Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Любезни приятели, братя и сестри!

В периода 10-16 юли 2017 г. на братското лозе във Варна ще се проведе семинар по Паневритмия.  Ще се разгледат разнообразни теми, вдъхновени от основните източници на Паневритмията и от Словото на Учителя; ще се проведат различни физически и музикални упражнения; всички въпроси ще се обсъждат в дух на разбирателство и в търсене на съгласие. Има възможност за преспиване на палатки. Всеки, който желае да представи тема или да сподели опитност е добре дошъл!

За подробности  и записвания: 0888865418 - Георги и 0877605833 – Станю

 

Предварителна ритъм-програма на семинара

Понеделник – 10.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Запознаване на участниците;

9:30-10:00 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

10:00-10:30 – За правилното протичане на енергиите в първите 10 упр-я и в „Изгрява слънцето“ – Георги Христов (практическо занимание)

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

12:30 – Братски обяд;

16:00-17:00 – Корени и възникване на Паневритмията; – Христо Маджаров (текст: Щрихи от една паневритмична автобиография и Кратка история на Паневритмията)

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-17:45 – Музикално разрешаване на принципа на Съответствие в упражненията 6-то, 7-мо и 8-мо на Паневритмията; – Диан Семов

17:45-18:30 – Кой е най-хармоничният вариант за изиграване на 6, 7 и 8 упр-е от Паневритмията; – Тонка Петрова (практическо занимание)

18:30-19:00 – Време за самоанализ на ежедневната ни паневритмична играта (авторефлексия);

Вторник – 11.07.                                      

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

9:30-10:30 – Детайли от описанието на паневритмичните упражнения – Бонка; (практическо занимание)

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

12:30 – Братски обяд;

16:00-17:00 – Енергията, човекът и съчетанието им в Паневритмията; – Станю Василев

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-17:45 – Музикални детайли в упр-ята от Паневритмията – роля на ауфтактовете; – Тонка Петрова

17:45-18:30 – Как да играем правилно 6-те упражнения; (видео към темата)

18:30-19:00 – Време за самоанализ на ежедневната ни паневритмична играта (авторефлексия);

Сряда – 12.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

9:30-10:30 – Песни от Учителя с движения;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

12:30 – Братски обяд;

14:00 – Отпътуване за с. Николаевка;

15:00-17:00 – Разглеждане на забележителностите в с. Николаевка, свързани с личността и родословието на Петър Дънов; (още видео)

17:00-19:00 – Празничен концерт, посветен на рождения ден на Учителя; (читалище в с. Николаевка)

19:00 – Отпътуване обратно за Варна;

Четвъртък – 13.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

9:30-10:00 – Въведение в цялостния смисъл за метода Паневритмия в живота по пътя на просветление и извисяване на човешките души; – Иван Иванов

10:00-10:30 – Паневритмията като разумна обмяна със силите на живата природа – представяне по оригиналното издание от 1938 г; – Иван Иванов

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

12:30 – Братски обяд;

16:00-17:00 – Четене с интерпретация на лекцията „Тайни и откровения“, посветена на Паневритмията;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-17:45 – За геометрията в Паневритмията; – Бонка

17:45-18:30 – Как да играем упражненията в Паневритмията според 7-те принципа; – Христо Маджаров 

18:30-19:00 – Време за самоанализ на ежедневната ни паневритмична играта (авторефлексия);

Петък – 14.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

9:30-10:30 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Упражняване на „Колко сме доволни“ и „Пентаграм“ според описанието на 1938 г.

11:30-12:30 – Връзката между музика и движения в "Стъпка по стъпка" от описанието в „Паневритмия“ от 1938 г; – Румен Бакалов

12:30 – Братски обяд;

16:00-17:00 – Дълбочина на преживяване в Паневритмията – разговор;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – За простата аритметика в „Аум“, „Мисли“, „Изгрява Слънцето“: 2х3=7, 4х6=26; – Румен Бакалов

18:30-19:00 – Време за самоанализ на ежедневната ни паневритмична играта (авторефлексия);

Събота – 15.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Упражнения за координация, ритмичност и непреривност в Паневритмията;

9:30-10:00 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

10:00-10:30 – Разговор за влиянието на четвъртия компонент в Паневритмията – околната среда;  – Веско Василев;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Паневритмия и номерология - Венцислава Чакърова;

12:30 – Братски обяд;

16:00-16:15 – Основните проблеми в Паневритмията и идеи за тяхното решаване; – Сияна Демирова (видео към представянето на темата)

16:15-17:00 – Теми от история на Паневритмията за съгласуване – разговор;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:15 – Упражняване на „Мисли“; „Аум“; „Изгрява слънцето“ и „Стъпка по стъпка“ според описанието на оригиналната Паневритмия от 1938 г; –  Румен Бакалов (практическо занимание)

18:15-18:30 - На кое време се стъпва в Паневритмията - Румен Бакалов; 

18:30-19:00 – Време за самоанализ на ежедневната ни паневритмична играта (авторефлексия);

Неделя – 16.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Занимание по музика – теория и практика; – Даниела Найденова и Мирослава Димитрова;

9:30-10:30 – Един личен астрологичен поглед към Паневритмията – Веско Василев

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Споделяне на тема: „Музиката в Паневритмията“; – Надя Табакова

11:30-12:30 – Равносметка и обобщаващи разговори;

12:30 – Братски обяд;

Всякакви промени са възможни по време на семинара предвид на обстоятелствата.