Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Елена Андреева за Седир: "А за Седир Учителят се е изказал положително. Седир е бил голям окултист. Брат Бертоли донесе една биография за него, много интересна беше, аз я четох. Седир бил мистик. Тази биография с няколко думи ще ви каже, че се е занимавал със спиритизъм, но после му се явява Христос. Прави контакт с Него и оттогава само Христос съществуваше за него. Всичките книги които е писал са за Христа. Това показва, че той е направил реална връзка с Христа.

Щото за да може това Слово да го изрази впоследствие така, значи контактът е направен. И аз каквото съм чела от Седир е така на висока гама. Даже има една книжка „Учителят“ казваха, че тя била от Седир, но Учителя нещо прибавил и я написал. Сега, да ви кажа, грешка беше, че не питахме, но не ни беше удобно да питаме Учителят верно ли е това. Защото, разбирате ли, като че ли се съмняваш, като че ли това не е било. Лично аз съжалявам, много неща не съм питала. Но само от това, да не проявя любопитство."

Методи Константинов за Седир: Учителят към Щайнер имаше едно положително отношение. Смяташе го като добър работник, докато за другите беше крайно критичен. Особено за Бо-Ин-Ра – и го отхвърли. За Щайнер Учителят говори, че в него тече славянска кръв, че той не е чист германец. Носи нещо от славянската психика и чувствителност. Смяташе го като един авторитет в този смисъл, че имаше ръста на един учен. Учителят го смяташе като едно въведение, като една подготовка на европейския ум, за да може да се добере до Учението на Учителя. Учителят беше казал, че единствено от заминалите окултисти, само Рудолф Щайнер и Седир посещават беседите Му в невидимата аудитория за нашите очи. 

За Седир – във всеки народ има известни силови линии в невидимия свят, които слизат на земята чрез дадени личности, със своя неподправена индивидуалност и които след това разкриват и описват духовния свят. Седир е един от тези много положителни хора. Той във Франция се явява като един от подготвителните етапи на Учението на Учителя. Ето защо Франция ще1 играе такава световна роля. Той е написал едно много хубаво произведение и често го цитираше. Тази книжка се казваше „Ynitation", което значи - „Посвещение". Той е бил един скромен човек, счетоводител, но да стои под тази маска се крие една крупна, духовна фигура. По-голям мистик след Седир французите не са имали. Учителят поощри да излезе тази книжка. Там имаше неща казани за материализация, дематериализация, за пренасяне на човешкото тяло по въздуха, които не са дадени в Словото на Учителя. Там има неща, които ни смущават и озадачават. Човек трябва да бъде резервиран към човешката фантазия, неосведоменост и фалшификация.“

Николай Дойнов за Седир: „Когато бяхме на ул. „Оборище" №14 имаше един човечец, които предлагаше окултна литература. По-късно на Изгрева брат Цоко Диков изнасяше и предлагаше окултна литература за продажба. Не можеше да се препечелва тогава от продажба на книги. В салона имаше едно шкафче и там Цочо Диков Ракитски беше наредил някои книги и ги продаваше. Бях закупил една книжка на Седир. В нея той пишеше за мъжът и жената. След като я прочетох с книжката отивам при Учителя –  „Учителю, какво ще кажете за тази книжка? Той отговори така: „От 2000 години ние говорим за човешката душа, а не за мъжът и жената".

А сега Учителят даваше Новото учение, което ние не винаги разбирахме,какво означава това учение.“