Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Теми от историята на Паневритмията, по които да търсим обединение и съгласие:

 

1.    Кои са източниците на Паневритмия (йерархизация): 

a)      Духът на нещата (Дух и Истина);

b)     Слово от Учителя;

c)      материали, дневници, филми, спомени, снимки и др. от времето на Учителя;

d)     архивни материали,  документи, спомени и др., писани и с лично участие на преки ученици (след 1944 г.);

e)      спомени, писани и преразказвани от непреки свидетели и участници в Школата, включително и спомени на следващите поколения;

f)       настоящи интерпретации и разработки ;

2.    Разделяне на два големи периода до 1990 г. и търсене на съгласие главно за тогава, тъй като в сегашния период ние сме свидетели и сме изключително пристрастни.

3.    Кога и как е възникнала Паневритмията (включително в процес на развитие ли е била!)?

4.    Как, кога и от кой са нотирани песните и как е давана музиката?

5.    Как е направена Паневритмията от 1938 г. (участници и технология) и доколко тя трябва да има тежест днес за нас?

6.    Как, от кой и защо е направен френския филм (1947 г.)?

7.    Как е направена Паневритмията от 1952 (кои са участвали и кой и как я е писал)? 

8.    Как, от кой и защо е направен филма от 1977 г.

9.    Как и защо е направена Паневритмията от 1983 (кой е участвал) За превода, автентичността и хомогенността на текста в тази Паневритмия.

Линк към видеото