Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Няколко думи за книгата „Кръгът на Свещения танц“ (The Circle Of Sacred Dance)           

Това издание на Паневритмията има историческа стойност. За първи път през 1991 г. излиза цялостна книга по Паневритмия, която да обхваща и трите нейни дяла, а именно: първите 28 упражнения; комплексът „Слънчеви лъчи“ и „Пентаграм“. До онзи момент в света най-общо има 3 официални издания – в България през 1938 г.  (Съответно „Слънчеви лъчи“ през 1942); в Америка през 1979 г. (Виола Бауман) и във Франция през 1983 г. (Ярмила Менцлова). Едва през 1993 г. излиза почти същата книга, под редакцията на Мария Митовска.  

Паневритмията от 1991 г. представлява издание с нестандартен размер – малко по-голям от А4, около 150 страници, разделена на 7 основни части плюс Предговор. Частите са, както следва:

1.      Кой е Петър Дънов;

2.      Бекграундът на Паневритмията;

3.      Същността на Паневритмията;

4.      Как се изпълняват паневритмичните упражнения;

5.      Слънчеви лъчи;

6.      Пентаграм;

7.      Музика и превод на стиховете (от български на английски)

Нещо много важно и характерно за това издание, че то праволинейно следва предходните три по един от най-важните въпроси за разрешаване днес – започване с десния крак при всяко упражнение – закон заложен от Учителя още в предговора към Паневритмия от 1938 г. Иницииран е уникален запис от Дейвид Лоримър, който да бъде с четен брой тактове, в едно от най-известните студиа в света – „Аби Роуд“, прославено от „Бийтълс“. Като изпълнители участват: Здравка Баръмова – цигулка, Барнаби Браун – флейта и Дерек Бел – един от най-прочутите арфисти в света, работил със Стинг и редица известни музиканти. Записът може да се изтегли оттук.

Кой е Дейвид Лоримър?

Дейвид Лоримьр е дългогодишен директор на Scintific and Medical Network - една международна организация, търсеща да развие съвременната наука и в частност медицинското знание отвъд догмите на ортодоксалното и материалистичния редукционизм, в която членуват едни от най-изтъкнатите съвременни учени.

Роден през 1952 г., Дейвид Лоримьр завършва „Итън” u университетите „СВ. Андрю” и Кембридж. Преподавал е съвременни езици и философия В колежа Уинчестър. Разностранната му дейност В последното десетилетие обхваща областите на духовното знание, екологията В контекста на холистичния Възглед за живота. Председател е на международната асоциация за изследвания на състоянията, близки до смъртта, организатор, председател и лектор на многобройни семинари, изнасяни по цял свят. „Новите мистици”, „Отвъд мозъка” са само част от организациите, в които той е вдъхновител и двигател.

Автор е на книгите: „Оцелял? Тяло, ум и смърт в светлината на психичната опитност” (1984), „Всичко в едно” (1990) и на три книги, разкриващи дълбоката му Връзка с учението на Беинса Дуно: „Кръгът на свещения танц” (1991) -ръководство по Паневритмия, „Пророк на нашето време”, посветена на Учителя Петър ДъноВ (1991) и „Скъпоценни камъни на Любовта” (1994) - превод на молитви и формули от Учителя на английски.

Редактор е на списанието „Network magazin”. Между разностранните му интереси трябва да се споменат музиката и спорта. Дейвид живее в Шотландия с жена си Джейн - изследовател и новатор в областта на холистичното лечение, и двете си деца. Голям приятел на България, Дейвид Лоримьр многократно е запознавал своите слушатели по всички краища на света с духовната школа на Беинса Дуно. 

Интервю с Дейвид Лоримър