Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„Всяка положителна енергия в Природата е свързана с едно разумно същество“ – Учителя

От създаването и движението на небесните тела в пространството, до растежа и живота, който се развива в малката клетка и атома, всичко това е резултат на съзнателната дейност на разумни същества. Там където разумните същества насочат своята дейност се изливат благата на ра­зумния живот, и се създава нова култура. Там, където се оттегля тази дейност, настава покой – културата замира, тази област е в почивка и се лишава от благата.

От механичната наука ни е известно, че целия живот на нашата земя е в зависимост, от отношението на земята към Слънцето – от движението на земята около Слънцето и от движението на земята около оста си. Тези две движения обуславят живота на земята. Движението на земята около Слънцето обуславя годишните времена, а движението около оста обуславя деня и нощта.

Всяко годишно време се от­личава със специфичен характер, който се определя от специфичната енергия, която се проявява в него. Тази специ­фична енергия е резултат от дейността на същества, които ръководят и обуславят този сезон. Направлението на енер­гиите и тяхното качество и количество в различните се­зони на годината е различно. Тъй също и в различните моменти на денонощието има­ме различие в енергиите. Че­тирите части на деня по отно­шението на енергиите съответстват на четирите годишни времена.

Както при годишните време­на пролетта е най-богата с енергии и най-активна, така и в денонощието сутринта, за­зоряването е най богато с осве­жителни енергии. Затова, както не е безразлично през кой сезон ще работим известна работа, също така не е без­различно и през различните части на деня каква работа ще работи човек, защото за свършването на всека работа се изисква специална енергия. Знаем, че дейността на чо­века е разделена на три: умстве­на, сърдечна и волева или фи­зическа дейност. Има моменти от деня най-подходящи за умствена работа; има моменти, най-подходящи за проява на чувствата и има моменти, най-подходящи за волева работа. Това е в зависимост от енергиите които се проявяват в даден момент на деня. А зад всеки род енергия стоят различни същества, които работят над различните области на човешката дейност. Защото има специални същества, които се занимават с умствената дейност на човека; други, които се занимават със сърдечния живот на човека, и трети, които се занимават с волята и тялото на човека. В това отношение, човек е градина, в която работят главно три рода същества. Също така, и през различните сезони на годината работят различни същества, както и през различните възрасти на човешкия живот.

Началото на всеки сезон се определя астрологически от влизането на Слънцето в определен знак от Зодиака. Пролетта се обуславя от влизането на Слънцето в знака Овен, начало на зодиакалния кръг. Астрологически, влизането на Слънцето в знака Овен означава една благоприятна епоха за слънчевата енергия. Под „Овен“ в дадения случай разбираме една благоприятна среда за проявата слънчевата енергия. Затова се казва, че Слънцето е в екзалтация в Овена – проявява с всичката си мощ енергията си. Затова на пролет има грамаден прилив на слънчева енергия към земята и всеки трябва да използва разумно този сезон, за да обнови енергиите си и да придобие нови такава.

Началото на пролетта е подобно на началото на деня. Както сутрин рано се зазорява с приближаването на Слънцето към хоризонта, пукването на зората изпълва всички живи същества със свещен трепет и всяко живо същество със затаен дъх очаква появата на носителя на живота, така и пролетта целия органически живот с трепет очаква момента, когато ще се засили Слънцето и ще донесе в изобилие благата на живота.

Началото на пролетта е зазоряване на големия ден на   годината. Зимата е нощта на голямото денонощие. Както нощта е време на почивка, така и зимата е време на почивка. Както през нощта така и през зимата земята обеднява от енергии, става най- негативна, най-възприемчива, най-жадна за енергия, затова пролет и сутрин има най-голям прилив на енергия.

Както пролетта е начало на всяка дейност, така и с пукването на зората всички същества се пробуждат от сън и се подготвят за работа. Пролетта е начало на разумно и съзнателно проявление на човека. Тя е символ на пробуждане и раждане на новия живот, който иде в света. С влизането на Слънцето в знака Овен се дава ново направление на силите на Слънцето и нови същества излизат на житейската сцена. Ако очите ни бяха отворени ще видим, че едни същества се оттеглят от дейност и други поемат и продължават тяхната работа. A при всяка смяна на едни същества с други, в Природата е празник – защото съществата си разменят местата. Началото на всяка дейност в Природата е празник, празник на проявяващия се живот. който влиза в нова фаза на своята дейност, с нови задачи.

Сега не е само обикновената физическа пролет, но ние се намираме в началото на една Космична пролет, намираме се в началото на една Нова епоха. От една страна се знае от окултната наука, цялата наша слънчева система е влязла в една нова област от космичното пространство, от което се влизат нови енергии в живота на нашата система, от друга страна астрологията ни казва, че нашата слънчева система е влязла в нов зодиакален знак, което определя началото на една Нова епоха.

Значи, следва една нова космична епоха; в тази нова епоха ние се намираме в първия етап, който се определя от влизането на слънчевата система в знака Водолей. Влизането на слънчевата система в знака Водолей, който обуславя една епоха от 2100 години е началото на новата Космична пролет.

Като казваме, че слънчевата система влиза в знака Водолей, това е една формула на езика на посветените, която преведена на съвременен език означава приблизително, че навлизаме в една епоха, в която Любовта и Мъдростта си подават ръка, за да работят заедно. Но и това е още неясно и неразбрано. Това знача, че силите на Любовта трябва да почнат да действат в ума с нова светлина, да внесат нова светлина в ума. Когато се срещнат в ума енергиите на Любовта и Мъдростта, явява се светлината. А силите на Мъдростта ще почнат да действат в сърцето, да възстановят хармонията и разумността. Когато в сърцето се срещнат енергиите на Любовта и Мъдростта, тогаз се явява приятната. мека топлина, която носи живот и спомага за растежа. Защото сам по себе си умът е място на Мъдростта, а сърцето – мястото на Любовта и по този начин като става кръстосване на силите, те взаимно се обновяват н хармонизират. С възстановяването на хармонията между умът и сърцето, се възстановява и хармонията между мъжа и жената.

От друга страна тази епоха е разделена на по-малки периоди, които също така пак се обуславят от известни небесни констелации, от известна разумна дейност на възвишени същества. Новата космична пролет, носи нова светлина и топлина, които ще стимулират възвишените способности и добродетели. Идващата епоха е епоха на единодействието на Любовта и Мъдростта, които идват от безорганичния Космос и на носят нов живот нова светлина, нова топлина и сила. Топят се снеговете, прииждат водите и обновяват сърцата на всички същества. Новата Космична пролет носи хармонизиране на ума, сърцето н волята за човека. за да може човек да влезе в пътя на безсмъртния живот.

Така че настоящата пролет ни вещае една слънчева епоха, която де се рода от хаоса на настоящето.

В. Пашов