Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Мария Златева споделя: "Аз запитах Учителя дали трябва да се дават сигнали кое упражнение ще се играе. Учителят каза: "По-добре без сигнали. Те трябва да са будни и да следят." После продължи: "Вие, музикантите,- трябва да се разпределите на групи. Едни да свирят, други да играят. И всеки, като играе, да наблюдава – да види какви подобрения могат да се направят. Това се отнася и за тези, които свирят.“ [Изгревът, т. 1, стр. 353]