Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

превели от руски:

д-р ДОБРИ КРЕБАКАНОВ – София

и д-р ТОДОР ПОПОВ зъболекар – Ямбол

НЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД

изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ  – сканиран от копие

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. От преводача………………………………......................................

2. Предговор………………………………………...............................

Част първа

3. Растително царство……………………….......................................

Глава първа

4. Ботаногония………………………………………...........................

Глава втора

5. Растителна физиология…………....................................................

Глава трета

6. Астралните знаци – сигнатура на растенията или растителна

физиономия….............…...................................................................

Глава четвърта

7. Астрология – класификация на елементите...................................

Част втора

8. Човек и растение…….......................................................................

Глава пета

9. Влиянието на растенията върху човека….....................................

Глава шеста

10. Приготовление на лекарствата……..............................................

Глава седма

11. Херметическа медицина………………….....................................

Глава осма

12. Магия…………………………………………………....................

Глава девета

13. Агрономия………...........................................................................

Глава десета

14. Алхимия………………………………….......................................

15. Ботанически речник към магическите растения

от Павел Седир…….......................................................................

16. Магически растения…………………………...............................

17. Растения разпределени според планетите…...............................

18. Растения под различните зодиакални знаци…...........................

19. Растения с особени свойства………….........................................

20. Азбучен указател на болестите……………................................

21 Подкрепителни растения………………………….......................

ОТ ПРЕВОДАЧА

Оня, който знае симпатиите и антипатиите на нещата, може да върши непостижими за другите дела. Той върши чудеса, защото е мъдрец и маг.

Сантанелли

 

КАКВО НЕЩО Е МЕДИЦИНАТА.

Предлаганото тук съчинение дава ключът за определяне на скритите свойства на растенията,а следователно и на лечебните им сили, като се явява по тоя начин и крайъгълният камък на медицината, защото повечето от всичките лечебни средства са за сметка на растителното царство.

Съвременната медицина, обаче е непълна. Първо: Не представлява пълното развитие на лечебните науки. И второ: нейният възглед е погрешен в основата си, понеже не допуща съществуванието на свръхсетивен свят. Тя вижда първоначалната причина на всичките болести и недъзи в неизправността на телесните функции. Но изучаващите Окултизма знаят, че всичко в физическият свят се формира по астралните клишета, и следователно,който желае да измени каквото и да е в физическото тяло, ще трябва да измени именно астралното клише предварително.“/ „/Съгласно Херметическата наука, всичко се създава под влиянието на флуида, който се излъчва от планетите и знаците на зодиака.

Този флуид се нарича „Астрална светлина“, който образува и астралното тяло на растенията, животните и хората, което астрално тяло е съединителното звено между физическото тяло и духът. Това астрално тяло изпълнява две функция:

1. Представлява формата, която ще формира физическото тяло. Като пример за това формиране може да ни послужи една употребена ръкавица напълнена с пясък – тоя последния взема формата на ръката, която я е носела.

2. Астралното тяло, със своите органи наречени чакри, черпи от всемирният резервоар живота, който вдъхва на физическото тяло. За повече сведения по въпроса, читателя може да се отнесе до съчиненията на Папюс – „Философия на окултиста“ и др.

По тоя начин, доктора, който ще лекува даден болен, е длъжен преди всичко да разбере къде е нарушено равновесието в астралното тяло, и него да възстанови, от което ще последва и физическото оздравяване.

Херметическата медицина твърди, че лекарят е длъжен преди всичко да се освободи от мисълта, че има работа с мъртва природа! В природата всичко е живо! Даже и стихиите като огъня и вятъра си имат разум, и се управляват от него, който е много по-мощен от човешкия!

Затова, пристъпвайки към леглото на болния, лекарят е длъжен да състави хороскоп на болния, като обърне особено внимание на положението на Луната, защото нейното положение в време на лекуването е от голяма важност: дали тя е в пълнеж или в разсип, в кой зодиакален знак се намира и пр., както и да намери нейните аспекти с другите планети. Това е необходимо, защото тя играе именно ролята при формира нето на всички земни твари, и пребиваването на Луната, особено когато тя е в разсип и в низходяща степен, в даден орган, когато той е заболял, винаги е опасно.

Херметическата медицина се основава преди всичко на закона на съотношенията на тварите /съществата/, който закон е изразен в тъй наречените „сигнатури“ или отлики.

Сигнатурите на растенията и указанията на техните „симпатии“ и „антипатии“ се съдържа в Словара на това съчинение, както и самото съчинение. А влиянието на планетите и на зодиакалните знаци върху човека, се дават в таблицата по-долу.

СРЕДСТВА И ЛЕКУВАНЕ

Начините за лекуването на болестите са извънредно много, и зависят от разреда на силите, към които са обръща лекарят.

Тези начини се разделят на:

Магически – заклинания, талисмани, муски и пр. Всички те се основават на волята на лекаря над външния свят.

Сипатически – филтри, преливания, спукани, скъпоценни камъни, магнито-лечение и др. В основата им влиза ползването закони за съотношението на нещата.

Магнетическо лекуване: хипиотзъм, сомнумболизъм и др. под. основани на влиянието на жизнената сили на друг, или на изправянето на циркулиращите в собственото тяло но болния жизнени токове. Също така и с вкарването на чужди тела в тялото на болния, с цел да се усили влиянието на дадена планета – магическо кадене, хомеопатия, или да се регулира обмяната на веществата, или временно да се усили един от органите и с това и цялата система на която той принадлежи, чрез настройки, разтвори, елексири и пр.

Тука ние не споменаваме за лекуването по Божията благодат, достъпна само на Теурзите, които боравят не с законите а с Началата.

При това голямо разнообразие на начините за лекуване, самото лекуване на много болести може да става различно, макар, от друга страна, и еднакви болести да са предизвиквани от различни причини. Напр.подлудяването може да произлезе от това, че организма на болния да е завладян от низш дух /от някой бяс/, или пък ларва, създадена от самия болен, да го завладее, или най-после завладяването може да стане чрез урочасване и клетва – по магичен начин. При това проклеване може да бъде засегнат целия организъм или част от него.

Но един от най-леките начини за лекуване на различните болести и недъзи, според последователите на Парацелзия се явява метода на лекуване с помощта на тъй наречените „мумии“, т.е. с кръв, храчки, косми, нокти и секрециите на болния, които в известни случаи се сушат, оплитат, хвърлят се във вода, свиват се на дърво, дават се на животни да ги изяждат, съобразно с обстоятелствата и болестта.

Забележка: Ако едно название се среща на две места, значи, че явлението се получава смесване, типът не е чист, понеже явлението на главната планета е отслабено.

Такъв ред лечение се основава на връзките, които съществуват между мумията и органите, от които тя е взета. Организмът на животното или на растението усвоява частица от болния орган, магнетически въздействуват на него и му предават част от своите жизнени сили, като приемат по тоя начин участие в борбата с болестта или недъга.

Това лекуване се основава на принципа наречен „наганизъм“, описан по подробно от Ледбитер в книга та му „Астралното поле“.

При този род лекуване е необходимо добре да се знаят сигнатурите на органа и на болестта – да се знае кой планетен и зодиакален знак управляват този орган, а също и коя билка е подчинена на тия знаци. Това е обозначено в приложения към книгата Словар. Освен това, лекаря ще трябва да определи и астрологически кое е подходящото време за лекуването на болния. Това последното правило ще трябва добре да се спазва, винаги макар и да ни повтаря при различните други наставления, които казват.

СИМПАТИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Ето няколко рецепти, които често се отнасят към области на Херметическата медицина.

1. Ако на някого падат косите, то магнетизатор, притежаваш здрава и буйна растителност, може да предаде има пациента си свойствата на своите коси, като отреже снопче коси от главата си /нечетно число/ и ги натопи във вода, с която вода пациента трябва всеки ден да измива своята глава.

2. За да се излекуват болестите на стомаха, най-вече на бъбреците и на пикочния мехур, трябва да се вари къс свинско месо в урината на болния, като се остави три пъти да кипне, после се прибавя прясно месо, и после се дава на куче или на свиня да го изядат.

3. За да се лекува рана, трябва когато Слънцето и Луната се намират в Рака да се поставят в гърне няколко живи раци, да се затвори добре гърнето, да се намаже капака му и да се нагрее до толкова, че раците да станат на бял прах. С този бял прах трябва да се посипе раната.

4. Същото може да се постигне и като се постави парцала с който е бил превързана ръката, заедно с гнойта и с кръвта, в съд с разтвор от син камък, като раната се държи в абсолютна чистота.

5. От ноктоед /панарициум/ – обвива се болния пръст с земен /дъждовен/ червей, взет от камък под водосточната тръба. Докато червея е жив, усещат се болки, но затова пък гнойта изчезва и пръста оздравява.

6. За избавяне от зъбобол, трябва да се натрие венеца с костица от десния крак на жаба.

7. От същата болест – с изрязана пръчица от кората на Лунно дърво се разкървавя болния зъб, поставя се пръчицата на мястото и в дървото от където е взета, завързва се така, че да може да зарасне пак. Дървото трябва да бъде младо и да бъде в глухо място, за да не се докосва до него други човек. Операцията да се извърши в понеделник, при пълнеж на Луната.

8. За да се излекува подагра върху болното място се налага къс говеждо месо, напоено с вино. След шест часа престой, месото трябва да се снеме и да се постави на топло място за да се смирише, след което да се даде на куче да го изяде, чрез повторението на този опит няколко пъти, болестта отива на кучето и болния оздравява. По съшия начин може да се лекува и меланхолията.

9. За да се излекува подагра, трябва да се постави десния крак на костенурка върху десния крак на болния, левия крак на костенурката върху левия крак на болния.

10. А за да се избегни подаграта трябва в часът на Венера или Марс, да се счука билката ир гвиански/..../, да се смеси с желтък от яйце и да се направи като кибритени клечка, които да се ядат по 1-2 на гладно.

11. От малария и от жълта треска се лекува като се свие малкия пръст в време на кризата /малкия пръст на лявата ръка/, с ципата на прясно яйце. От това, във време на кризата пръста ще боли, но треската ще мине. При повторно обвиване болките намаляват, което показва, че болестта е преминала. Ако болката е толкова силна, че наложи да се снема ципата на яйцето, тя /болката/ престава, но болестта пак се възобновява.

12. От обикновена треска се лекува Солен, ако се постави в черупката на лешник жив паяк, залепва се с восък и се носи по голо под лъжичката – под гръдната кост. Когато паяка умре, треската минава.

13. От простуда, който много се поти, да изпие два пъти по лъжичка овче мляко смесено с жлъчка от меч ка колкото грахово зърно.

14. За да се излекува трахома /изриване на клепачите/ трябва да се свари на твърдо яйце, разрязва се наполовина, изважда се жълтъка а вместо него се поставя в едната половина малко захар, а в другата печена стипца, завързва се с конец, поставя се в стъкан с преварена хладна вода, поставя се за едно денонощие на топло място или на слънце. След това яйцето се изважда а получената течност се излива в чаша, от която се промиват очите по два пъти на ден.

15. При епидемии на добитъка трябва в водата му за пиене да се сипе прах от гъба, взета от топола, която предварително се накисва във вода, после се изсушава и стрива на прах.

16. За да се избавяме от ячмиците по очите трябва да си свием юмрука, да го поднесем до окото и да кажем: ечемик, ечемик, на ти юрука – каквото търсиш, това и намираш.

17. От същата болест може да се лекува и по следния начин: най-стария в къщи да превърже на болния двата пръста – безименния и средния – на лявата ръка ако ечемика е на дясното око, и обратното, завързването да бъде във вид на осморка, и да бъде на три възли.

18. За лекуване на охтика трябва да се накисне бял хляб във вино през 24 часа. Болния си изпуща урината и тогава пие от виното, изпива го всичкото. Това се прави 9 дена наред, и през това време той не пие нищо друго. А урината се събира през това време и се окача в комина да се изпари. Когато всичката урината се изпари, охтиката постепенно минава.

19. За да се застави един убиец да се върне на мястото, където е извършил престъплението, трябва да се ва ри кръвта на убития на мястото, и то с дъбови дърва.

20. За да се изпъдят от избата щурците, трябва да се окачи за щипките в избата жив рак, и да седи така до като почне да се разлага. Ако го окачите на дърво, от него /от дървото/ изчезват всичките гъсеници.

21. За да унищожим у себе си привързаността към недостойни лица, трябва да изстудим в чаша вода нагорещено до червено парче желязо, и в същото време да се надвесим над чашата и изговорим следното, но така, че нашето дъхаме при изговарянето да засяга и водата: „в името на Адонай да угасне в мене страстта, към ....името му, тъй както изстива желязото в тази вода.“ Това да се повтори 5 пъти и след това да се изпие водата. Тази операция да се направи във вторник, при разсип на Луната.

А. В. Трояновски

ПРЕДГОВОР

Цялата Вселена е една Велика Магия. Цялото растително царство е проникнато с магическа сила, поради което и заглавието на тази книга, прието буквално, ще означава пълна ботанология. Ние, обаче, я считаме точно такава, и, то се знае защо!

Както е в всяка наука, и тука са възможни две гледища: низше – естествено историческо и аналитическо, и висше – духовно или спиритуалистическо и синтетическо. Първото гледище застъпват университетските науки.

Ние, обаче избираме второто гледище, което в наши дни е малко известно, и даже напълно забравено от някои, може би основателно.

Не се съмняваме, че след време ще се явят и хора, по сведущи от нас, които ще наложат третираните тук въпроси от трета гледна точка:

Централна и Истинна.

Предлаганото съчинение заключава в себе си не резултати на завършени изследвания, а само насоки към въпроси интересни и достойни за изучаване. Доброто желание на читателите, за които третираната тука материя ще се окаже достойна за вниманието им, може би скоро и съвършено ще изправят недостатъците на моето съчинение!

http://friendsoftherainbow.net/files/Astro/Sedir_Magicheskie_rastenia.pdf