Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

На 29.10.2017 г. от 11:00 ч. в Бургас, в клуба на ул. "Камчия" №6 ще се проведе лекция и разговор с Димитър Калев на тема : "Веригата на Учителя и четиричленната организация на Братството". Всички приятели, братя и сестри, които са наоколо по това време и на това място, да заповядат.