Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Въпрос 1: Според астрологията откъде произлиза анемията, кои планети ѝ влияят? 

Отговор на учениците: Като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физическата му сила се предава от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила е по-слаба и човек може да страда от малокръвие. А за жените това е Луната – ако се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн. 

Отговор на Учителя: Луната е свързана с религията, с формите на живота. Под думата Луна ще разбирате религията. Всяка една жена е силна, докато е религиозна, а човек е силен, докато той е духовен, справедлив. Жената трябва да бъде религиозна, а мъжът – духовен. Това е само един аспект. Това е едно временно състояние. За анемичните от вас, които са обезсърчени, какво разбрахте, как ще се лекувате? Кажи, Олга! 

Въпрос 2 : Сладките плодове, киселите, лютите – кои към кои планети спадат? 

Отговор на учениците:

·         Сладките – към Венера.

·         Киселите – към Меркурий.

·         Лютите – към Марс.

На три категории може да разделим планетите. Сладките и киселите – те произвеждат изобщо реакция, а другите действат лечебно. Понеже българинът е Сатурнов тип, много пиперки обича[1]. Англичанинът е марсианец – сладки и кисели храни обича. Българинът обича кисело и люто, а сладко не обича.

Въпрос 3: Към кои възрасти спадат трите вида вкусове?

Отговор на Учителя: Всяка една възраст си има своите храни. Това е въпрос, който тепърва трябва да проучвате!

Въпрос 4: Следващия път може ли да дадете една таблица за тези плодове, които имаме в България – кои към кои [планетни] влияния спадат[2]

(Лекция от СК, изнесена на 27. III. 1927 г.)

 


[1] Тук се прави намек за това, че лютият вкус има отношение и към Сатурн, освен към Марс.

[2] Същата тема Учителя дава и в лекцията от СК, изнесена на 12 април 1925 г., където казва: „Изучавали ли сте какво влияние оказват планетите върху плодовете? Изучавали ли сте например под влиянието на кои планети се намират сладките, горчивите, киселите или стипчивите плодове? Всички тия плодове се намират под влиянието на различни планети. Това съставлява една отвлечена област за изучаване.“