Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„В начало бе Словото“

 

Предлагам  вариант за коригиране на нотния текст (броя на тактовете) на упр. 6,7,8 – така че те  да станат четен брой.

Знае се, че в описанието на движенията на Паневритмията има много непълноти и неточности,..., защото е записано от ученици, а не от Учителя...

Нотният текст също не бива да бъде  абсолютизиран (също е записан от ученици...) и много от  музикантите казват, че трябва да се коригира...

Текстът на Паневритмията, като че ли, е най-малко спорен, затова нека да го поставим за основа...

Да разгледаме текста на  упр. 6,7,8,  и по-специално неговата ритмика ...

Строфите (редовете) на текста са номерирани за прегледност.

Вижда се, че текстовете на 1-ви и 2-ри ред са идентични като ритмика и те са записани с по 4 такта (движенията на 1-ви и 2-ри ред /1-ви и 5-ти такт/ започват с десен крак.)

Текстът на 3-ти  и 4-ти ред също са идентични като ритмика, но 3-ти ред е записан с 5 такта, а 4-ти ред – с 6 такта. Поради това движенията на 3-ти ред започват с десен крак, а на 4-ти ред започват с ляв крак. Последната сричка на 4-ти ред е на 18-ти такт, ... но последният тон е удължен (?!) – т. нар. 19-ти такт – като по време на този такт, който се явява последен преди повторението, се започва ново отваряне на дясната ръка, но ... затварянето става в следващия такт, който вече е в началото на следващия 5-ти ред! Т.е. новият 5-ти ред (началото на повторението) се започва със затваряне (!?) и с ляв крак!

Защо на 4-ти ред последният тон е удължен и е добавен един такт, би трябвало да го обяснят музикантите. Но обяснението, което ще дадат, не важи ли и за 3-ти ред, който е идентичен на 4-ти? И там не трябва ли да се добави един такт? Нали трябва да има съответствие между текст, ноти, движения…

Ако се добави един такт в края на 3-ти ред (след 13-ти такт), 3-ти ред ще е записан вече с 6 такта,  както и 4-ти ред и няма да има никакви проблеми нито с краката, нито с ръцете. Движенията на всички редове (1,2,3,4) ще  започват с десен крак, като на 20-ти такт (края на 4-ти ред) ще сме с прибрана дясна ръка и с ляв крак напред, и ще сме напълно готови в следващия такт (началото на 5-ти ред)  спокойно да отворим лява ръка и да направим крачка напред с десен крак.

Да продължим нататък. Повторението (5-ти и 6-ти ред) са записани съответно: 5-ти ред – с 5 такта, а 6-ти ред – с 6 такта, като последната сричка на текста на 6-ти ред е на 5-я такт, но и той е удължен. Тука не сменяме ръцете и това удължение (последния такт, който вече е 41-ви) е напълно излишен и съвсем спокойно можем да го махнем. Така 5-ти и 6-ти ред, които са идентични, ще са записани симетрично с по 5 такта, общо 10 такта. И тъй като се повтарят, стават общо 20 такта.  

Така тактовете на упр. 6 стават общо 40 – 20 такта до повторението – с дясна ръка и  20 такта на  повторението – с лява ръка....

Упражнения № 7 и № 8, които са със същия нотен текст (като на 6-то), също ще са с по 40 такта.

Така всичките тези  упражнения: 6-то, 7-мо и  8-мо, както и  9-то и 10-то, съвсем естествено ще си започват с десен крак.

Следва да се каже, че такива удължения (добавяне на тактове) или премахване на тактове в нотния текст има и в други упражнения от Паневритмията (от първите 10), но не произволно, а само там, където е необходимо тактовете на съответното упражнение да станат четен брой. Между впрочем всичките упражнения от 1 до 10 са с четен брой тактове (Упражнение № 5 е с 13 такта, но с повторението стават 26.) И това е съвсем естествено, тъй като 10-те упражнения се играят без паузи едно след друго.

Считам, че описаното по-горе предложение е оправдано от принципа за съответствието между идея, текст, ноти и движения...

Варна, 28.11.2014 г.                                     Диан Семов,