Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Дипломна работа на Даниела Найденова от 1998 година в Държавната музикална академия "Панчо Владигеров"

Научен ръководител: Проф. Веса Харалампиева

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

І. Древната космогония и нейният музикален израз.

1.  Какво крие древността?

2.  Устройство на вселената според учението на Петър Дънов

3.  Музикална концепция на Учителя Дънов

ІІ. Паневритмията като факт и същност

1.  Що е паневритмия?

2.  Структура на паневритмията

3.  Синкретизмът в паневритмията

ІІІ. Въздействие на паневритмичната практика

1.  Терапевтичен ефект

2.  Педагогическо въздействие

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана литература