Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Първата биография на П. Дънов

„Младият Петър Дънов“„Младият Петър Дънов“ е първата по рода си подробна биография, над която е работено повече от четири години. Тя обхваща един твърде кратък период от живота на Петър Дънов – от неговото раждане до завръщането му от Америка през пролетта на 1895 г.

Книгата се състои от три части: в първата си част тя е чисто биографична, втората част е автобиографична, а третата – по-скоро философско-обобщителна.

За написването на първа част са използвани всички налични известни и не съвсем известни документи и факти.

Цялата втора част „Петър Дънов за себе си“ е оригинална както по форма, съдържание и смисъл, така и като използван метод на работа. Тя е съставена от различни случки от живота на младия Петър Дънов и неговото семейство, като за целта са обработени стотици лекции и беседи.

Използваната структура е интересна и целесъобразна, тъй като така се получава една жива връзка между първата и втората част. Конкретните, сухи факти и документи оживяват, разказани от самия Петър Дънов.

Третата част е естествено надграждане, квинтесенцията на първите две части. Тя хронологически проследява периода от възникването на християнството по нашите земи до раждането на Петър Дънов, в която хронология съвсем ясно се виждат сходствата и повторяемостта на различни събития и персонажи от древността до днес, както и на техните методи на работа. Това може би говори за някаква предопределеност на нашия древен народ, населявал от незнайни времена тези земи…

* * *

По-долу можете да свалите книгата във формат PDF, подходящ за четене както на големи (Adobe Reader: View>Page Display>Two Page View), така и на по-малки екрани (електронни четци и таблети). Налични са и версии в ePub и Mobi, а за да прочетете книгата през браузера си, изберете HTML формат. За удобство на ползващите Apple устройства (iPhone, iPad, iPod touch), книгата е налична за безплатно сваляне и в iTunes Store.