Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

РЕЗУЛТАТИ ОТ БРАТСКОТО ДОПИТВАНЕ

Допитването се проведе в рамките на 2 седмици за периода 9-23 февруари 2017 г., като единствено беше популяризирано във фейсбук. Участие взеха 192 човека. Формата на допитване допускаше и анонимност, но около 75% са решили да напишат имената си; Женската част от тези, които са оставили имената си, са с 25-30% повече от участниците-мъже; E-mail-те на всички са валидни, с изключение на един. Има представители от всички големи градове на страната – най-много от столицата около 25% , на второ място са от Бургас – около 10% и Варна и Пловдив – с около 6-7%. Има сравнително широка представителност на участие от почти всички региони на България. Не липсват и представители от чужбина – Италия, Испания, Англия, Австрия, Германия и САЩ.

На някои от въпросите (1 и 3) се забелязва висок процент (съответно 33 и 44%) на отговорилите, че не могат да преценят. Оттук може да се направи предположение, че долу-горе около30-40% от профила на всички участници, е на нови хора, които сравнително отскоро са в средите на Братството и още им е трудно да се ориентират в обстановката.

От получените резултати може да се открои следната подчертана тенденция:

1.    75,1% от всички участници считат, че са необходими доста промени в днешното ни Братство;

2.    79,5% отхвърлят ролята и участието на устав в редиците на братството и предпочитат да се самоорганизират на принципа „бъдете организирани, не организация“;

3.    66,5% не одобряват настоящата регистрация на Учението по закона за Вероизповеданията;

4.    68,1% не одобряват да има централен орган, избиран от хора чрез гласуване, който да носи отговорност за цялото Братство, защото така се размива личната отговорност и не се стимулира инициативността на всеки;

5.    89,7% са на мнение, че трябва да има запитване до всички братя и сестри от Братството по важни (фундаментални) въпроси, отнасящи се до цялата общност, за да може всеки да се научи на лична отговорност и ангажимент към Братството;

6.    87,7% от всички участници отговарят, че ако в Братството няма единно становище по важни (фундаментални) въпроси, то тогава е необходимо над 75% от хората, които вземат решение, са съгласни, едва тогава да се пристъпва към конкретно действие;

7.    90,2% отхвърлят всяка йерахичност в редиците на Братството, защото Братството не е светска структура от типа „висшестоящ-подчинен“;

8.    72,8% не одобряват търговска дейност, извършвана от Братството, тъй като ние сме духовна общност, а не търговско дружество;

9.    79,4% от участниците мислят, че патентите и запазените марки, които стоят под името на Братството, са напълно недопустими според Духовните Закони;

10.     82,5% считат, че днешното Братство не отговаря на тяхната представа за Братството завещано от Учителя и, че има още много да се желае;          

Допълнителните полета с възможности за отговор са използвани пълноценно от участниците, за да отговорят на въпроса по свой си начин или да допълнят вече избрания си отговор. Трябва да се отбележи изключителната старателност и задълбоченост на някои от участниците и ние можем да ви уверим, че ще направим всичко възможно тези ценни разсъждения да стигнат до по-голям брой хора, но най-вече да се направят усилия, така че да се въплътят в корпуса на Братството, което заедно искаме да изградим тук, днес и сега. Всички отговори могат да се видят по-надолу в последния от приложените pdf-файлове, където някои от идеите, съдържащи нещо креативно и важно са в червено.