Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Скъпи читателю,

Паневритмията е неразделна част от безценното културно наследство на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Тази изключителна по своето благотворно въздействие дълбоко хуманистична система за поддържане и възстановяване на физическото и психично здраве, за хармонично развитие на човека и човешките общности, днес практикуват хора от петте континента на планетата, без разлика на пол, раса, вероизповедание и социална класа.

В това издание са включени три уникални исторически документа от периода 1938 – 1942 г., представящи Паневритмията в нейния оригинален вид:

·      Беинса Дуно, „Паневритмия“, София, 1938 г.

·      Паневритмия – песни на хармоничните движения“, София, 1941.

·      „Слънчеви лъчи – музика, движение и говор от Учителя“, София, 1942.

Те са единствените, отпечатани преди Учителя Беинса Дуно да напусне този свят през 1944 година, и описват в съвкупност цялата Паневритмия с всички нейни компоненти – принципи, смисъл, музика, движения и поетичен текст.

Добавили сме също така фотокопие от нотния ръкопис на музиката на упражненията “Отваряне“, „Освобождение“ и „Пляскане“, датиран 19 май 1932 г., както е отпечатан в том 23 на документалната  поредица

„Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее“, София, 2006 г., със съставител и редактор д-р Вергилий Кръстев.

Съществуват редица издания, посветени на Паневритмията, отпечатани след 1944 г. от различни автори, като всичките в една или друга степен са ползвали източниците, включени тук. В тях интересуващият се читател може да намери по-подробно описание на движенията, снимки, фигури, коментари и различни варианти на едно и също упражнение. Между тези издания има известни различия в описанията на Паневритмията, които отразяват вижданията на техните автори. Имайки достъп до оригиналните и най-ранни източници, публикувани тук, читателят ще може сам да изгради обоснована представа, доколко основателни и логични са тези различия.

Настоящето издание е подходящо помагало за посещаващите курс по Паневритмия, но не се препоръчва като самоучител. То е задължително четиво за всеки преподавател по Паневритмия и незаменим източник на информация за изследователи на духовното и културното наследство на Учителя Беинса Дуно.

Включените в това издание документи, както и други, свързани с Паневритмията и културното наследство на Учителя Беинса Дуно, можете да намерите в електронен вид на адрес: http://www.dobroto.org/

Музиката на Панeвритмията, оркестрирана от Петър Ганев, в изпълнение на Надя Колева – сопран и струнен квинтет с музиканти  от

„Софийски солисти“ можете да изтеглите оттук: http://www.dobroto.org/paneur_music_downl.html

и да разпространявате свободно.

Румен Бакалов

Файл/ове/: