Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

„Науката и възпитанието“„Науката и възпитанието“ е книга, която разглежда въпроси с общочовешка значимост и е предназначена за широк кръг читатели. Тя, освен че е първата книга на Петър Дънов, на практика остава и последна. Съществуват няколко послания под формата на брошури и известен брой статии в периодичния печат, които са писани директно от самия него. Цялата останала част от творчеството му представлява богато книжно наследство, получено главно при разчитането на стенографски записи на изговорено слово.

* * *

Науката е резултат от мисловната дейност на ума, който наблюдава явленията в природата, изследва ги и се стреми да открие законите, които ги управляват. Възпитанието е резултат от познаването и прилагането на духовните естествени закони, които управляват вътрешния живот на човека.

Истинското възпитание дава правилна насока на умствената дейност и насочва към разумно прилагане на придобитото знание, което трябва да спомага за съграждането на живота, а не за негово разрушаване.

Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека.

Петър Дънов

* * *

В предлаганото ново преработено издание читателите ще намерят различен тип промени от предходното юбилейно през 2007 г., също така има и някои съвсем нови елементи.

В предговора са направени леки промени, а  в основния част на книгата е запазена линията на осъвременяване и фрагментирането на отделните пасажи и техните наименования. Някои глави са окрупнени, номерацията на абзаците на места е променена. Забелязаните дребни грешки от предходното издание са поправени, обяснителните бележките са увеличени с около 40, а някои от тях бяха изцяло премахнати; текстът е цялостно редактиран, като вече за база е поставен оригиналният – от 1896 г., а не на преработеното издание на Георги Радев от 1949 г., както беше в изданието от 2007 г.

Приложенията накрая са съвсем нова придобивка за книгата. В първото приложение точно е разчетен оригиналният текст. До момента има две издания с подобен опит, но и при двете има пропуски, поради което ние не знаем например колко точно думи Учителя е използвал в „Науката и възпитанието“ от 1896 г. (точно 23 884 думи). Страниците в настоящото издание са подредени паралелно с оригиналния и разчетен текст. Всички непознати или чужди думи са разпознати и обяснени.

Като второ приложение публикуваме първата и единствена критична статия във връзка с книгата, която е от Георги Бакалов през 1898 г. В четири различни броя от периодичния печат се проследяват различни аспекти от динамичния и изпълнен с провокации културно-просветен живот на Варна от онова време.

Има като приложения и показалец на имената в книгата, показалец на основните и оригинални понятия, термини и фразеологизми, както и всички цитати, поговорки и крилати фрази.

Пожелаваме ви приятно четене и откриване на нови творчески хоризонти!

Екипът