Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 

На 3 – 4 март 2018 г. в София ще се проведе педагогическа сбирка под надслов

„Наука и възпитание – призив от бъдещето“

Място: 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин

Цел на срещата – споделяне и обмен на идеи между съмишленици в диалогична форма.

Телефон за връзка: 0888865418, Георги Христов

 

Събота, 3.03.2018 г.

13.00 – 15:00 – Първи модул:

Вечното завръщане към „Науката и възпитанието“

Запознаване

Науката и възпитанието – представяне на ново преработено издание във формат електронна книга – Георги Христов

Четене с интерпретация на избрани пасажи от „Науката и възпитанието“ на тема Синархичният модел („Живот за Цялото“) като идея в книгата.

Синархичният модел („Живот за Цялото“) като идея – Димитър Калев

15:00 – 15:30 – Кафе пауза

15:30 – 16:30 – Втори модул:

Научен подход към педагогическите идеи на Учителя

Събеседване по два въпроса:

1. „Как ние, последователите на Учителя, и съвременната наука да именуваме педагогическите идеи на Учителя като вид концепция: педагогика на Учителя, педагогика на Любовта, слънчева педагогика, др.?“

2. „Как педагогическата наука разглежда отсъствието на възпитанието в училище?“

Научен подход в приложението и изследването на педагогиката на Учителя – Александър Ранев

16:30 – 17:00 – Кафе пауза

17:00 – 18:30 – Трети модул:

 Астрология и възпитание

Темата „Астрология и възпитание“ от времето на Учителя

Споделяне на личен опит по темата „Астрология и възпитание“

Астрологични методи за възпитание и самовъзпитание – Йордан Стоянов

 

Неделя, 4.03.2018 г.

9:00 – 10:30 – Четвърти модул:

Педагогика по Учителя

Педагогически идеи на Учителя – Жельо Иванов

Един опит за изграждане на нов тип учебна програма по идеите на Учителя и Боян Боев (педагогическа работилница) – Донка Маринова

10:30 – 11:00 – Кафе пауза

11:00 – 12:30 – Пети модул:

Съвременно училище

Съвременното училище – нови методи – Емилия Иванова

12:30 – 14:30 – Обяд

14:30 – 16:00 – Шести модул:

Съвместимост на педагогически идеи

Съвместимост на идеите на Учителя с Валдорфската педагогика – събеседване с практикуващи преподаватели

16:00 – 16:30 – Кафе пауза

16:30 –18:00 – Седми модул:

Училище на бъдещето

Някои въпроси, възникнали от романа "Марта"

Сугестивният подход – залог за успех в обучението – Таня Димитрова

Приложение на педагогическите идеи на Учителя в училище „Светъл лъч“ (Пловдив) – Гинка Захариева

Приложение на педагогическите идеи на Учителя в работата на Сдружение „Слънчогледи“ – събеседване с екипа