Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Може би най-умният бръмбар е скарабеят.

Неслучайно той е избран за символ на древен Египет. Скарабеят е олицетворение на бог Хепри – сутрешно превъплъщение на младия бог Ра, който търкаля слънцето по небосвода, както скарабея топчето си.

Бог Хепри

Скарабеите (Scarabaeus) са род едри насекоми, представители на торните бръмбари. Срещат се и на територията на България. Свещеният скарабей (Scarabaeus sacer), принадлежащ към същия род, е един от символите на Древен Египет. В древноегипетската религия този бръмбар е свещен, символ на щастие, ново начало и възраждане.

Скарабеят е едно от най-интересните насекоми. Освен в Южна Европа той се среща още в Северна Африка и Средна Азия. В България е разпространен в някои по-топли места, и то в равнините — например по Южното Черноморие и в Кресненския пролом. У нас той зимува заровен в почвата и изпълзява от нея обикновено през април. Активен е през деня, най-вече при топло и слънчево време. Като възрастно насекомо и като ларва той се храни с тора на бозайници. Храната си скарабеят открива с помощта на острото си обоняние. Той отдалеч долавя миризмата на пресния говежди, конски, овчи или камилски тор. С помощта на предната част на главата си и първата двойка крака скарабеите отделят от откритите пресни екскременти малки частици, от които оформят топки. Когато настъпи времето да снасят яйца, женските скарабеи изготвят самостоятелно топки от тор. Те пак ги търкалят на известно разстояние, след което ги заравят в почвата. При това топката добива крушовидна форма. После женския скарабей снася в по-тясната ѝ част едно яйце. С това се изчерпва неговата инстинктивна грижа за поколението. Излюпената ларва започва да се храни с тора, без да поврежда стените на своето убежище. Храната ѝ стига до края на нейното развитие и тя какавидира в “крушата”. След около месец от какавидата се получава възрастен бръмбар.

Според египтяните бръмбарът е свещен и притежава невероятна сила. Амулетът, изобразяващ скарабей, когато е изработен от камък и върху него се гравират слова на силата, защитава сърцето. Най-често в Египет амулетите със скарабей се изработват от гранит или мрамор, от зелен базалт, от синя глина или фаянс. На тях задължително се изписват пожелания за късмет или магически символи.

В древния Египет Скарабеят е символ на Ученика и на неговия Път към Мъдростта. Подобно на това как Скарабеят упорито и настойчиво превръща безформената вискозна маса тор в кълбо, за да заложи в него семената си на живота, Ученикът, вървящ по Пътя на Мъдростта, трябва да трансформира безформената маса на своите недостатъци и ограничения в идеална, съвършена, огнена и прозрачна сфера, отразяваща светлината на Духа. Даже от най-дълбоката тъмнина, от най-гъстото блато може да се измъкнеш, можеш да възкръснеш, да се родиш отново, ако се пробуди съкровената сила и мъдрост на сърцето, даваща възможност на душата да отлети към нови далечни пространства, в нов живот, в нов етап от своето съществуване.

Темата е подготвена от Сийка Рахнева