Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

22-24 септември 2017 г. – празнични дни, посветени на 110-годишнината на Бургаското братство

 

Петък – 22. 09.

6:55 – Посрещане на първия слънчев лъч на морския бряг и наряд;

8:00 – Упражнения и Паневритмия на поляната в Морската градина;

15:00-17:30 – История на бургаския кръжок в периода 1914-1992 – в братския салон;

18:00 – Традиционна братска вечеря в салона, посветена на началото на учебната година  и общобратско пеене – Разговор с брат Андон за неговата 90 годишнина и за взаимоотношенията между братствата на Бургас и на Айтос през годините;

Събота – 23. 09.

6:55 – Изгрев на Бели връх и наряд на вдъхновението;

7:30-9:00 – Паневритмия на Бели връх;

9:30-11:00 – Кратко Слово от Учителя за новата архитектура и разговор за бъдещето на братското място на Бели връх (по вдъхновение от Словото и делото на Учителя);

11:00-11:30 – Общо пеене;

11:30-12:00 – Чай/кафе;

12:00-13:00 – Представяне дейностите на бургаския кръжок:

· Педагогическата работа на бургаското братство;

· Издателската работа и работа по архива на бургаското братство;

· Курсовете по Паневритмия;

13:00 – Братски обяд на Бели връх;

15:00-16:30 – Разговор за съвременната история на бургаския кръжок от 1992 до наши дни;

16:30-17:00 – Чай/кафе;

17:00-18:00 – Представяне на регулярните занимания в бургаския кръжок:

1.      Класове:

· Специален клас 1;

· Специален клас 2;

· Неделни беседи; 

· Общ клас;

2.      Астрология;

3.      Приятелски срещи;

4.      Музикални занимания;

18:00 – Братски концерт на Бели връх;

Неделя – 24. 09.

6:55 – Посрещане на първия слънчев лъч на морския бряг и наряд на вдъхновението;

7:30-9:00 – Упражнения и Паневритмия на поляната в Морската градина;

9:30-10:00 – Общо пеене в салона;

10:00-11:30 – Слово от Учителя, размишление и разговор върху прочетеното;

12:00 – Братски обяд;

17:00 – Приятелска среща-разговор на тема: „Визия за развитието на бургаското братство, базирана върху Словото и делото на Учителя“;

(Предварителната програма може да претърпява изменения!)