Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Мили приятели,

Заповядайте на първото по рода си общобратско събрание, на което ще говорим за организация и работа на Братството по метода на Четирите съвета – даден от Учителя през 1921 г. в Търново. Ще обсъдим основни въпроси и перспективи и ще обменим ценен опит. Ние, днешните последователи на Учителя, сме призвани да въплътим тази идея, която най-органично би съответствала на духовната ни мисия и мистично призвание.

Събранието се организира по инициатива на братя и сестри от Варна, Бургас и Стара Загора. Ще се проведе в Стара Загора на 17.02.2018г. (събота) от 10 часа в Братския център – ул „Сърнена гора“ 25. Телефон за връзка: 0888865418. В случай, че не изчерпим темите от дневния ред, ще продължим общуването си и в неделя.

Програма/дневен ред:
10:00 – 10:30 – Запознаване
10:30 – Разговор по темите
1. Как се формират 4-те съобщества (съвета)
2. Какви специфични функции има всяко съобщество (съвет)
13:00 – 14:30 – Обяд
14:30 – 17:00 – Свободно споделяне за методите на работа на братските групи в страната
17:00 – 18:00 – Обща визия за бъдещето на Братството

Тук поставяме няколко полезни линка, свързани с фокуса на събранието. В полза на общите обсъждания ще е да се запознаете предварително (доколкото имате възможност) с изговореното и написаното по темата преди събранието:

1. Съборно Слово от Учителя във Велико Търново – 1921 г.
http://petardanov.com/index.php/topic/24262-04-сб-1921-г-беседи-обяснения-и-упътвания-от-учителя-д/#gsc.tab=0

2. „Наръчник за самоорганизиране на Братството по методите на Учителя“.
http://friendsoftherainbow.net/sites/default/files/Naruchnik-2017-11-01.pdf

3. Димитър Калев – Веригата на Божествената Любов като модел за четиричленна организация на окултното общество.
https://www.youtube.com/watch?v=clwaoAsvggk&feature=youtu.be

4. Христо Вътев - Как работи синархичния модел „Четири съвета“ във Варна.
https://vimeo.com/242521563

5. Димитър Калев – Синархическата верига.
https://www.youtube.com/watch?v=Oiz5Vr-4C3k

6. Димитър Калев – Анатомия и физиология на синархията.
https://www.youtube.com/watch?v=-D-CS0nci6Y

Очакваме ви в уютната атмосфера на братския салон!