Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Там, където има пари и имоти, има и Корупция. Където има много пари и имоти (издателска дейност, дарения...), корупцията е 100%.

Псевдоединството, като следствие от закостенялата форма на организация в т.н. ОББ-България, потиска и ограничава търсенето на Истината в тази форма. Ако тази форма се хармонира добре със Социума и неговите закони, е добре за формата, но дали е в съответствие с принципите  от учението на Учителя и позитивните тенденции за развитие на Човечеството в Духа на новите Космически енергии, които текат сега.

Опитът да се вкара духовното в костилкообразна форма е опасно както за духовното, така и за костилката, която рано или късно ще се разпука във времето.

Илюзията, че може да се създаде нова костилка (по подобие на Християнството с папа/патриарх) в новите условия е несериозно, въпреки, че е в ход нечии план. Строгата йерархия, контрол за всичко, страха, „Национализацията“ на братските имоти не са от принципите на Учителя, но са видими, въпреки прикритостта, за болшинството интелигентни братя и сестри. „Ще разруша всеки опит да направите от Учението ми църква”.

Илюзия е, че чрез манипулации  (и с енергия), интриги, принуди и агресия може да се спре времето и процесите, са мислене на еднодневки. Да се предизвикват непрекъснато скандали и раздори е стил на болна психика, която отблъсква хората. Затова и „гнездото” е празно, а Ген. Щаб без армия се тресе от „единомислие”.

Единение по принципите на Учителя за организиране на Братски живот е вече реалност в много от малките братски групи и те работят в хармония и позитивен обмен на енергия и информация.

Лагерът в Странджа, семинара по Паневритмия дадоха добри плодове. За това говори атмосферата на доверие и толерантност при изгревите, нарядите по вдъхновение, изиграните тогава Паневритмии (тематиката на семинара беше да възстановим /не да променим/  Паневритмията от времето на Учителя с гледни точки от хореографи, музиканти, музиковеди, екстрасензори). Семинарът търси, експериментира, споделя различни гледни точки (по откритите източници) и материалите са вече достъпни за търсещите.

В ход е процес на „сортиране” на Душите по групи, на диференциране на тези групи по признак дали са в съответствие с принципите на Бялото Братство (или по интереси) и развиване на взаимоотношенията между членовете на тези групи.

Докато всеки не намери вътрешен мир в себе си, не се примири с дедите си (родовата съдба) и остане с НУЛА агресия към света около себе си, раздорите ще са близо (както и ексцесиите).

Има Път за изход от това състояние и този път упорито се търси последния месец. Процесът беше предизвикан от семинара за да се види КОЙ кой е и кои принципи на братски живот проповядва и прилага в Живота. Ние сме отворени за диалог, но с точни правила и принципи, за да не се вихрят вече познатите ни „стихии”.

Там, където Паневритмията се играе по Принципите и братския живот е организиран по Принципите, няма спорове, а обмен!!!

                                             Група за възраждане Принципите на Учителя в братския живот