Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

 

Предварителна ритъм-програма на семинара „Варна-2018“

 

Събота – 7.07. 

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Запознаване на участниците;

9:30-10:00 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова.

10:00-10:30 – Философия и дух на  Паневритмията от 1938 г. – Георги Христов;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

15:30-16:00 – Представяне на образователна програма „Паневритмия: активности за здраве и социализация“ за инструктори по Паневритмия във Великотърновския университет – д-р Даниела Пандулчева ;

16:00-17:00 – Влияние на Паневритмията върху фините тела – разговор;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – Упражняване на „Първият ден на пролетта“ (първите 10), „Изгрява слънцето“,  „Запознаване“, „Колко сме доволни“, „Стъпка по стъпка“ и „Пентаграм“ според автентичното издание от 1938 г.

18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

 

Неделя – 8.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова;

9:30-10:30 – Паневритмичният текст – свят на възможности – д-р Даниела Пандулчева (практическо занимание)

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

16:00-16:30 – Лични опитности от практикуване на Паневритмията от 1938 г. – Ритъм и синхронизация на движения с музика в Паневритмията. Упражнението „Аум“ – Румен Бакалов;

16:30-17:00 – Приемственост между автентичната Паневритмия от 1938 г. и френското издание от 1983 г. – Георги Христов;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – Възстановяване на променените упражнения спрямо автентичната Паневритмия от 1938 г. – Христо Маджаров

18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

 

Понеделник – 9.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

9:30-10:30 – Съчетание на музика и движение с дишане в Паневритмията (практическо занимание) – Надя Табакова

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова.

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

16:00-16:30 – Роля на Милка Периклиева за издаването на Паневритмията от 1938 г. – Христо Маджаров;

16:30-17:00 – Роля на Боян Боев за издаването на Паневритмията от 1938 г. – Георги Христов;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – Учителя за Паневритмията (степенуване на автентични, вторични и третични източници, като и на последващи материали и интерпретации по темата) – разговор;

18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

 

Вторник – 10.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

9:30-10:30 – На кое време е правилно да се стъпва в Паневритмията – Тонка Петрова (практическо занимание);

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова.

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

16:00-16:30 – 20-ти такт на 6 упр-е – големият проблем на традицията в Паневритмията – Станю Василев.

16:30-17:00 „Изгрява слънцето“ – най-ощетеното откъм точност упр-е в Паневритмията – Станю Василев

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – Роля на музикантите в центъра на кръга по време на Паневритмията – разговор с музиканти.

18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

 

Сряда – 11.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

9:30-10:30 – „Слънчеви лъчи“ – роля и място на „лекото подскачане/пружиниране (практическо занимание) – Гинка Пашева;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова;

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

16:00-17:00 – Упражнението „Квадрат“ като метод за излизане от противоречията на квадрата (геометрична интерпретация). „Слънчеви лъчи“ – път за излизане от ограничителните условия на кръга (геометрична интерпретация) – Диан Семов;

17:00-17:30 – Чай/кафе;

17:30-18:30 – 7-те херметични принципа (разговор);

18:30-19:00 – Ритмични упражнения с елементи от българските народни танци (разучаване на хора) – Румен Бакалов;

 

Четвъртък – 12.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Детайлите в упражненията на Паневритмията – теория;

9:30-10:30 – Астрология в Паневритмията (разговор);

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-11:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Веселина Костадинова;

11:30-12:00 – Занимание по музика – Иво Бонев и Сийка Рахнева;

12:30 – Братски обяд;

14:00 – Отпътуване за с. Николаевка;

15:00-17:00 – Разглеждане на забележителностите в с. Николаевка, свързани с личността и родословието на Петър Дънов;

17:00-19:00 – Празничен концерт, посветен на рождения ден на Учителя; (читалище в с. Николаевка)

19:00 – Отпътуване обратно за Варна

 

Петък – 13.07.

5:35 – Посрещане на изгрев и наряд (Ташлъ тепе);

6:30-8:00 – 6-те упражнения и Паневритмия (братско лозе);

9:00-9:30 – Двигателна култура – упражнения за правилна стойка, гъвкавост и баланс на тялото – Теодора Ячева;

9:30-10:30 – Паневритмията – вселена от движения (друг прочит на постановката на тялото при изпълнение на Паневритмия – Теодора Ячева;

10:30-11:00 – Чай/кафе;

11:00-12:00 – Курсове по Паневритмия – споделен опит (разговор);

12:00-12:30 – Равносметка и обобщаващи разговори;

12:30 – Братски обяд;

 

Всякакви промени са възможни по време на семинара предвид на непредвидени обстоятелства.