Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Въпросът за дясното и лявото в Паневритмията

Цитати от Учителя:

І. Отношения на двата крака на човека към Паневритмията.

1.     Пряко отн-е на двата крака към двете ложи.

Съществуват Бяла и Черна ложа. Всички хора са в съдружие и с едната, и с другата ложа. С левия крак те са в съдружие с Черната ложа, а с десния – с Бялата. Когато Черната ложа е на власт, левият крак излиза напред, а при Бялата ложа – десният крак е напред. Същото се отнася и до ръцете: лявата ръка е свързана с черните, а дясната – с белите. Затова Христос казва: „Каквото прави дясната ръка, лявата да не знае.“ Това означава: каквото прави Бялата ложа, Черната да не знае. – Защо да не знае? – Защото ще развали работата на Бялата ложа. Черните не трябва да знаят пътя, по който белите вървят.

2.     В сегашното ниво на развитие (еволюция) човечеството тръгва с десен крак напред!

Наляво и надясно, това е една среда на интензивност. Коя страна има по-голяма широта, наляво или надясно? При сегашния развой на еволюцията по-голямата широчина се намира вдясно, понеже там се работи повече. По-напред е било вляво. Сега лявото полушарие на мозъка работи повече, но след време дясното ще работи повече, пък лявото ще иде на почивка. Тогава еволюцията ни ще бъде в друго отношение. Засега всички хора тръгват с десния крак, но ще дойде време, когато ще тръгват с левия. Сега всякога вземете правило: наблюдавайте закона, не суеверието!

На какво се дължи спорът на човешките крака? Те спорят за първенство, кой от тях да бъде пръв. Някога левият крак е пръв. Човек стъпва първо с десния крак, а после с левия. Като се умори десният крак, левият го замества. Като се умори левият, десният го замества. Така се сменят ту десният, ту левият крак, и човек ходи, върви напред. В бъдеще пак левият крак ще има първенство над десния.

3.     Има значение с кой крак тръгваме за резултата от нашата работа

Някой тръгва първо с десния, а после с левия крак. Друг пък обратно: първо с левия, а после с десния. Дали с десния или с левия ще тръгне, това има значение за резултата от неговата работа. Направете опит за една седмица да тръгвате първо с десния си крак. Втората седмица тръгвайте с левия крак напред. В това време следете кога ще имате по-добро разположение на духа – когато тръгвате с десния или с левия крак напред. Следете какво ще ви се случи първата и втората седмица. Така ще видите, че не е безразлично с кой крак тръгва човек – с десния или с левия.

4.     Защо да тръгваме с десния крак напред?

„Господи, нека Словото Ти бъде светилник пред нозете ми!“ Щом каже така, човек ще тури десния си крак напред и ще тръгне. Умът трябва да бъде напред, а сърцето назад. Сърцето трябва да отстъпва, за да се пази равновесие. Когато земята се е отклонила на 23° от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така на ъгъл от 23°. Тази е причината, задето сърцето днес е малко наляво, а не е съвсем в средата. Един ден, когато земята се върне в своето първоначално положение, тогава и сърцето ще се изправи, ще дойде точно на средата, а не както сега, малко наляво.

Ние не тръгваме с левия крак, а с десния. Щом искате да разсъждавате, турете левия крак за разсъждение. Щом искате да бъдете силен – десният крак напред. Ще предизвикате в природата известни сили. Ако турите левия крак и лявата ръка, други сили ще предизвикате. Сега имате нужда всички да тръгвате с десния крак, понеже имате повече чувствания, отколкото ви трябват.

Обущарите, като вземат мярка за обуща на мъжа, как постъпват? От кой крак започват? – От десния. Ами за жените от кой крак започват, пак с десния ли? При мъжа от десния крак, а при жената левият крак е по-голям. Левият крак е свързан с чувствителността, а десният крак се отнася до човешката активност. Мъжът има повече мисъл, а жената – повече чувствителност, следователно мъжът развива повече мисъл. Не че десният крак е самата мисъл, но понеже десният крак е свързан с мисълта и двата крака функционират еднакво, но в левия крак е вложена повече чувствителност.

5.     Защо да не тръгваме с ляв крак напред?

Казвал съм, че като излизате от дома си, трябва да тръгвате с десния крак. Ако тръгнете с левия крак, вие се уплашите и се връщате назад, за да тръгнете с десния крак. Това е безпредметно вече. Да влезеш или да излезеш първо с левия крак, значи да кажеш на приятеля си една обидна дума. Казваш му, че е гарга, т.е. че не разбира нещата. После ще се извиниш, т.е. ще влезеш с десния крак. Той ще те извини, но си казал вече обидната дума.

Следователно, ако вие искате, може да кажете, че вашето сърце не е развито. Като тръгнеш, тури левия си крак. А сега всички като правило какво правят? („Войниците тръгват с левия крак.“) Те са жени, които се учат да воюват. Защото не можеш да воюваш, ако нямаш горещо чувство. Не е мисълта, която воюва. Мисълта не воюва, воюват чувствата.

6.     Защо в Паневритмията всяко упражнение започва винаги с десен крак?

При паневритмичните упражнения е от значение коя страна взема участие в движенията. Движенията на десните крайници или самото обръщане надясно изразява свързването на човека с творческите сили на природата, а движението на левите крайници или обръщането наляво – със съграждащите сили.

Упражненията в Паневритмията започват винаги [без изключения!]с десния крак, защото творческите сили действат първи. Те творят, създават ония елементи, върху които работят съграждащите сили

ІІ. Началната позиция на мъжа и жената в Паневритмията.

Мнение:

За положението на партньорите (мъжкия и женския принцип) в известните ни източници не е упоменато място – отляво или отдясно. Първоначалното положение във всички танци по правило е следното: жената (женският принцип) винаги стои от дясната страна на мъжа (мъжкия принцип). Тъй като в 13-о упражнение „Тъкане“ партньорите си разменят първоначалните мес-та, един цитат от Учителя може да хвърли светлина по този въпрос: „Третата картина, на която от един общ център излизат прави линии – едни отдясно към ляво, а други отляво към дясно, – показва пътя на човешката еволюция, по който жената и мъжът преминават през своя живот на Земята. Жената започва своя път отдясно към ляво, а мъжът – отляво към дясно“. (СБ, 20.08.1920 г.) В обяснението на вътрешния смисъл на упражненията в „Паневритмия“ от 1938 г. Учителят казва за „Запознаване“ следното: „Когато двамата в двойката са обърнати гърбом един към друг, то единият, който е отляво, обработва Доброто, а другият, който е отдясно – обработва Истината. Центърът е между тях. Центърът е Любовта.“ Доброто и добродетелта са свързани по природа със сърцето и с жената/женския принцип. А в неделната си беседа от 3 юни 1917 г. „Бог е Дух“ той пояснява кой от двата принципа работи с Истината, а именно мъжът/мъжкият принцип: „Тези два елемента: Дух и Истина могат да се уподобят на мъжа и на жената. Духът е жената, Истината – мъжът. Когато дойде Духът, когато Истината стане глава, тази Истина ще ви направи щастливи. Бих желал Духът да стане глава на жената, а Истината – глава на мъжа и тогава Христос ще дойде и ще си направи жилище между вас. Ще кажете: „Кога ще дойде Христос?“ Когато жената направи за глава Духа, а мъжът – Истината. Тогава ще има един прекрасен свят. Всички хора пъшкат, а за да не бъде така, служете на Бога в Дух и Истина. Кажете един на друг: „Мъжът е Истина, жената е Духа.“ Ето една формула в света, опитайте я поне за една седмица и вижте резултата ѝ.“

Линк към видеото