Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Панеритмия - космическият танц - хармониране на физическо, емоционално и ментално ниво

Начало на 11 октомври 2016 г. в салона в Бургас на ул. "Камчия" 6

Занятията ще се провеждат от октомври 2016 г. до края на март 2017 г. в дома на НХК - всяка неделя от 15 до 17 ч.

Телефон за връзка - 0895800958 - Иван Атанасов

Вход свободен