Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Ритъм на рилския семинар по Паневритмия

Четвъртък – 11.08.2016 г.

6:20 – Изгрев, наряд и прочит на Слово от Учителя;

7:45 – Шестте гимнастически упражнения и Паневритмия;

10:00-11:00 – Опознаване на участниците и уводни думи;

11:00-12:30 – Координация, Ритмичност и Континуитет (непреривност) в Паневритмията – упражнения. Дишането в Паневритмията;

13:00 – Обяд;

15:00-16:30 – Да изиграем упражненията „Колко сме доволни“, „Стъпка по стъпка“ и  „Пентаграм“ според описанието на Паневритмията от 1938 г;

16:30-17:00 – Отдих;

17:00-18:00 – Изработване на общи критерии за правилна игра на Паневритмия:

·      Критерии и правила по линия на формата;

·      Критерии и правила по линия на чувствата;

·      Критерии и правила по линия на мисълта.

Да има съответствие между трите компонента – например: външна, лъчезарна усмивка, подплатена с красиво топло, чувство на истинска вътрешна радост, а всичко това обгърнато от ясна, конкретна мисъл и идея за свещенослужене в храма на Природата.

18:00-18:30 – Време за свободни изказвания и практични предложения;

19:00 – Вечеря;

20:00-21:00 – Общо пеене.

Петък – 12.08.2016 г.

6:20 – Изгрев, наряд и прочит на Слово от Учителя;

7:45 – Шестте гимнастически упражнения и Паневритмия;

10:00-11:00 – Шестте упражнения, предхождащи Паневритмията – значение и вътрешен смисъл;

11:00-12:30 –  Животът на пчелите (проекция на живота за Цялото) в Паневритмията; Слово от Учителя за живота на пчелите.

13:00 – Обяд;

15:00-16:30 – Принципите на Съответствие и на Полярността в първите 10 упражнения и в „Изгрява Слънцето“. Важни детайли в първите 10 упражнения;

16:30-17:00 – Отдих;

17:00-18:00 – Музиката в Паневритмията;

18:00-18:30 – Време за свободни изказвания и практични предложения;

19:00 – Вечеря;

20:00-21:00 – Общо пеене.

Събота – 13.08.2016 г.

6:20 – Изгрев, наряд и прочит на Слово от Учителя;

7:45 – Шестте гимнастически упражнения и Паневритмия;

10:00-11:00 – Въздействие на Паневритмията върху фините тела на човека;

11:00-12:30 – Методът „Сакрална архитектура на тялото“ в помощ на Паневритмията;

13:00 – Обяд;

15:00-16:30 – История на Паневритмията – търсене на съгласие по определени теми, факти и въпроси от миналото;

16:30-17:00 – Отдих;

17:00-18:00 – Принципите в Паневритмията. Въпросът за дясното и лявото в Паневритмията;

18:00-18:30 – Време за свободни изказвания и практични предложения;

19:00 – Вечеря;

20:00-21:00 – Общо пеене.

Неделя – 14.08-2016 г.

6:20 – Изгрев, наряд и прочит на Слово от Учителя;

7:45 – Шестте гимнастически упражнения и Паневритмия;

10:00-11:00 – Употреба на понятието „евритмичен“ в Школата на Учителя – значение. Прилики и разлики м/у Паневритмия и други подобни музикални упражнения и техники;

11:00-12:30 – Заключителен разговор – лични впечатления, препоръки, предложения от участниците;

13:00 – Обяд.