна Каменова може да се улови позитивизма, вдъхновението, преклонението пред Природата. Сред съвременното учителско съсловие, все по-малко индивиди се срещат с такъв оптимизъм, нежна и поетична душевност  а са толкоз необходими на децата …!

Подрастващото поколение във всички времена се е нуждаело и се нуждае от Модел за подражание !!!

Беседи, Музика, Упражнения !

Учителя изнася беседите основно в салона на Изгрева, на съборите във Велико Търново, София и Рила, а също и на отделни разговори.

На един от съборите във Велико Търново 1921 г.томче : Беседи обяснения и упътвания от УЧИТЕЛЯ (Общи упрaжнения, страница 105) Той дава на всяка група, да работи върху определено Евангелие или откъс. На представителите от с.Гърци, Видинско (Градец) дава посланието на апостол Павел към Филипяните (град Филипи по онова време е място на територията на днешна Гърция !!!)    Селото не случайно е носело името Гърци а по-преди Урумлар, Урумлар значи Гърци, с.Стряма пловдивско също в миналото се е казвало Урумлар-Гърци …

Може би населението тук носи черти, връзки,  от онази култура, нация !

Ако погледнем картата на землището на селото и околността, между Градец и Динковица има местност Македонското, а по-нататък по тази линия местност Басараба !!! В уголемен мащаб на картата на Европа пък има подобие : Гърция, Македония и област Бесарабия в Молдова … може и да е случайно !

Беседите. 

Те са поднесени на достъпен език носещи заряд, знание, позитивизъм, упражнения за физическото и духовното благосъстояние на човека.

Музиката.

От ритми на българска ръченица до мистични мелодии, текстовете пресъздаващи природни картини до такива на най-древния език –Ватански, които мелодии Той Учителя ги дава композира и веднага биват нотирани от постоянно присъстващите около него музиканти и стенографи.

Упражнения.

Те са умствени, духовни, музикални и физически

От физическите най-известни са Пеневритмията, разчленена думата показва значението и същността на този комплекс : Думата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всичко, все, всеобщ;“Ев” или “еу” е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

Смисълът на думата "паневритмия" най-често се предава чрез израза: "висш космичен ритъм".

Всичко в живота и светът трепти, живее, всичко е взаимно свързано, влизайки в резонанс – хармония с Природата ние ставаме част от нея и възстановяваме  нормалните ритми и процеси в тялото си.Паневритмията е такова средство, комплекс от упражнения, ангажиращ мисълта, тялото, духа, своеобразна динамична концентрация.

Всеки човек, всяко същество е орган от великия организъм на Природата, когато излезе от общия ритъм идват болестите

Задачата на човека е да осъзнае своя път, потенциал, да развие талантите си и да ги вложи за Доброто и да осъзнае че е частица от Природата !

Всеки е свободен да избира пътя си – и да носи последиците !

Животът е низ от закономерности, които ние не познавайки ги, ги определяме, като случайности !                              

         

с. Градец и споменатите местности.

 

НА МОЯ РОДЕН ЧЕРНОЗЕМ

/из лозята на Кутига/

 

Цветна пролет диша ароматно

Над земята в моя роден край.

Слънце грей и топли благодатно

Чернозема в тоя земен рай.

 

Тази пролет ме подмами властно

Към бърда потънали във цвят.

Там събуждах ехо многогласно

С песни родни що сърце горят.

 

Тъй пленена от безкрая роден,

Аз усещах сили да летя.

Но ме сепна чернозема плоден,

С глас на тихо пеещи цветя.

 

„-Наведи се рожбо моя мила,

До гърди ми дишащи любов-

В мене бий сърце със мощна сила,

Чуй ти, рожбо, вечния му зов ! „…

 

Аз покорна в свято умиление,

Се допрех до цветната и гръд

И дочух велико откровение

От земята в моя роден кът.

 

„-Рожба на земя си златоструйна

Где живяха твоите деди.

Ти си плът и кръв неспирно буйна

От сърца, живели тук преди.

 

Тез сърца, заспали днес блаженно

Вечен сън във моя верен скут –

В мен търсиха щастие нетленно,

В моя зов, за родни само чут.

 

Като тях люби ме ти безкрайно

И живей със праведни мечти-

С радост, труд и с обич всеотдайна

Да твориш сред мойте широти !”…

 

О Родино, Майко ненагледна!

С твоето сърце- свещен Магнит

Аз ще пея песента победна

На Духа нетлен, във тебе скрит !

 

В мен са живи прадеди любими,

Мойта кръв е тяхна всеки миг!

Там живей завета им незрими-

Твоя съм, мой чернозем велик !

 

Пролетта на 1937 година – Кутига, на лозето.      

/Райна Каменова/

 

Брошура

Корица